Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jaký je rozdíl mezi moderním a starým kotlem?

Toto je druhý díl ze seriálu šesti článků s videem zaměřených na vytápění pevnými palivy s ohledem na ochranu životního prostředí a maximální využití energie v palivu. Autor jako SMOKEMAN a vedoucí akreditované zkušebny kotlů Výzkumného energetického centra odlehčeným způsobem probírá základní podmínky a poskytuje tak návod nejširší veřejnosti. Téma je prezentováno i s ohledem na dotační programy, v jejichž rámci si lidé pořizují nové kotle. Tedy aby nezůstalo jen u nových kotlů, ale přidal se i odpovídající způsob jejich provozu.

První díl seriálu: Kdo nebo co nejvíce ovlivní kvalitu vzduchu, který dýcháme?


Pro běžného uživatele je kotel na tuhá/pevná paliva pouhá „krabička“, která „vyrábí“ teplo, do které přikládá palivo, odnáší z ní popel a z komína vychází spaliny (pokud možno ne moc viditelné). O tom, zda se jedná o moderní kotel, nerozhoduje datum jeho pořízení, ale to, co se nachází uvnitř. Tedy jaká technologie spalování je použita (viz kap. 2).


Starou technologii představují prohořívací kotle, moderní technologii představují zplyňovací kotle (kusové dřevo) a kotle automatické (pelety a tříděné uhlí). Informace o kvalitě spalovacího zařízení je možné částečně získat ze štítku (je tam uvedena třída kotle). Informace na kotli uvedené jsou hodnotami, které je schopno spalovací zařízení splnit při optimálních podmínkách na zkušebně při tzv. „zkoušce typu“. Pokud se budou tyto podmínky v reálu lišit - liší se vždy - budou skutečné provozní parametry jiné a horší. Tento stav nastane téměř vždy. Jde „jen“ o to, jak velký rozdíl mezi ideálními parametry dosaženými na zkušebně a realitou je.

Podstata DISELGATE automobilového průmyslu je vlastně o tom samém, reálné emise (NOx) byly výrazně vyšší, než hodnoty ze zkušebny (pomiňme nyní podvodný software). Více viz KOTLÍKGATE.

Dobře provozovaný moderní kotel produkuje výrazně (řádově) méně emisí znečišťujících látek (např. prachu) než dobře provozovaný starý kotel (viz obr 13).

Video bylo natočeno 11.10.2016 v rámci pořadu TV Noe „Pojďte s námi lépe topit“ na zkušebně Výzkumného energetického centra (kterou má na starosti SMOKEMAN), které je vysokoškolským ústavem na VŠB-Technické univerzitě Ostrava.

Tento příspěvek vznikl také v rámci projektu „Inovace pro efektivitu a životní prostředí – Growth“, identifikační kód LO1403 za finanční podpory MŠMT v rámci programu NPU I.

Další díl vyjde opět ve středu 17.5. - Proč je lepší přikládat častěji menší dávky paliva?

 
 
Reklama