Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Bloková čerpadla s vyšší účinností a ochranou proti korozi pro vytápění, chlazení a teplou vodu.

Čerpadla Wilo-CronoBloc-BL jsou určena k čerpání studené a horké vody (dle VDI 2035) bez abrazivních látek v topných zařízeních, zařízeních pro provoz ve studené vodě a chladicích zařízeních. Jde o suchoběžné čerpadlo v blokové konstrukci s připojením na přírubu.

Typový klíč

Příklad BL 40/160‐4/2
 • BL Blokové čerpadlo
 • 40 Jmenovitá světlost DN potrubní přípojky (hrdlo výtlaku)
 • 160 Jmenovitý průměr oběžného kola
 • 4 Jmenovitý výkon motoru P2 v kW
 • 2 Počet pólů

Popis/konstrukce

Jednostupňové, nízkotlaké odstředivé čerpadlo v blokové konstrukci s axiálním sacím hrdlem a radiálně uspořádaným hrdlem výtlaku s následujícími součástmi:
 • Mechanická ucpávka
 • Připojení na přírubu s přípojkou pro měření tlaku R 1/8
 • Mezikus
 • Spojka
 • Motor dle normy IEC

Technické údaje

 • Ukazatel minimální účinnosti (MEI) ≥ 0.4
 • Přípustné teplotní rozmezí ‐20°°C až +140 °C
 • Síťová přípojka 3~400 V, 50 Hz (ostatní na vyžádání)
 • Způsob ochrany IP°55
 • Jmenovitá světlost DN°32 až DN°125
 • Max. provozní tlak 16°bar (volitelně 25°bar na vyžádání)

Zvláštnosti/přednosti výrobku

 • Sériově motory s vyšší účinností; od jmenovitého výkonu 0,75 kW motory s technologií IE2
 • Snížené náklady na životní cyklus díky optimalizované účinnosti
 • Vysoký stupeň ochrany proti korozi díky kataforézní ochranné vrstvě na litinových komponentech
 • Sériové otvory pro odtok kondenzátu ve skříních motoru
 • Výhodné použití v klimatizačních a chladicích zařízeních díky cílenému odvodu kondenzátu pomocí optimalizovaného designu mezikusu
 • Nuceně obtékaná mechanická ucpávka nezávislá na směru otáčení
 • Celosvětově vysoká dostupnost normovaných motorů (dle specifikace Wilo) a mechanických ucpávek
 • Uživatelsky příznivé díky výkonům a hlavním rozměrům dle EN 733 (DIN pro normovaná čerpadla)

Možnosti a použití

 • Varianta L1 s oběžným kolem z červeného kovu (za příplatek)
 • Varianta H1 s pouzdrem z litiny s kuličkovým grafitem (za příplatek)
 • Motory s energetickou třídou IE3, jiná napětí a jiné kmitočty, stejně jako ATEX-registrace jsou k dispozici na vyžádání

Čerpadla se smí používat v otopných systémech na teplou vodu, chladicích okruzích a okruzích studené vody, systémech s užitkovou vodou, průmyslových cirkulačních systémech a okruzích s teplonosnými médii.
Čerpadla jsou jednostupňová nízkotlaká odstředivá čerpadla s kompaktní konstrukci s připojeným motorem. Mechanická ucpávka je bezúdržbová. Čerpadla lze montovat přímo do dostatečně ukotveného potrubí jako čerpadlo pro montáž do potrubí nebo je lze nainstalovat na základový podstavec.
Ve spojení s regulačním přístrojem (systém Wilo CC) je výkon čerpadla plynule regulovatelný. Toto umožňuje optimální přizpůsobení výkonu čerpadla k potřebám systému a hospodárný provoz čerpadla.

Typickým místem instalace jsou technické místnosti uvnitř budovy s dalšími technickými vybaveními budovy. Přímá instalace přístroje do jinak užitých místností (obytné a pracovní místnosti) se nepředpokládá. Pro tyto konstrukční řady je venkovní instalace možná pouze s odpovídajícím speciálním provedení (motor s topením při prostojích a krytem ventilátoru. Odpovídající varianty motorů, které jsou ze závodu vybaveny topením při prostojích, lze objednat jako speciální provedení. Topení při prostojích slouží ochraně vinutí motoru před kondenzní vodou ve vnitřku motoru. Topení při prostojích nesmí být zapnuté během provozu motoru.).
Používají-li se směsi vody a glykolu ve směšovacím poměru do 40 % podílu glykolu (nebo čerpaná média s jinou viskozitou než má čistá voda), pak je třeba v závislosti na procentuálním směšovacím poměru a teplotě média čerpací údaje čerpadla podle zvýšení viskozity opravit. Dodatečně se v případě potřeby musí přizpůsobit výkon motoru. Používejte jen směsi s inhibitory sloužícími ochraně proti korozi. Čerpané médium musí být bez sedimentů. Při použití jiných médií je zapotřebí povolení firmy Wilo.

WILO CS, s. r. o.
logo WILO CS, s. r. o.

Čerpadla a čerpací technika pro technická zařízení budov, průmysl a komunální oblast. Kompletní sortiment včetně integrované a externí regulace a dalšího příslušenství. Čerpadla oběhová na topení, chlazení a klimatizaci, cirkulační na TV. Čerpadla na ...