Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Informace k nové legislativě od roku 2022

Dne 1. 1. 2022 vstoupily v platnost novelizace zákona č. 406/2000 Sb. a změny požadavků na výstavbu nových budov s téměř nulovou spotřebou energie. Od 1. 7. 2022 pak nový zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.

zdroj Fotolia_©_Monthly_M

CTI ČR informuje své členy o změně při vydávání závazných stanovisek od 1. 1. 2022

Dne 1. 1. 2022 vstupuje novelizací zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZHE“) v platnost změna § 13 odst. 1 pro vydávání závazných stanovisek.
Celý text

Informace ke změně požadavků na výstavbu nových budov od 1. 1. 2022

Dne 1. 1. 2022 vstupují v platnost změny požadavků na výstavbu nových budov s téměř nulovou spotřebou energie. Žádný ze změnových zákonů (zákon č. 284/2021 Sb., zákon č. 362/2021 Sb. a zákon č. 382/2021 Sb.), které vstoupily v platnost v 2. polovině roku 2021 a které mění ZHE s účinností od 1. 1. 2022, nezměnil znění § 7 odst. 1 a 2. Pro doplnění uvádíme, že změna § 7 odst. 1 a 2 včetně nových přechodných ustanovení uvedená v zákoně č. 284/2021 Sb. je účinná až od 1. 7. 2023.
Celý text

Nový zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Dne 30. 6. 2021 byl v částce 106, ročník 2021, sbírky zákonů, zveřejněn zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Tento zákon nabude účinnosti dnem 1. 7. 2022. S jeho účinností tak dojde ke zrušení zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.


Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...