Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Wilo-Stratos mokroběžné oběhové čerpadlo s automatickým přizpůsobováním výkonu

Čerpadlo Wilo-Stratos je určeno pro všechny systémy teplovodního vytápění, klimatizační zařízení, uzavřené chladicí okruhy a průmyslová cirkulační zařízení. Wilo-Stratos je mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit nebo na přírubu a EC motorem s automatickým přizpůsobováním výkonu.

Čerpadla s vysokou účinností Wilo-Stratos jsou mokroběžná čerpadla s integrovanou regulací diferenčního tlaku a technologií ECM (Electronic Commutated Motor). Čerpadlo lze namontovat jako samostatné (obr. 1a) nebo jako dvojité čerpadlo (obr. 1b).


Čerpadlo lze namontovat jako samostatné (obr. 1a) nebo jako dvojité čerpadlo (obr. 1b). 1 Regulační modul / 1.1 Infračervené rozhraní / 1.2 LCD displej / 1.3 Nastavovací knoflík / 2 Symbol směru proudění / 3Tepelná izolace

Typový klíč

Příklad: Wilo‐Stratos 30/1‐-12

 • Stratos Čerpadlo s vysokou účinností (čerpadlo na závit nebo přírubové čerpadlo), elektronicky řízené
 • 30/ Jmenovitá světlost přípojky
 • 1-12 Rozsah jmenovité dopravní výšky [m]

Technické údaje

Minimální tlak na nátoku (nad atmosférický tlak) na sacím hrdle čerpadla k zamezení kavitačního hluku (při teplotě média TMed):

Minimální tlak na nátoku (nad atmosférický tlak) na sacím hrdle čerpadla k zamezení kavitačního hluku (při teplotě média TMed). Hodnoty platí do 300 m nad mořem, přírůstek pro vyšší polohy:0,01 baru/100 m nárůstu výšky.
 • Indexu energetické účinnosti (EEI) ≤ 0,23
 • Přípustné teplotní rozmezí ‐10 °C až +110 °C
 • Síťová přípojka 1~230 V, 50/60 Hz
 • Způsob ochrany IP X4D
 • Připojení na závit resp. na přírubu (podle typu) Rp 1 až DN 100
 • Max. provozní tlak standardní provedení: 6/10 bar resp. 6 bar (speciální provedení: 10 bar nebo 16 bar)

Zvláštnosti/přednosti výrobku

 • Maximální účinnost díky technologii ECM
 • Ovládání na čelní straně a přístup k prostoru pro svorky, variabilní instalační polohy, na poloze nezávislý displej
 • Snadná instalace díky kombinovaným přírubám PN 6/PN 10 (při DN 32 až DN 65)
 • Použití v chladicích/klimatizačních zařízeních je možné bez omezení okolní teploty
 • Skříň čerpadla s kataforézním katodickým elektrickým ponorným lakováním pro zamezení vzniku koroze při tvorbě kondenzní vody
 • Rozšíření zařízení přídavnými komunikačními moduly Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR, atd.
 • Dálkové ovládání přes infračervené rozhraní (IR‐flash disk/IR-monitor)
Možnost speciálního provedení pro provozní tlak PN 16

Funkce čerpadla

Na skříni motoru se v případě axiální konstrukce nachází regulační modul, který reguluje diferenční tlak čerpadla na požadovanou hodnotu v rámci regulačního rozsahu. V závislosti na regulačním režimu se diferenční tlak řídí podle různých kritérií. U všech regulačních režimů se však čerpadlo stále přizpůsobuje měnící se potřebě příkonu za řízení, ke které dochází obzvláště při použití termostatických ventilů, pásmových ventilů nebo směšovačů. Podstatnými výhodami elektronické regulace jsou:
 • Úspora energie při současné redukci provozních nákladů,
 • Snížení hlučnosti toku,
 • Úspora přepouštěcích ventilů.

Čerpadla konstrukční řady Wilo-Stratos-Z/-ZD jsou díky výběru materiálu a konstrukci speciálně vyladěna na provozní poměry v cirkulačních systémech pitné vody.

Provozní režimy

Konstrukční řadu Stratos lze provozovat v provozním režimu „Topení“ nebo „Chlazení/klimatizace“. Oba provozní režimy se liší v chybové toleranci při zpracování vyskytlých chybových hlášení.

Provozní režim „Topení“:
Chyby se zpracovávají (jako obvykle) tolerantně, tzn. v závislosti na druhu chyby signalizuje čerpadlo poruchu teprve tehdy, když se ta samá chyba vyskytne několikrát během určitého časového intervalu.

Provozní režim „Chlazení/klimatizace“:
Pro všechna použití, u kterých musí být každá chyba okamžitě rozpoznána (v čerpadle nebo v zařízení), např. použití pro klimatizace.
Každá chyba s výjimkou chyby E10 (blokování), se signalizuje okamžitě(< 2 sek.). Při blokování (E10) se provádějí různé pokusy nového rozběhu, takže se v tomto případě provede chybové hlášení teprve po max. 40 sek.

Oba provozní režimy rozlišují mezi poruchami a varováními. Při poruchách se vypne motor, na displeji se objeví chybový kód a porucha se signalizuje červenou světelnou kontrolkou LED. Poruchy vždy vedou k aktivaci SSM („sběrné poruchové hlášení“ přes relé). U řízení zdvojeného čerpadla (zdvojené čerpadlo resp. 2x samostatné čerpadlo) se spustí záložní čerpadlo během následně uvedeného času po výskytu chyby.

Způsoby regulace diferenčního tlaku

 • Δ p-v: Elektronika mění požadovanou hodnotu diferenčního tlaku, který má čerpadlo dodržovat lineárně mezi ½HSa HS. Požadovaná hodnota rozdílu tlaku H se s čerpacím výkonem snižuje, resp. zvyšuje základní nastavení z výroby.
 • Δ p-c: Elektronika udržuje diferenční tlak vytvořený čerpadlem v rámci přípustného rozsahu průtoku neměnný na nastavené požadované hodnotě rozdílového tlaku HS až po maximální charakteristiku.
 • Δ p-T: Elektronika mění požadovanou hodnotu diferenčního tlaku, který má čerpadlo dodržovat v závislosti na měřené teplotě médií. Tento druh regulace lze nastavit jen pomocí infračerveného ovládacího a servisního přístroje (příslušenství) nebo přes PLR/LON/CAN/ Modbus/ BACnet. Přitom jsou možná dvě nastavení:
  • Regulace s pozitivním nárůstem: Se stoupající teplotou dopravovaného média se požadovaná hodnota diferenčního tlaku lineárně zvyšuje mezi HSmin a HSmax (nastavení: HSmax> HSmin).
  • Regulace s negativním nárůstem:
  • Se stoupající teplotou dopravovaného média se požadovaná hodnota diferenčního tlaku lineárně HSmin a HSmax snižuje (nastavení: HSmax< HSmin).

Další provozní režimy pro úsporu energie

 • Režim pevných otáček: Počet otáček čerpadla se udržuje na konstantním počtu otáček mezi nmin a nmax. Provozní režim „s pevnými otáčkami” deaktivuje regulaci diferenčního tlaku v modulu.
 • Při aktivním provozním režimu „automatika” získává čerpadlo schopnost rozpoznat minimální potřebu topného výkonu systému prostřednictvím dlouhotrvajícího poklesu teploty dopravovaného média a potom přepnout na útlumový režim. Při rostoucí potřebě topného výkonu se automaticky přepne do regulačního režimu. Toto nastavení zajišťuje, že se spotřeba energie čerpadla zredukuje na minimum a ve většině případů je nastavením optimálním.
WILO CS, s. r. o.
logo WILO CS, s. r. o.

Čerpadla a čerpací technika pro technická zařízení budov, průmysl a komunální oblast. Kompletní sortiment včetně integrované a externí regulace a dalšího příslušenství. Čerpadla oběhová na topení, chlazení a klimatizaci, cirkulační na TV. Čerpadla na ...