Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

GIACOMINI poroučí teplu i zimě. Topíme a chladíme stropem

Stropní vytápění? Teplo od shora dolů? Teplo přeci stoupá, řeknete si. Tak jak by mohlo teplo od stropu vytopit celou místnost? Může! A navíc umíme stropem i chladit. Teplo se šíří třemi způsoby. První cesta je vedením, další cesta je prouděním. Existuje ale ještě třetí cesta šíření tepla - sálání.

Teplo se šíří třemi způsoby. První cesta je vedením. Všichni víme, co se stane, když dáme studenou kovovou lžičku do šálku horkého čaje. Celá lžička se od čaje ohřeje.

Další cesta je prouděním, kdy horký vzduch stoupá, studený vzduch klesá. Na tomto principu fungují konvenční způsoby vytápění. Například vytápění pomocí radiátorů. Předměty a osoby v místnosti ohřívá teplý vzduch.

Sálavé vytápění od stropu

Existuje ale ještě třetí cesta šíření tepla – sálání. Každý teplý povrch vyzařuje do okolí infračervené záření – tedy teplo. A to v každém směru. Tedy i dolů.

Systém stropního vytápění funguje tak, že se celá topná plocha stropu stává velkým nízkoteplotním topným tělesem, které vyzařuje infračervené záření – teplo. To umožňuje zahřát povrch celé místnosti (včetně podlahy) i objektů v ní. Tedy i člověka, který v místnosti pobývá.

To poskytuje vyšší úroveň tepelné pohody při nižší teplotě vzduchu.

Význam sálavého účinku tepla nejlépe dokresluje pocitový rozdíl teplot, když se v chladném jarním dnu postavíte na slunce. I když je vzduch kolem vás studený, slunce vás příjemně zahřeje.

Průběh teploty s výškou při konvenčním způsobu vytápění
Průběh teploty s výškou při konvenčním způsobu vytápění
Průběh teploty s výškou při vytápění pomocí stropního vytápění
Průběh teploty s výškou při vytápění pomocí stropního vytápění

Úspora nákladů se stropním topením

Díky tomu, že se použije principu sálání a ohřívají se povrchy vytápěné místnosti, může teplota vzduchu zůstat o 2–3 °C nižší. Topná voda se neohřívá na vysoké teploty, ale jen do 40 °C. Jako zdroj tepla jsou vhodná tepelná čerpadla nebo kondenzační kotle.

Každý teplotní stupeň, o který může vzduch v místnosti zůstat se sálavým vytápění chladnější, ušetří 6 % ročních nákladů na vytápění. To znamená roční úsporu nákladů na vytápění 12–18%.

Teplo všemi směry bez víření vzduchu a plísní

U stropního i podlahového vytápění dochází k minimální cirkulaci vzduchu. Nedochází k proudění vzduchu a tím ani prachu a roztočů. Prostředí je tak vhodné pro alergiky.

Sáláním se také minimalizují teplotní rozdíly jak ve vertikálním, tak v horizontálním směru. Na rozdíl od konvenčního vytápění můžete se stropním i podlahovým vytápění m svobodně rozmístit nábytek po místnosti.

Stropní chlazení stejnou instalací

Stropním systémem je možné i chladit. Stačí pustit do systému stropního topení chladnou vodu (v rozmezí cca 12–18 °C). To zajišťuje směšovací rozdělovač na vstupu vody do systému.

Princip chlazení stropem je stejný jako u vytápění. Ochlazují se všechny povrchy v místnosti.

Stropní topení značky GIACOMINI

Firma Giacomini S.p.A. vyvinula a stále zdokonaluje sálavé stropní systémy, kde je teplonosným médiem voda. Stropní topení tvoří sádrokartonové podhledy s izolací a rozvody topné vody.

V současné době Giacomini S.p.A. vyrábí dva typy sádrokartonových podhledů s označením GIACOKLIMA® – série GKC a série GKCS, které se liší způsobem propojení panelů a odlišnou konstrukcí vnitřního rozvodu. Sálavé panely jsou vyrobeny u výrobce (k dispozici jsou 3 rozměry panelů) a nevyžadují žádné další úpravy na stavbě. Panely se montují na nosný rošt.

Aktivní a pasivní sádrokartonové podhledy GIACOMINI

U obou variant GKC a GKCS jsou dva typy panelů – aktivní a neaktivní. Aktivní panely jsou součástí hydraulického systému topení a mají sálavou schopnost, neaktivní slouží k doplnění míst, kde nebude použit panel aktivní. Tyto neaktivní panely umožňují instalaci osvětlení a služebních prvků, jako jsou vestavná světla, reproduktory, difuzéry vzduchu, protipožární zařízení, čidla kouře aj. a tyto panely lze tvarově i rozměrově upravovat.

Aktivní panely rozměrově ani tvarově upravovat nelze. Proto si je před montáží stropního vytápění nutné rozmyslet, kde budou vestavěná světla a další stropní prvky umístěné.

Pokud přemýšlíte o systému stropního vytápění a chlazení, kontaktujte naše obchodní zástupce. Zpracuje vám orientační návrh systému s cenovou nabídkou a v případě realizace přesné schéma instalace panelů a doporučí vhodnou montážní firmu pro vlastní realizaci. Telefonní čísla a e-mailové adresy najdete na www.giacomini.cz/kontakty.

Montáž panelů stropního vytápění v administrativní budově
Montáž panelů stropního vytápění v administrativní budově
Montáž panelů stropního vytápění v administrativní budově
Montáž panelů stropního vytápění v administrativní budově

Montáž panelů stropního vytápění v administrativní budově
Montáž panelů stropního vytápění v administrativní budově
Montáž panelů stropního vytápění v administrativní budově – modulový rozdělovač
Montáž panelů stropního vytápění v administrativní budově – modulový rozdělovač

GIACOMINI CZECH, s.r.o.
logo GIACOMINI CZECH, s.r.o.

Firma GIACOMINI S.p.A. je jedním z předních světových výrobců mosazných topenářských armatur. Hlavním cílem všech výrobků a systémů značky GIACOMINI, ať již v oblasti vytápění anebo v oblasti chlazení, je dosažení tepelné pohody u co možná největšího ...