Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Domat dokončil modernizaci systému řízení teplárenské sítě SPB Trenčín.

Pardubický Domat Control System úspěšně dokončil a předal slovenské společnosti SPB Trenčín do zkušebního provozu modernizovaný systém řízení a kontroly tepelného a energetického hospodářství. Nový systém umožní provozovateli přímo monitorovat a řídit každou kotelnu a výměníkovou stanici v síti.

Do systému je nyní zapojeno všech 28 decentralizovaných kotelen, 22 výměníkových stanic a centrální dispečink SPB. "Cílem modernizace bylo vytvořit jednotný a zejména efektivní systém řízení a kontroly energetického hospodářství, který umožní provozovateli přímo monitorovat a řídit každou kotelnu a výměníkovou stanici v systému," říká Karel Vytřísal, ředitel společnosti Domat Control System.

Před realizací tohoto projektu byla na centrální dispečink připojena tři podružná dispečerská pracoviště, ke kterým byly některé z obsluhovaných objektů připojeny kabelem nebo telefonicky. Pouze část objektů tak bylo možné řídit i monitorovat, část objektů bylo možné jen monitorovat a část z nich byla bez jakékoli přímé kontroly.

"Zavedené řešení by mělo provozovateli výrazně zjednodušit správu celé tepelné soustavy a centralizace dispečinku na jediné pracoviště s připojení všech objektů umožnit efektivnější využití technických zařízení a energie. Kromě úspory provozních nákladů také systém okamžitě zjistí a upozorní na případnou poruchu tepelné soustavy, což umožní provozovateli její odstranění v nejkratším možném termínu," doplňuje Kristina Vytřísalová, výkonná ředitelka bratislavské pobočky společnosti Domat Control System.

Systém Domat je pro svou kompatibilitu je vhodným a pružným nástrojem pro integraci nebo náhradu starších řídicích systémů, které zpravidla byly v těchto teplárenských sítích instalovány postupně během posledních dvaceti let - často i v rámci jedné sítě od různých výrobců.

 

"Projekt byl realizován během roku 2010 a našim cílem bylo neohrozit topnou sezónu 2010-2011. Poslední objekty předány do užívání v prosinci 2010 a v současné době probíhá zkušební provoz. Úspěšné zvládnutí zkušebního provozu bude dobrým základem pro další nasazení uceleného řešení pro moderní centralizovanou správu tepelných sítí na obdobných městských sítích v České republice a na Slovensku. Stávající systémy byly zpravidla modernizovány nebo instalovány v polovině devadesátých let a jsou dnes již morálně i technicky zastaralé," doplňuje Karel Vytřísal.

 

Implementované řešení Domat Control System:

1) Dispečerský systém

Na úrovni centrálního dispečinku byl nasazen osvědčený vizualizační SCADA systém RcWare Vision, e jak vizualizaci technologických schémat, tak i přehledný tabulární přístup k hodnotám, vyhodnocování alarmů a archivaci historických dat. Modularita systému umožňuje postupné budování dispečinku od nejjednodušší vizualizace naměřených hodnot po distribuované integrované systémy. Prostředí aplikace se jednoduše ovládá a přístupová práva pro jednotlivé uživatele se nastavují pro každý projekt i schéma zvlášť. Pracovní konzola u vedoucího výroby pracuje i jako záloha dispečinku. Dispečerský systém umožňuje sběr údajů z měřičů tepla v objektech pomocí M-Bus komunikace, připravuje se i sběr z objektových měřičů pomocí GSM komunikace. Prostřednictvím webového přístupu je pro autorizované uživatele možné připojit se k dispečinku on-line.

2) Komunikační systém

Pro účely komunikace z jednotlivých objektů, které se nacházejí v různých částech města, byla vybudována samostatná radiová síť Ethernet. Pro vysokou spolehlivost a odolnost vůči rušení, vysokou propustnost (14Mbit), nízkou cenu a možnost přidávat další jednotky bez nutnosti rekonfigurace přístupového bodu byl navržen rádiový spoj Motorola Canopy. Hlavní komunikační síť tvoří pět samostatných síťových uzlů. V jednotlivých objektech jsou umístěné komunikační body (vysílačka MOTOROLA Canopy 5GHz), které komunikují s příslušným síťovým uzlem.

3) Procesní úroveň

Vzhledem na různý charakter vstupů a výstupů v jednotlivých objektech byly ve vybraných lokalitách zřízeny čtyři pracoviště s dotykovým LCD ovládacím panelem. Tato pracoviště komunikují jak s dispečinkem, tak i s příslušnými objekty, které uživatel může monitorovat a ovládat i z těchto dotykových panelů. Procesní úroveň řízení jednotlivých kotelen výměníkových stanic je s dispečinkem propojená také TCP/IP rozhraním, aby byla možná jednoduchá implementace a instalace doplňkových systémů využívajících současné standardní technologie (např. IP kamery, přístupové systémy, atd.). Současně je i na této řídicí úrovni umožněn přístup do jakéhokoliv řízeného prvku v síti přes servisní rozhraní, například přes přenosný počítač.

Toto technické řešení je z pohledu dodavatele optimální pro budoucí modularitu a jednoduché rozšíření systému o další prvky - měřiče energií, přístupový a zabezpečovací systém, vizuální kontrolu provozních objektů apod.

4) Měření spotřeby tepla, vody, plynu

V současnosti jsou měřiče tepla vybaveny pouze impulzními výstupy. Postupně budou vyměněny za měřiče s výstupem M-Bus, případně dovybaveny o vstupní impulzní moduly M-Bus. Systém MaR byl v rámci tohoto projektu vybaven rozhraním M-Bus pro integraci těchto měřičů. Zařízení, která nebude možné odčítat na tomto rozhraní (plynoměry, starší typy měřičů tepla a vodoměrů) budou dovybavena převodními moduly impulsy/M-Bus .

Název projektu: Modernizace systému řízení a kontroly tepelného a energetického hospodářství SPT Trenčín
Investor: Služby pre bývanie, s.r.o.
Realizace: Domat Control System s.r.o. - implementace systému řízení s regulace
ISSU s.r.o. - zabezpečovací technika
Realizace: 2010

Domat Control System s.r.o. se zabývá vlastním vývojem, výrobou, distribucí a aplikací komplexních systémů měření a regulace v oblasti řízení inteligentních budov a průmyslových automatizací. Patří k lídrům trhu v oboru a má zastoupení nejen v Evropě, ale např. v Malajsii. K nejzajímavějším realizacím patří síť obchodních center Interspar a Billa, pražské obchodní a administrativní centrum Harfa, Centrum pro boj s počítačovým terorismem v Kuala Lumpur nebo nemocnice v Luandě v Angole. Domat působí také v energetice - v posledních letech dodal systémy pro monitoring a řízení výkonu pro více než 60 velkých solárních elektráren a dalších alternativních zdrojů.

Služby pre bývanie s.r.o. obhospodařuje rozsáhlý systém vytápění obytných budov a občanské vybavenosti v Trenčíně a patří k významným provozovatelům teplárenské sítě na Slovensku. Na straně tepelných zdrojů systém sestává z 28 decentralizovaných kotelen, 22 výměníkových stanic a centrálního dispečinku.


Domat Control System s.r.o.
logo Domat Control System s.r.o.

Domat Control System s.r.o. patří k evropské špičce dodavatelů řídicích systémů a regulací pro inteligentní budovy, průmysl a energetiku. Cílem této ryze české společnosti je vyvíjet, vyrábět a dodávat řídící systémy v mezinárodním měřítku.