Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Projekt podlahového vytápění s výpočtem na pár kliknutí

Jste projektant nebo realizační firma a potřebujete efektivně navrhnout/vykreslit podlahové topení? Pojďte se podívat, jak vám v této problematice pomůže program CADKON+ MEP, který spojuje grafické CAD zpracování projektů včetně výpočtů a výkazů použitého materiálu.

Hlavní přednosti programu CADKON+ MEP:

  • Vlastní CAD jádro s plnou podporou DWG
  • Ucelené řešení oboru vytápění
  • Grafické zpracování i s výpočty
  • Trvalá i síťová licence
  • ČSN normy a projekční zvyklosti
  • Podpora všech profesí TZB

Ukažme si nyní na konkrétním příkladu, jak probíhá grafický návrh rozdělovače, potrubních rozvodů, výpočet a posouzení, včetně závěrečného výpisu použitého materiálu.

Umístění rozdělovače a vytápěných zón

Připravíme si stavební slepý výkres, který připojíme např. jako externí referenci a z databáze značek umístíme rozdělovač/sběrač. Například pomocí křivek vymezíme hranice vytápěných zón, které schematicky jednou čárou propojíme s rozdělovačem.

Jednoduché vykreslení otopných zón s propojením na rozdělovač.
Jednoduché vykreslení otopných zón s propojením na rozdělovač.

Vstupní zadání pro výpočet

Zvolíme způsob vykreslení (smyčka nebo meandr) a z připravené databáze vybereme skladbu podlahy, u které případně upravíme složení vrstev a jejich tloušťky (u vrstev jsou již přednastavené tepelné prostupnosti pro výpočet).

Výběr skladby podlahy s možnostmi úprav vrstev.
Výběr skladby podlahy s možnostmi úprav vrstev.

Dále zvolíme umístění podlahy v budově, teploty nebo okrajové zóny a více již není potřeba.

Program z půdorysů automaticky odečte skutečné vytápěné plochy, obvody vymezené krajními trubkami, tepelné výkony pro jednotlivé okruhy i celkové výkony, hmotnostní průtoky, tlakové ztráty atd.

Navíc za Vás program ohlídá i takové drobnosti, aby délka okruhu nepřekročila např. max. délku 120 m a mnoho dalšího.

Vstupní hodnoty a výsledky výpočtu.
Vstupní hodnoty a výsledky výpočtu.

Vstupní hodnoty a výsledky výpočtu.

Optimalizace a navýšení výkonů

Otopné zóny můžeme dodatečně slučovat do jednoho okruhu, případně se vrátit do půdorysu a rozdělit na více vytápěných zón.

Pokud spočítané tepelné výkony nepokryjí požadovaný výkon, upravíme rozteče potrubí, teploty nebo střední teplotu otopné vody a na jedno kliknutí provedeme aktualizaci výpočtu. Můžeme také doplnit požadovaný výkon dodatečnými otopnými tělesy.

Úprava roztečí trubek, teplot, hlídání max. délky smyčky atd.
Úprava roztečí trubek, teplot, hlídání max. délky smyčky atd.

Grafický výstup do výkresu

Grafické vykreslení podlahového topení a jeho popisy ve výkrese je v praxi „volná disciplína“, kterou si téměř každý projektant řeší tak trochu po svém. CADKON+ MEP nabízí celou řadu možností, od šrafování, vykreslení schematické smyčky po obvodu zóny až po podrobné rozkreslení smyček a meandrů.

U popisů parametrů jednotlivých zón platí to samé a máme možnost si libovolně upravit zobrazované spočítané veličiny, jako je např. délka smyčky, rozteč, průtok atd.

Různé způsoby grafického znázornění podlahového topení ve výkrese.
Různé způsoby grafického znázornění podlahového topení ve výkrese.

Výpis použitého materiálu

Pokud máme vše hotové, není nic jednoduššího, než celý projekt vykázat např. do programu MS Excelu, případně jako tabulku vložit přímo do výkresu. Zajímavou funkcí je také rychlé vytvoření legend použitých čar a armatur.

Ukázka výpisu použitého materiálu potrubí do MS Excel.
Ukázka výpisu použitého materiálu potrubí do MS Excel.

A mnohem více…

V tomto článku jsme se zaměřili čistě na podporu podlahového vytápění, ale CADKON+ MEP nabízí mnohem více.

Jedná se o ucelenou podporu pro projektování otopných soustav včetně kotelen a propojení na výpočetní programy PROTECH (tepelné ztráty, výkony, dimenzování, katalogy spotřebičů…).

Zkratka MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) z anglického překladu znamená TZB. Program CADKON+ MEP tedy obsahuje nejen profesi vytápění, ale také zdravotechniku, vzduchotechniku a elektroinstalace. Pro více informací se podívejte na http://www.cadkon.eu nebo nás kontaktujte na info@cadkon.eu

GRAITEC s.r.o.
logo GRAITEC s.r.o.

Hlavním zaměřením společnosti Graitec je vývoj a prodej programů CADKON, který představuje osvědčené CAD řešení pro projektování ve stavebnictví a profesích TZB. Stovky architektonických a projekčních kanceláří nasadilo CADKON při projektování staveb všech ...