Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

IMI Hydronic Engineering startuje další kolo odborných webinářů na vybraná témata

V této chvíli máme za sebou už 22 online webinářů, ve kterých se věnujeme vybraným tématům a kde sdílíme své dlouholeté zkušenosti v oboru HVAC a odpovídáme na nejčastější dotazy.


Těší nás pozitivní zpětná vazba i řada věrných fanoušků, kteří nás pravidelně provázejí jednotlivými díly naší IMI Akademie Online. A protože témat, o které se zajímáte, je ještě celá řada, pokračujeme dále. Živá vysílání jsou na programu vždy v úterý a ve čtvrtek od 13,00 do cca 13,45 h. Registrace je možná na našich webových stránkách.

Co nás tedy čeká v následujících týdnech:

Po registraci na daný webinář vám přijde emailem potvrzení s odkazem na připojení k webináři v čase jeho konání.

Pokud webinář nestihnete, nevadí, po jeho skončení vám pošleme odkaz na jeho videozáznam.

Všechny informace i odkazy na záznamy dřívějších webinářů najdete na našich webových stránkách, případně nás kontaktujte.

Vyvažování soustav – teorie a vyvažovací metody

10. listopadu 13,00–13,45
Víte, jaké jsou legislativní požadavky na vyvažování soustav v České republice a na Slovensku?
Kromě tohoto tématu se podíváme na to, jaké dopady má vyvažování či nevyvažování na činnost soustavy a spotřebu energie.
Probereme přípravu před vlastním vyvážením, jeho průběh a výsledky.
Teorii vyvažování doplníme o podrobný popis a ukázku klasické kompenzační vyvažovací metody. Dále vám ukážeme, jaké možnosti zjednodušeného vyvažovaní nabízí vyvažovací přístroj TA-Scope.

Regulátory tlakové diference – podmínky pro správný návrh

12. listopadu 13,00–13,45
IMI TA má nejširší sortiment regulátorů dP na trhu. Ať už jde o regulátory klasické koncepce STAP, in-line regulátory DA 516 nebo novinku TA-Pilot-R. Každý z uvedených typů se hodí pro jiné použití a také jeho návrh podléhá jiným pravidlům a kritériím.

Pojistné ventily – normativní požadavky a výpočet

19. listopadu 13,00–13,45
Správný výběr komponent, tvořících regulační smyčku, je klíčem ke spokojenosti budoucích uživatelů.
Pozornost je potřeba věnovat i stavům, kdy nepožadujeme plný výkon a kdy dochází k nežádoucím jevům, snižujícím energetickou účinnost zdroje i soustavy jako celku. Budeme se také věnovat rozdílům v regulaci při použití lineárních a EQM charakteristik regulačních ventilů.

Vyvažování soustav – praxe a diagnostika

24. listopadu 13,00–13,45
Webinář navazuje na teorii vyvažování soustav, kterou doplňuje o praktické video ukázky měření a vyvažovacích metod.
Dále se podíváme na to, co dělat, když průtoku nelze dosáhnout, a jak diagnostikovat případné závady v soustavách z pohledu nízkých průtoků.

Hlučnost v otopných soustavách a jak ji řešit

26. listopadu 13,00–13,45
Šumění, praskání, bublání, bouchání, loupání, klepání…. tak často popisují lidé problémy s hlukem v otopných soustavách.
Za každým z těchto zvuků se skrývá jiný příběh a jiný problém, který tento zvuk způsobuje.
Během webináře si projdeme všechny tyto problémy i způsoby, jak je odstranit.

Change-over soustavy s přepínáním pomocí 6-cestného ventilu

1. prosince 13,00–13,45
Co se skrývá za anglickým slovem change-over, na jehož překlad potřebujete celé souvětí?
Pokud chceme chladit a vytápět prostory nezávisle na zbytku budovy, musíme použít čtyřtrubkový rozvod a spotřebiče se dvěma výměníky.
Pro všechny aplikace však nelze použít dva výměníky nebo je to z finančního pohledu nevýhodné. A tady lze využít právě change-over řešení s přepínáním pomocí šesticestných ventilů. Představíme vám veškeré možnosti tohoto řešení pomocí našich produktů a jako bonus i problematiku udržování tlaku v těchto soustavách.

Interaktivita a kompatibilita průtoků

3. prosince 13,00–13,45
Pokud máte v soustavě více než jedno čerpadlo, vždy může za určitých podmínek docházet k vzájemnému ovlivňování neboli interaktivitě průtoků.
Podíváme se na všechny případy, kdy interaktivita může nastat, a jak se jí vyhnout. Častým způsobem, jak se vyhnout interaktivitě, je použití zkratu např. při zapojení kaskády více zdrojů. Tam, kde se nám podaří vyřešit interaktivitu, však může hrozit nekompatibilita průtoků mezi primární a sekundární částí soustavy.
Interaktivitu a kompatibilitu průtoků je nutné řešit už v rámci projektu, stejně jako při vlastním vyvážení soustavy.

BUS komunikace pro regulaci v HVAC systémech

8. prosince 13,00–13,45
Dnešní HVAC soustavy jsou čím dál složitější, chytřejší a s potřebou více komunikovat s nadřazeným systémem.
Projektanti a montážní firmy musí proto více komunikovat s firmami MaR. Tato komunikace je mnohdy těžká, protože každá ze stran hovoří řečí svého oboru.
Cílem tohoto webináře přiblížit vám mluvu lidí od měření a regulace a laicky vysvětlit všechny typy moderní BUS komunikace, jako jsou KNX, BacNet nebo ModBUS.

Přepouštěcí ventily – řešení minimálních průtoků v soustavách

10. prosince 13,00–13,45
Přepouštěcí ventily, dříve používané hlavně místo regulátorů tlakové diference na stoupačkách či patách budov, jsou již minulostí.
Nicméně jsou zde další možnosti jejich využití např. pro zajištění minimálních průtoků v soustavách. Minimální průtok může být požadovaný pro čerpadla, zdroje chladu a tepla nebo pro zajištění požadované teploty v každé části soustavy pro rychlý náběh spotřebičů. Přepouštěcí ventily mají také uplatnění v otevřených průmyslových chladicích soustavách pro udržení požadovaného přetlaku v rozvodech.
Pro každé použití je nutné vybrat nejen správný typ a dimenzi ventilu, ale také vypočítat jeho správné nastavení.


IMI Hydronic Engineering
logo IMI Hydronic Engineering

Naší doménou jsou vysoce efektivní řešení pro HVAC soustavy: udržování tlaku a kvality vody; vyvažování, regulace a ovládání; termostatická regulace včetně unikátní technologie AFC® s Eclipse Inside. Produkty značek Heimeier, TA a Pneumatex šetří čas, ...