Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Moderní trendy topenářských čerpadel – Stratos MAXO

Smart čerpadlo Wilo Stratos Maxo nabízí pro svou regulaci prakticky vše. Tuto výhodu čerpadlo využije buď automaticky, nebo lze vybírat z integrovaných funkcí, aplikovat vlastní funkci řízení i zadávat konkrétní parametry. Jak pro vytápění, tak chlazení i cirkulaci teplé vody.

Smart, nebo-li chytrost čepadel Wilo dělá integrace nejrůznějších čidel, vstupů a funkcí, návaznost na řídicí systém čerpadel, analýzu dat atp. S technologií smart uvedlo Wilo první čerpadla na trh v roce 2017 a od té doby se technologie rozšířila na celou řadu čerpadel a byla zdokonalena. I v současnosti je čerpadlo Stratos MAXO nejúčinnějším čerpadlem, s nejlepší konektivitou, jednoduchou instalací a největší flexibilitou při uplatnění. Pro vytápění, chlazení, solární systémy, geotermální systémy, je dostupné i ve zdvojeném provedení a v hygienickém provedení pro cirkulaci teplé vody, v rozsahu teplot čerpané tekutiny od −10 °C do +110 °C při teplotě okolí od −10 °C do +40 °C, relativní vlhkosti okolního vzduchu až do 95 %. Provozní emise hluku jsou udány jako menší než 54 dB(A).

Čerpadlo Startos MAXO
Obr. Typická instalační poloha čerpadla Startos MAXO. Nelze instalovat se skříní elektroniky směrem nahoru nebo dolů.

Čerpadlo bylo vyvinuto tak, aby uživatel mohl snadno a kompletně nastavovat všechny požadované hodnoty, případně programové funkce a viděl aktuální provozní parametry.

Čerpadlo Startos MAXO
Obr. Displej čerpadla zobrazuje vše potřebné pro nastavení, diagnostiku, identifikaci poruchy aj.

Již od připojení do sítě vede uživatele řídicí systém čerpadla jednotlivými kroky do základního nastavení a tato procedura se dá běžně zvládnout do 1 minuty. Následně je možné parametry upravit včetně výběru požadované provozní charakteristiky. Předefinovány jsou například i funkce pro velkoplošné sálavé systémy vytápění, chlazení, ohřev pro VZT atd.

Čerpadlo Startos MAXO
Obr. Nabídka provozních charakteristik čerpadla i úprav parametrů zahrnuje vše potřebné

U čerpadla Stratos MAXO je zásadní výhodou, že si během 24 hodin zmapuje proběhlé provozní stavy, jejich změny, to vše vyhodnotí a následně podle toho upravuje svou provozní charakteristiku. Cílem regulace je dosáhnout provozu s co nejvíce otevřenými regulačními ventily, tedy nejnižší prací čerpadla a spotřebou energie.

Stratos MAXO jako provozní měřidlo modernizovaných soustav

Existuje mnoho kotelen, které prochází modernizacemi, přitom projektant nemá k dispozici přesné údaje o napojené teplovodní síti, otopné soustavě. Proto si při výběru výkonu čerpadla ponechává jistotu a volí výkon o něco větší, tedy investičně dražší čerpadlo, které nebude provozováno v optimálním režimu. Druhou a úspornější možností je navrhnout použití čerpadla Stratos MAXO jako měřidla. Toto čerpadlo nechat běhat v kotelně během topné sezóny měsíc, dva a následně si z něj odečíst provozní stavy. Z nich jednoznačně odvodit, jaký výkon čerpadla je pro provoz dané kotelny ideální. Následně Stratos MAXO nechat vyměnit za čerpadlo optimálně dimenzované a Stratos MAXO přemístit do jiné, aktuálně modernizované kotelny. Například ve sledované v kotelně (přes internet, funkce Smart Connect) s kaskádou kotlů 4 × 50 kW a se 48 byty se podařilo snížit průměrný příkon čerpadla na 59,7 W.

Široký sortiment provozních charakteristik

Šířku možnosti orientačně zastupuje řízení na Δp-v, na proporciální diferenční tlak, konstantní průtok, nejhorší bod soustavy, konstantní teplotu v místnosti, konstantní teplotu na sekundárním okruhu, podle požadavků cirkulace teplé vody, konstantní rozdíl teplot mezi přívodem a zpátečkou, řízení primárního čerpadla podle požadavků sekundárních čerpadel v okruzích, přepínání režimů vybraných pro topení a zvlášť pro chlazení, podle funkce definované uživatelem atd.

Samozřejmě že provozovatel má možnost si pevně zvolit pracovní charakteristiky, pokud by mu automatické přizpůsobení nevyhovovalo. Například zapojení více tlakových čidel do hydraulicky nejhorších míst umožňuje řídit činnost čerpadla právě podle těchto míst, což bývá problém u starších a rozsáhlejších soustav, bez přesných projekčních podkladů.

Nabízené varianty

Současná nabídka zahrnuje 34 variant čerpadel Stratos MAXO od 4 m3/hodina do 16 m3/hodina, od výšky 0,5 m, ve zdvojeném provedení je 18 variant. Projektanty je nutné upozornit, že tato čerpadla jsou skutečně velmi výkonná, a pro častou potřebu dobře navržených soustav do cca 40 bytů postačují obvykle čerpadla Stratos Pico Z, která pracují ještě úsporněji.


WILO CS, s. r. o.
logo WILO CS, s. r. o.

Čerpadla a čerpací technika pro technická zařízení budov, průmysl a komunální oblast. Kompletní sortiment včetně integrované a externí regulace a dalšího příslušenství. Čerpadla oběhová na topení, chlazení a klimatizaci, cirkulační na TV.