Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kdo nebo co nejvíce ovlivní kvalitu vzduchu, který dýcháme?

Toto je jeden díl ze seriálu šesti článků podložených videem zaměřených na téma vytápění pevnými palivy s ohledem na ochranu životního prostředí a maximální využití energie v palivu. Autor jako SMOKEMAN a vedoucí akreditované zkušebny kotlů Výzkumného energetického centra odlehčeným způsobem probírá základní podmínky a poskytuje tak návod nejširší veřejnosti. Téma je prezentováno i s ohledem na dotační programy, v jejichž rámci si lidé pořizují nové kotle. Tedy aby nezůstalo jen u nových kotlů, ale přidal se i odpovídající způsob jejich provozu.

Dva základní parametry výrazně ovlivňují kvalitu vzduchu, který dýcháme v průběhu celého roku.

  • Nejdůležitější parametr je ten, „jak moc fouká“, tedy jaké jsou rozptylové podmínky.
  • Druhým parametrem je množství a charakter zdrojů emisí znečišťujících látek (koncentrace, průtoky, výška komínu, složení spalin apod.).

Během topné sezóny se k průmyslovým zdrojům škodlivin a dopravě přidávají emise z vytápění. Bohužel právě v toto období jsou v ČR horší rozptylové podmínky, než po zbytek roku. Na videu SMOKEMAN názorně ukáže, co to je teplotní inverze a řekne, zda se s tím dá něco dělat. Kouř nerespektuje plot ani státní hranice, a proto je třeba se o něj zajímat.


První bod ze „SMOKEMANova desatera správného topiče“ říká: „Nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej se o to, co jde z Tvého komína“. Přibližně 20 % českých domácností vyprodukuje (vytápění tuhými palivy) třetinu veškerých emisí prachu (PM2,5) a dokonce cca 90 % karcinogenního B(a)P.

Video bylo natočeno 11.10.2016 v rámci pořadu TV Noe „Pojďte s námi lépe topit“ na zkušebně Výzkumného energetického centra (kterou má na starosti SMOKEMAN), které je vysokoškolským ústavem na VŠB-Technické univerzitě Ostrava.

Tento příspěvek vznikl také v rámci projektu „Inovace pro efektivitu a životní prostředí – Growth“, identifikační kód LO1403 za finanční podpory MŠMT v rámci programu NPU I.

Další díl vyjde opět ve středu 10.5. - Jaký je rozdíl mezi moderním a starým kotlem?

 
 
Reklama