Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Regulátory prostorové teploty řady RDG.. – nové funkce a rozšíření portfolia o další typy regulátorů

Regulátory řady RDG.. jsou na našem trhu již řadu let synonymem jednoduchého a spolehlivého řízení fan-coilových jednotek v soustavách vytápění a chlazení. Po příznivých ohlasech na vlastnosti prostorových regulátorů byla řada RDG.. v nedávné době doplněna o nové funkce a další typy regulátorů.


Jsou založeny na osvědčeném konceptu regulátorů RDG.., to znamená:

 • Kompaktní řešení s přímým připojením periferních zařízení (čidla, okenní spínače, detektor přítomnosti, ventily, elektroohřev, ventilátor)
 • Jeden univerzální regulátor pro dvoutrubkové i čtyřtrubkové aplikace
 • Tři multifunkční vstupy s možností výběru požadované funkce čidla nebo spínače
 • Volitelný výstupní signál pro ventily s ON/OFF, PWM nebo 3-bodovým řízením, případně spojitým signálem 0…10 V.
 • Verze regulátoru s týdenním časovým programem nebo bez časového programu
 • Verze regulátoru s komunikací KNX (LTE-Mód a S-Mód)

Elegantní design, příznivá cenová úroveň a široké možnosti volby funkcí v kombinaci s jednoduchou instalací splňují očekávání projektantů, architektů i koncových uživatelů v komerčních i obytných budovách nejen pro aplikace vytápění a chlazení v systémech s fan-coilovými jednotkami ale také v systémech, kde je fan-coilová jednotka kombinovaná s radiátorem, podlahovým vytápěním, případně s topným / chladicím stropem.

RDG160T - záloha chodu hodin

U nejrozšířenějšího regulátoru řady RDG na našem trhu typu RDG160T byla doplněna záloha chodu hodin při výpadku napájení. Tato užitečná funkce zajistí, že pokud nepřesáhne výpadek napájecího napětí dobu 48 hodin, zůstanou provozní hodiny regulátoru přesně nařízeny i po obnovení napájení.

Největší změny nastaly v poslední době ve skupině regulátorů s komunikací KNX, které nabízí pro systémy automatizace a regulace budov zvýšení energetické účinnosti a díky připojení periferních přístrojů přímo k regulátoru přináší výjimečný poměr cena-výkon.

RDG165KN - regulace prostorové teploty a vlhkosti

Regulátor s komunikací KNX přímo řídí připojené zařízení tak, aby bylo zajištěno optimální pohodlí udržováním teploty a vlhkosti v místnosti v požadovaných mezích. To přináší větší komfort pro uživatele a minimalizace rizika šíření nemocí. Udržování vlhkosti v nastavených mezích není důležité jen pro lidi, ale má vliv také na budovy a vnitřní zařízení. A co víc, díky přímému řízení DC motorů ventilátorů (stejné aplikace jako u RDG160..), tento energeticky úsporný regulátor pomáhá snižovat náklady na energie. Stejně jako RDG160KN, obsahuje nový regulátor typické aplikace pro fan-coilové jednotky, aplikace pro univerzální systémy vytápění a chlazení nebo tepelná čerpadla. Kromě toho byly vylepšeny 2-trubkové a 2-stupňové aplikace pro smíšená zařízení (například pro kombinace fan-coilových jednotek a sálavých ploch pro vytápění / chlazení (podlaha, strop, radiátor) ve stejné místnosti).

Snímání prostorové teploty a vlhkosti regulátorem RDG165KN

Obvykle jsou teplota i vlhkost v místnosti snímány čidly uvnitř regulátoru. Jedná se o nejlevnější řešení bez dalších nákladů na oddělená čidla a uvedení do provozu.

Regulátor RDG165KN může také získávat informace o teplotě a vlhkosti prostřednictvím sběrnice KNX.

Nové funkce regulátoru RDG165KN


 • Regulace relativní vlhkosti
 • Okenní kontakt přepne regulátor do Ochranného režimu
 • Detektor přítomnosti přepne regulátor do Komfortního režimu
 • Možnost načítat teplotu a vlhkost ze sběrnice KNX (LTE nebo S-mód)
 • Vylepšené 2-trubkové a 2-stupňové aplikace s funkcemi "přepínání" a "ventilátor až pro 2. stupeň" pro smíšená zařízení
 • Rozšířené funkce výstupních relé ke zvýšení efektivity systému, úsporu nákladů na energii a pro ovládání externího zařízení pomocí spínacího kontaktu (např. pro ovládání odvlhčovače / zvlhčovače nebo spuštění čerpadla pouze při požadavku na vytápění / chlazení)

Podívejme se na nové vlastnosti podrobněji:


Regulace vlhkosti

Prostorová teplota a vlhkost mohou být snímány vestavěnými čidly, nebo mohou být hodnoty zasílány po sběrnici KNX z externích čidel (např. Siemens KNX čidla AQR25.. v LTE módu nebo jiná KNX čidla v S-módu).

Maximální vlhkost je v prvním kroku řízena posunutím žádané teploty a jako druhý stupeň sepnutím kontaktu pro odvlhčovač. V našich podmínkách připadá v úvahu řízení vlhkosti hlavně zvyšováním žádané teploty a sepnutím odvlhčovače. V regionech s výkonnými chladicími systémy lze snižovat vlhkost také zchlazením pod rosný bod s odvedením vzniklého kondenzátu a spínáním odvlhčovače

Snížení relativní vlhkosti v místnosti zvýšením žádané prostorové teploty:

 • 1. stupeň: Žádaná teplota se zvyšuje (při r.v. = žádaná hodnota)
 • 2. stupeň: Zapne se odvlhčovač (při r.v. = žádaná hodnota + 15%)

Vylepšené 2-trubkové a 2-stupňové aplikace

Pro aplikace s kombinací různých ovládaných zařízení (např. fan-coilové jednotky a sálavé panely pro vytápění / chlazení) je mnohem energeticky účinnější používat sálavé plochy jako 1.stupeň vytápění (fan-coilové jednotky jako 2. stupeň vytápění) a fan-coilové jednotky jako 1. stupeň chlazení. Sálavé plochy pak poskytují další chladicí výkon jako 2. stupeň, pokud je potřeba.

Aby bylo možné splnit tyto požadavky, byly vylepšeny 2-trubkové a 2-stupňové aplikace.


 • Přepínací funkce pro výměnu 1. stupně vytápění za 2. stupeň chlazení:
  Tato funkce změní pořadí 2 výstupů (2 stupně), když se regulátor přepne z vytápění na chlazení. Zařízení, které se při vytápění používá jako 1. stupeň, bude v režimu chlazení sloužit jako 2. stupeň
 • Ventilátor aktivní pouze při druhém stupni pro 2-trubkové a 2-stupňové aplikace:
  V závislosti na typu připojeného zařízení může být nezbytné, aby ventilátor běžel pouze při 2. stupni (při 1.stupni zůstává ventilátor vypnutý). Typickou aplikací je například kombinace podlahového vytápění / radiátorů a fan-coilové jednotky.

Funkce okenního kontaktu a detektoru přítomnosti

Díky dvěma novým specializovaným funkcím (okenní kontakt a detektor přítomnosti) se regulátor přepíná do Útlumového nebo Ochranného režimu, když není požadován Komfortní režim.

Tyto funkce nejen zabraňují plýtvání energií, ale také mohou být navíc kombinovány s dalšími funkcemi. Například čtečka vstupních karet odešle na sběrnici informaci, že místnost je obsazena, a přepne regulátor do Komfortního režimu. Zároveň může pomocí KNX modulů rozsvítit světla.

 • Okenní kontakt však přepne regulátor do Ochranného režimu (funkce s vyšší prioritou)
  • Vytápění / chlazení a ventilátor se vypnou na dobu, kdy je okno otevřeno.
 • Detektor přítomnosti nebo čtečka vstupních karet přepne regulátor do Komfortního režimu.
  • Vytápění / chlazení se spustí, jen když je místnost obsazena.

Funkce výstupních relé

Zapnutí připojeného zařízení při požadavku na vytápění / chlazení:


 • Typická aplikace: Oběhová čerpadla pro 2-/4-trubkové systémy běží pouze během požadavku na vytápění / chlazení

Výhoda: Když místnost dosáhne požadované teploty (regulátor pracuje v mrtvém pásmu), lze oběhová čerpadla pomocí funkce relé vypnout a tím šetřit náklady na energii.

Hlavní výhody pro koncového zákazníka a montážní firmy:

 • Komfort a provedení
  • Optimální regulace díky spojitým výstupům pro pohony regulačních ventilů
  • Tiché prostředí díky proměnlivé rychlosti EC ventilátoru řízeného spojitým DC signálem
 • Příznivá cena a nízké investiční náklady
  • Jeden přístroj s integrovanými čidly pro teplotu a vlhkost
  • Nízké investiční náklady díky přímému připojení externích zařízení pro regulaci teploty a vlhkosti, včetně odvlhčovače / zvlhčovače, ventilů, spínačů a čidel
  • Nízké investiční náklady pro aplikace s On/Off ventily
  • Snadné uvedení do provozu pomocí DIP spínačů a ovládacích prvků nebo konfiguračními SW nástroji (ACS nebo ETS), kdy dojde k nahrání aplikace a nastavení parametrů.

Všechny uvedené typy jsou již běžně dostupné a lze je objednávat. Podrobnější informace o jednotlivých typech jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Siemens - www.siemens.cz

Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...