Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Inovační Centrum Svatopetrská Brno s Danfoss AB-QM a NovoCon

Projekt Inovační Centrum Svatopetrská je ukázkou moderního konceptu řešení kancelářských nerezidenčních budov v Brně na adrese Svatopetrská 7.

Jedná se o postupnou revitalizaci původního areálu Státního výzkumného ústavu materiálů. První dokončenou etapou je rekonstruovaná budova C, ze které vzniklo inovační centrum. které nabídne zázemí a služby pro inovační firmy.

Zaměří se především na oblast moderních technologií, ochrany životního prostředí, IT, geoinformatika, geodezie a mapové služby, oblast Smart cities/regions, 3D projekce a obdobných směrů.

Areál využívá obnovitelné zdroje energie (42 zemních vrtů s tepelnými čerpadly, fotovoltaika, rekuperace vzduchu) a technologická řešení k energetickým úsporám, jako kompletní LED osvětlení, inteligentní řízení spotřeby, výměny vzduchu, nastavení žaluzií atd.

Součástí technologických inteligentních řešení řízení spotřeby energie, je také moderní konceptu řízení dodávek tepla a chladu do jednotlivých prostor s využitím tlakově nezávislých regulačních a vyvažovacích ventilů Danfoss typ AB-QM, které jsou zde osazeny inteligentními pohony s datovou komunikaci Danfoss typ NovoCon. Ventily AB-QM s pohonem NovoCon a 6-ti cestým přepínacím ventilem Danfoss typ ChangeOver6, tvoří moderní koncept pro celkem 78 ks regulačních uzlů koncových vzduchotechnických spotřebičů jednotlivých nájemních prostor.

Celkový pohled na Inovační Centrum Svatopetrská

Celkový pohled na Inovační Centrum Svatopetrská - Projekt
Celkový pohled na Inovační Centrum Svatopetrská - Projekt

Projekt
Celkový pohled na Inovační Centrum Svatopetrská - Skutečnost 3.2019
Celkový pohled na Inovační Centrum Svatopetrská - Skutečnost 3.2019

Skutečnost 3.2019

V reálném provedení se jedná o VZT trámy - indukční jednotky, které jsou napojeny na 4-trubkové rozvody chladící a vytápěcí vody

Schematické znázornění zapojení regulačního uzlu pro indukční jednotku

Schematické znázornění zapojení regulačního uzlu pro indukční jednotku
Schematické znázornění zapojení regulačního uzlu pro indukční jednotku - Skutečné provedení
Schematické znázornění zapojení regulačního uzlu pro indukční jednotku - Skutečné provedení
Schematické znázornění zapojení regulačního uzlu pro indukční jednotku - Skutečné provedení

Skutečné provedení

6-ti cestný ventil ChangeOver6 vytváří přepínací uzel, který do společného přívodu ke spotřebiči propouští chladící nebo vytápěcí vodu. Ventil AB-QM s pohonem NovoCon pak na společném přívodu řídí průtok chladící nebo vytápěcí vody do spotřebiče. Současně zde dochází k limitaci maximálního průtoku jak pro chlazení, tak také pro vytápění. Ventil AB-QM s pohonem NovoCon zajistí nepřekročení nastavených průtokových maxim, která vycházejí z projektovaného výkonu spotřebiče a jsou obecně odlišná pro vytápěcí a chladící vodu. Touto funkcí je zajištěna hydraulická stabilita celé soustavy chlazení/vytápění i v situaci pouze částečného zatížení. Jednotlivá průtoková maxima se nastavují dálkovým přístupem ve formě příslušné instrukce přímo z řídícího systému do příslušného pohonu NovoCon.

Pohon NovoCon s ventilem AB-QM neslouží pouze k řízení výkonu spotřebiče a k zajištění hydraulické stability soustavy. Pohon NovoCon má přímou obousměrnou datovou komunikaci s řídícím systémem pomocí protokolu BACnet MS/TP  nebo ModBus RTU. Díky této datové komunikaci, můžeme přes pohon NovoCon ovládat další blízká zařízení, v našem případě jde o ovládání pohonu 6-ti cestného přepínacího ventilu. Další vlastností pohonu NovoCon je schopnost monitoringu průtoku přes ventil AB-QM a monitoringu teplotního spádu na koncovém spotřebiči. V souhrnu jde tedy o monitoring energie chlazení nebo vytápění dodávané do jednotlivého spotřebiče. Tato data pohon NovoCon předává po datové lince včetně své identifikace do řídícího systému, kde mohou sloužit jednak o optimalizaci soustavy chlazení/topení/větrání, ale například také jako nástroj pro rozúčtování nákladů na chlazení a vytápění jednotlivým nájemcům.

Schématické znázornění ovládání přepínacího ventilu a sběru dat přes NovoCon

Schématické znázornění ovládání přepínacího ventilu a sběru dat přes NovoCon
Schématické znázornění ovládání přepínacího ventilu a sběru dat přes NovoCon

V podmínkách projektu Inovační centrum Svatopetrská, investor, společnost TOP-IN a nadace Partnerství, bude data získaná z pohonů NovoCon aktivně využívat.

Technologie Danfoss v projektu Inovační Centrum Svatopetrská - stručně

  • 78 regulačních uzlů ChangeOver6 + AB-QM + NovoCon pro indukční jednotky
  • Monitoring průtoku, teplotního spádu a energie (teplo/chlad)
  • 12 samostatných ventilů AB-QM + NovoCon pro jednotky FCU chlazení
  • 6 třícestných ventilů VRB3 s pohony AME 435 pro strojovny topení/chlazení/VZT
  • 50 vyvažovacích ventilů ASV a MSV pro soustavu topení a chlazení
  • 76 TRV hlavic RAE-K a 76 šroubení RLV-K pro radiátory ventil kompakt

DANFOSS, s. r. o.
logo DANFOSS, s. r. o.

Danfoss nabízí: regulační prvky pro CZT, termostatické hlavice, ventilová tělesa a šroubení, armatury pro vyvážení soustav v rezidenčních a komerčních budovách, produkty pro chytré vytápění - ovládání radiátorů a podlahového vytápění vzdáleně přes ...