Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Uponor Minitec – jedinečný systém teplovodního podlahového vytápění určený nejen pro renovace

Ideální volba při řešení rekonstrukce vytápění – žádné bourací práce, rychlá instalace, krátká doba náběhu – to je systém Minitec. Hlavní přednosti systému Uponor Minitec jsou nízká stavební výška a minimální doba natápění. Právě díky nízké stavební výšce (15 mm včetně potěru) se tento systém využívá zejména pro renovace, kdy se komponenty pokládají přímo na stávající podklad.

Při řešení konstrukce podlahového vytápění systémem Minitec se komponenty pokládají přímo na stávající podklad. Tím může být téměř cokoli, např. potěr, dlažba, dřevěný podklad, litý asfalt, betonová podlaha nebo sádro-vláknité desky. Ukázkový řez podlahovou konstrukcí je vidět na obrázku 1.

Teplovodní podlahové vytápění Uponor Minitec
Obr. 1 Řez podlahovou konstrukcí se systémem Minitec
Teplovodní podlahové vytápění Uponor Minitec
 

Komponenty systému

Teplovodní podlahové vytápění Uponor Minitec
Obr. 2 Detail fóliového prvku Minitec

Základním prvkem systému je fóliový prvek – stabilní a nízký nosič topných trubek, který umožňuje pokládku v roztečích po 50 mm v podélném směru a po 70 mm v diagonálním směru bez nutnosti další fixace potrubí. Nopy jsou opatřeny zámky, které bezpečně uchytí potrubí. Fóliový prvek je po celé ploše děrovaný. To napomáhá dokonalému spojení potěru se stávajícím podkladem. Po dvou stranách prvku jsou malé nopy, do kterých se přikládají další fólie. Na spodní straně je lepivá vrstva, díky které je pokládka velice rychlá. Na obrázku 2 je znázorněn detail fóliového prvku.

 
Teplovodní podlahové vytápění Uponor Minitec
Obr. 3 PE-Xa potrubí – zviditelněný Q&E spoj

Další důležitou součástí systému je potrubí rozměru 9,9×1,1 mm. Potrubí je vyrobeno ze síťovaného vysokohustotního polyetylenu PE-Xa. Síťování je proces, který mění chemickou strukturu plastického materiálu takovým způsobem, že polymerní řetězce jsou navzájem spojeny tak, aby vytvářely pevnou trojrozměrnou síť chemických vazeb. Potrubí Uponor PE-Xa má díky tomu jedinečnou pružnost. Přednostmi Uponor PE-Xa potrubí jsou – odolnost vůči nízkým i vysokým teplotám v rozsahu od −100 °C do +110 °C (maximální pracovní teplota 95 °C), velmi vysoká odolnost vůči prasklinám způsobeným namáháním, velmi vysoká odolnost vůči nárazům, ohýbání a tažné síle a tepelná tvarová paměť (regenerace trubek). PE-Xa potrubí se spojuje systémem Q&E (Quick&Easy).

 

Další potřebné komponenty systému jsou: obvodový izolační pás, Q&E šroubení, spárový profil, rozdělovač a sběrač, případně regulační sada.

Montáž systému Minitec

Teplovodní podlahové vytápění Uponor Minitec
Obr. 4 Technické zpracování projektu

Před montáží je nutné mít dobře připravený podklad. Podklad musí splňovat předepsanou rovinatost a musí být bez prasklin a nečistot. Očištěný podklad je napenetrován, případně upraven vyrovnávací stěrkou. Po splnění výše uvedených požadavků je možné přistoupit k samotné montáži. Nejprve se po obvodu nalepí obvodový izolační pás a košilka obvodového pásu. Poté se již pokládá fóliový prvek. Začínat by se mělo přibližně 40–50 mm ode zdi. Je to z důvodu možné křivosti zdí, případně ne zcela přesného nalepení prvku. Zámky po dvou stranách fólie by měly být dovnitř místnosti. Následující fólie se přikládají do zámků a pokryje se požadovaná plocha. Fóliový prvek je možné krátit pomocí nože. Do položeného fóliového prvku se namotají smyčky dle projektu. Příklad technického zpracování projektu a realizace je vidět na následujících obrázcích.

Teplovodní podlahové vytápění Uponor Minitec
Obr. 5 Otopný had PV pro jídelnu + KK s vynechanými místy pro KK
Teplovodní podlahové vytápění Uponor Minitec
Obr. 6 Otopný had PV pro obývací pokoj s místem pro krbová kamna
Teplovodní podlahové vytápění Uponor Minitec
Obr. 7 Technická místnost s instalovaným rozdělovačem/sběračem

Zalití systému Minitec

Systém Minitec se zalije tenkovrstvou samonivelační hmotou. Dodavatelé tenkovrstvých potěrů mohou být např. firmy Kiesel, Schonöx, Mapei, Henkel, Knauf, Sopro.

V současnosti funguje osvědčená spolupráce s firmou Kiesel, která na následujících řádcích představí svoje produkty.

Ze společného semináře firem Uponor–Kiesel vzniklo ilustrační video pokládky systému Minitec a následného zalití stěrkou Servoplan P 200 Plus

Z tohoto sortimentu také pochází následující produkt pro zalití systémové desky.

Teplovodní podlahové vytápění Uponor Minitec
Servoplan P 200 Plus, Kiesel

Zalití desky předpokládá, že byla položena na poměrně rovný podklad. Pokud je podklad prašný, je vhodné ho před položením systémové desky Minitec penetrovat disperzní penetrací, např. Okatmos UG 30, ředěný 1:1 s vodou. Spotřeba materiálu je asi 0,07 kg/m2. Při penetraci anhydritu se nechá podklad vyschnout 24 hodin.

Deska se zalévá samonivelační stěrkou na cementové bázi s přísadou zušlechťovacích látek – Servoplan P 200 Plus. Obsah pytle se míchá s necelými 6 litry vody a po krátkém odstátí se hmota znovu promíchá. Zlepší se tím její rozliv. Spotřeba na vyrovnání systému Minitec je asi 23–25 kg/m2, odhadem 1 pytel (25 kg) na 1 m2 plochy. Stěrka je po 2 hodinách pochozí.

Výška zalití je asi 1,7 cm, může být těžké dokonale dodržet 1,5 cm.

Při schnutí stěrky se mohou objevitnějaké jemné optické trhlinky z vysychání, stěrka však musí pevně držet.

Materiály
KrokDruh materiáluOznačeníSpotřebaPozn.
Železobetonová konstrukce,
betonová mazanina,
původní dlažba apod.
Zkontrolujte rovinost podkladu,
event. vyrovnat
se Servoplan P 200 Plus
1.Penetrační nátěr / kontaktní můstekOKATMOS UG 3070–100 g/m2
2.UPONOR MINITEC fólie s potrubímkonstrukční výška 15 mm
3.Vyrovnávací hmota pro zalití fólieSERVOPLAN P 200 Plus1,5 kg/m2
pro 1 mm vrstvy
celkem cca 25 kg/m2
4.Separační síťKieselEntkopplungsgewebe
nebo Okaphone 4 mm
pomocí Servoflex K Schnell
5.Vysoce flexibilní lepicí malta
min. třídy C2E S1
SERVOFLEX TRIO
SuperTec alt.
SERVOLIGHT
dle použitého ozubení
6.Flexibilní spárovací hmotaSERVOPERL schnell
nebo SERVOFLEX F
dle šířky a hloubky spáry

Další informace, včetně doporučení pro položení podlahovin, můžete nalézt na webových stránkách výrobce Kiesel, s.r.o.


UPONOR, s.r.o.
logo UPONOR, s.r.o.

Kdo jsme? Ve společnosti Uponor přemýšlíme o vodě pro budoucí generace. Naše nabídka, včetně bezpečné dodávky pitné vody, energeticky účinného sálavého vytápění nebo chlazení a spolehlivé infrastruktury, umožňuje udržitelnější životní prostředí.