Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Snadná regulace větrání a vytápění v bytových domech

Regulátory Domat pro bytové domy zahrnují zejména regulátory jednotlivých místností, radiátorů, podlahového topení, konvektorů. Umožňují i řízení světel a žaluzií. Komunikace probíhá otevřeným protokolem a přes webový přístup. Volně programovatelný řídicí systém je vhodný i pro bivalentní a trivalentní systémy, tepelná čerpadla atd.

Společnost Domat Control System přináší první vydání Newsletteru Domat Control System, jehož cílem bude v pravidelných intervalech informovat o dění v naší společnosti, obchodních aktivitách a novinkách z našeho výrobního portfolia. Je pro nás velice důležité, aby naši zákazníci disponovali těmi správnými informacemi, a věříme, že právě tento způsob je správným klíčem k naplnění tohoto cíle.

Novinkou v naší nabídce je mimo jiné pokojový ovladač s čidlem CO2 UI091 a prostorová čidla teploty UT001 a UT051.

UI091 Pokojový ovladač s čidlem CO2

Shrnutí

Pokojový ovladač s čidlem CO2 obsahuje čidlo teploty, NDIR čidlo CO2 pro snímání obsahu oxidu uhličitého v místnostech s proměnlivým obsazením osobami, volitelně čidlo vlhkosti a ovládací prvek pro nastavení požadovaných hodnot teploty a dalších veličin. Výstup může být konfigurován jako řízený dálkově nebo ve funkci termostatu, hygrostatu či regulátoru CO2. Přístroje mohou být díky otevřenému protokolu Modbus RTU použity v libovolném otevřeném řídicím systému.


Použití

 • vzduchotechniky a klimatizační jednotky v místnostech s proměnným zatížením – školy, divadla, posluchárny atd.
 • monitorování a záznam teploty a CO2 v interiérech

Funkce

Ovladač snímá teplotu a obsah CO2 v místnosti, korekci teploty otočným knoflíkem a požadovaný provozní stav, který se nastavuje stiskem tlačítka nebo v menu. V konfigurovatelném menu je možné zobrazit a nastavit základní hodnoty:

 • teplotu, korekci požadované hodnoty
 • vlhkost (měřit pouze u ovladačů, které obsahují čidlo vlhkosti)
 • základní požadovanou teplotu pro den
 • základní požadovanou teplotu pro noc
 • venkovní teplotu pro start topení
 • teplotu TUV
 • typ topné křivky (1...4)
 • provozní mód (rezidenční se stavy Den, Noc, Časový program, Vypnuto, nebo hotelový se stavy Komfort, Pokles, Party, Vypnuto)
 • stupeň ventilátoru (Auto, Vypnuto, St.1 , St 2, St. 3)
 • mód klimatizace (Auto, Topení, Chlazení, Vypnuto, Pouze ventilátor)
 • dalších až 5 libovolných veličin podle potřeby, v profilu každé z nich se nastaví max. a min. hodnota a krok pro změnu, počet desetinných míst a libovolná kombinace symbolů z displeje.

Dále je možné pomocí komunikace Modbus aktivovat libovolný symbol na displeji.

Otočný ovladač s nekonečným kodérem má tři základní funkce:

 • instant edit (otáčení knoflíku) – změna jedné předdefinované spojité hodnoty, obvykle korekce požadované teploty v místnosti
 • quick edit (krátký stisk knoflíku) – změna předdefinovaného stavu, např. Přítomnost (Komfort / Pokles / Vypnuto), Klimatizace (Auto / Topení / Chlazení / Jen ventilátor / Vypnuto) atd.
 • push (dlouhý stisk) – přechod do menu, kde se otáčením vybírá hodnota, kterou chceme měnit, krátkým stiskem se výběr potvrdí a otáčením se hodnota mění.

Po nastavitelném času neaktivity se displej vrací do základního stavu, kdy se na něm střídavě zobrazují vybrané veličiny (např. aktuální teplota a obsah CO2).

Požadované funkce se konfigurují přes rozhraní RS485 pomocí programu domat.exe, který je volně ke stažení na stránkách www.rcware.eu. Jako rozhraní mezi počítačem a sběrnicí RS485 použijte převodník USB/485, typ M080, převodník RS232/RS485, typ M012, nebo jakýkoli převodník na RS485.
displej

Rozsah měření

Rozsah měřených teplot integrovaného čidla je -20 až +70 °C. Nasnímané a zadané hodnoty jsou odesílány na sběrnici, kde je odečítá regulátor fancoilu nebo nadřazený systém. Ze systému nebo regulátoru jsou čteny další hodnoty (provozní mód, stupeň ventilátoru, stav zadaný z centrály apod.), které se zobrazují na přehledném LCD displeji, a stavy vstupů, u ovladačů s digitálními vstupy. Po sběrnici lze ovládat digitální výstupy, pokud je ovladač má. Regulační algoritmus musí být implementován v nadřazeném regulátoru.

Rozsah měření CO2 je 0...5000 ppm. Úsek z této hodnoty je přepočítán pomocí dvou parametrů na hodnotu 0...100 %, která je pak zobrazena na displeji, např. 300...2500 ppm odpovídá 100...0 % (kvality vzduchu) nebo 0...100 % (znečištění). Na sběrnici Modbus je k dispozici i absolutní hodnota v ppm. Parametry se nastavují pomocí programu domat.exe nebo přímým zápisem do registrů Modbus.

Ovladač ve funkci regulátoru

Binární výstup (SSR) může být buď řízen po sběrnici z PLC, nebo nakonfigurován jako jeden z těchto regulátorů:
 • termostat
 • hygrostat (pouze u přístrojů osazených čidlem rH)
 • regulátor – prahový spínač při dosažené úrovni CO2.

Požadovaná hodnota a hystereze se nastavují po sběrnici. Tato funkce není vhodná pro běžnou regulaci jednotlivých místností, lze ji využít jen jako doplňkovou. Požadované hodnoty nejsou ovlivňovány provozními módy.

Montáž

Ovladače jsou určeny pro provoz v běžném, chemicky neagresivním prostředí. Nevyžadují údržbu. Montují se ve svislé poloze do míst, kde jsou snadno přístupné pro ovládání a kde správně měří parametry v místnosti, tedy asi ve výšce 150 cm, na stinné straně, mimo průvan a vliv zdrojů tepla a chladu (výustky klimatizace, chladnička, el. spotřebiče). Skládají se ze dvou částí: dna se svorkami a krytu s plošným spojem a ovládacím panelem. Upevňují se pomocí 2 nebo 4 šroubů na krabici pod omítku o průměru 50 mm nebo na stěnu. Ve dně spodní části pouzdra je otvor pro vyvedení kabelu. Při montáži se doporučuje instalovat nejprve dno a kryt s elektronikou vsadit až po skončení stavebních prací, kdy již nehrozí jeho poškození.

Nevylamujte kryt příliš do strany, mohlo by dojít k poškození pinů v konektoru krytu! Zámečky jsou pouze na bocích krytu, nikoli v jeho horní či spodní části.

Komunikace

S regulátorem nebo nadřazeným systémem ovladače komunikují pomocí sběrnice RS485 po protokolu Modbus RTU a proto se dají využít v řadě řídicích a monitorovacích systémů. Popis registrů viz samostatný dokument Ovladače UI... – Popis komunikace. Práci s programem domat.exe a popis funkcí ovladače najdete v příručce Konfigurace pokojových ovladačů – Uživatelská příručka.

Katalogový list ke stažení: Pokojový ovladač s čidlem CO2

Pokojové čidlo teploty UT001

Pokojové čidlo teploty UT001 slouží k měření teploty v místnostech, čidlo venkovní teploty UT051 je pasivní odporové čidlo Pt1000 pro měření venkovní teploty nebo teploty v průmyslových prostorech.

Použití

 • vzduchotechnické jednotky, klimatizační a topné systémy – měření a regulace teplot v místnostech
 • monitorování a záznam teplot vzduchu v interiérech

Snímacím prvkem je tenkovrstvý platinový odpor: na keramický substrát je přes masku naprášena tenká vrstva vysoce čisté platiny. Tato vrstva je fotolitograficky strukturována a pomocí laseru je odpor čidla velmi přesně nastaven na jmenovitou hodnotu. Aktivní plocha prvku je pasivována skelnou vrstvou, která chrání proti mechanickému a chemickému poškození. Vývody prvku jsou přivařeny k odporovému meandru. Prvek je umístěn na plošném spoji, který je připevněn k víčku krabičky. Po montáži dna se víčko nacvakne na dno a dojde k propojení měřicího prvku s kabelem. Čidla jsou určena pro provoz v běžném, chemicky neagresivním prostředí. Nevyžadují údržbu. Čidlo se skládá ze dvou částí: dna se svorkami a krytu s plošným spojem. Upevňuje se pomocí 2 nebo 4 šroubů na krabici pod omítku o průměru 50 mm nebo na stěnu, ve dně spodní části pouzdra je otvor pro vyvedení kabelu.

čidlo

Funkce
Snímače teploty využívají závislosti odporu materiálu na teplotě. Snímacím prvkem je tenkovrstvý platinový odpor – na keramický substrát je přes masku naprášena tenká vrstva vysoce čisté platiny. Tato vrstva je fotolitograficky strukturována a pomocí laseru je odpor čidla velmi přesně nastaven na jmenovitou hodnotu. Aktivní plocha prvku je pasivována skelnou vrstvou, která chrání proti mechanickému a chemickému poškození.

Hodnota odporu čidla je dána rovnicí:

R = 1000 (1 + At + Bt2 + C(t – 100) t3) pro teploty –20 ... 0°C
R = 1000 (1 + At + Bt2) pro teploty 0 ... 80°C
kde A = 3,9083.10-3 °C-1
B = -5,775.10-7 °C-2
C = -4,183.10-12 °C-4
Tolerance (třída B):
DT = ± (0,30 + 0,005 | t |) , kde | t | je absolutní hodnota teploty ve °C.

Katalogový list ke stažení: Prostorové čidlo teploty


Domat Control System s.r.o.
logo Domat Control System s.r.o.

Domat Control System s.r.o. patří k evropské špičce dodavatelů řídicích systémů a regulací pro inteligentní budovy, průmysl a energetiku. Cílem této ryze české společnosti je vyvíjet, vyrábět a dodávat řídící systémy v mezinárodním měřítku.