Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Proč se ani moderní kotel neobejde bez údržby

Toto je jeden díl ze seriálu šesti článků podložených videem zaměřených na téma vytápění pevnými palivy s ohledem na ochranu životního prostředí a maximální využití energie v palivu. Autor jako SMOKEMAN a vedoucí akreditované zkušebny kotlů Výzkumného energetického centra odlehčeným způsobem probírá základní podmínky a poskytuje tak návod nejširší veřejnosti. Téma je prezentováno i s ohledem na dotační programy, v jejichž rámci si lidé pořizují nové kotle. Tedy aby nezůstalo jen u nových kotlů, ale přidal se i odpovídající způsob jejich provozu.

První díl seriálu: Kdo nebo co nejvíce ovlivní kvalitu vzduchu, který dýcháme?
Druhý díl seriálu: Jaký je rozdíl mezi moderním a starým kotlem?
Třetí díl seriálu: Proč je lepší přikládat častěji menší dávky paliva?
Čtvrtý díl seriálu: Složení paliva a stanovení vlhkosti dřeva podomácku
Pátý díl seriálu: Spalování jako vztah mezi mužem a ženou, jak si doma stanovit účinnost kamen a kotle?

Také moderní teplovodní kotle na uhlíkotle na dřevo a biomasu (zplyňovací a automaty) jsou „pouhé“ stroje, a proto je nutné jim a jejich spalinovým cestám věnovat čas na údržbu. Pokud jsou kotel a spalinová cesta čisté a udržované, spalujeme v kotli palivo k tomu určené za optimálních podmínek, pak mohou být reálné parametry kotle rozumně blízké hodnotám uvedeným na štítku kotle. Zanedbaná údržba kotle a spalinových cest může výrazně zhoršit kvalitu spalování a předávání tepla ze spalin do topné vody. Proto je nutné v pravidelných intervalech čistit spalovací komoru, hořák, přívody spalovacího vzduchu, teplosměnné plochy a spalinovou cestu. Základní jednotkou energie je mimo „Joul“, případně kilowatthodinu, také česká koruna, aneb náklady na topnou sezónu. Odtud pochází slogan, že nejlevnější je ta energie, kterou nespotřebujeme. Snížení požadované teploty v obytných místnostech o jeden stupeň celsiův může snížit roční náklady až o 6 %. To znamená, udržovat kotel a spalinové cesty v nelepším možném stavu a zbytečně nepřetápět vnitřek domu, místnosti.

Jeden z bodů „SMOKEMANova desatera správného topiče“ říká: „Top tak jak chceš, aby topil Tvůj soused“. Než budeme ukazovat na své sousedy a okolí, první začněme sami u sebe a buďme si jisti, že náš komín je v pořádku. Pokud se budeme řídit tímto desaterem, mohl by to být krok správným směrem.

Video bylo natočeno 11.10.2016 v rámci pořadu TV Noe „Pojďte s námi lépe topit“ na zkušebně Výzkumného energetického centra (kterou má na starosti SMOKEMAN), které je vysokoškolským ústavem na VŠB-Technické univerzitě Ostrava.

Tento příspěvek vznikl také v rámci projektu „Inovace pro efektivitu a životní prostředí – Growth“, identifikační kód LO1403 za finanční podpory MŠMT v rámci programu NPU I.

 
 
Reklama