Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Horní vyrovnávací díl TopMeter Plus pro rychlé a přesné počáteční nastavení průtoku vody

Hydraulické vyrovnávání patří u podlahových topení a plošného chlazení k nastavovacím pracím při uvádění zařízení do provozu, aby došlo k dosažení požadovaných teplot v místnostech při počátečním nastavení objemových proudů protékající vody.

Známý vyrovnávací ventil „TopMeter“ je pro tento účel jedním z hlavních komponentů na rozvaděči topných okruhů. Taconova představuje novou variantu výrobku, která umožňuje počáteční nastavení a uzavření ve dvou samostatných krocích.

Jedním otočením nastavíte dimenzovaný objemový proud a v průhledítku můžete okamžitě zkontrolovat protékající množství: nastavení okruhů plošného topení a chlazení přímo na nosníku rozvaděče je pro topenářského odborníka obvyklá rutina. Vyrovnávací a uzavírací ventil TopMeter umožňuje nastavení a přímou kontrolu objemového proudění v l/min. pomocí natištěné stupnice. Pro nastavení bez pomoci nástrojů není zapotřebí ani zjišťování nastavovaných hodnot pomocí diagramů nebo tabulek ani použití měřicích přístrojů.

Nové provedení TopMeter Plus má k dispozici další doplňkovou funkci, pomocí které lze zabezpečit provedené nastavení. Pod červeným nastavovacím krytem se za tím účelem nalézá šedý aretovací kroužek. Po provedeném nastavení se kroužek natočí dolů na sedlo ventilu a upevní se červeným krytem. Ventil zůstane i s aretovaným nastavením průtokového množství uzamčen. Při dalším otevření získáte otáčením až na doraz znovu naposledy nastavenou hodnotu. Zároveň tak zajistíte provedené nastavení.

Nastavit, zajistit, zamknout

Navíc si můžete zaplombovat červený kryt. „Aretace je výhodou, jestliže mají být nastavená průtočná množství zabezpečena proti změnám, například v nájemních domech nebo průmyslových objektech,“ vysvětluje Björn Heller, výrobní manažer společnosti Taconova. Změna nastavení Otevřeno / Zavřeno se provádí obvyklým otočením doprava nebo doleva.

Horními vyrovnávacími díly TopMeter jsou vybavovány rozvaděče topných okruhů běžných výrobků. K dispozici je TopMeter Plus Supply ve čtyřech nastavitelných rozsazích objemových proudů od 0 do 8 l/min, pro montáž do přívodu. Velikost a montážní rozměr jsou stejné jako u dosavadního horního vyrovnávacího dílu TopMeter, takže je možná výměna u stávajících rozvaděčů topných okruhů.

Pomocí vyrovnávacího ventilu TopMeter Plus nastavíte množství vody v topných a chladicích okruzích přesně a pohodlně. Nově je ve ventilu integrována funkce Memory, díky níž existuje i po uzamčení možnost návratu k naposledy nastavenému průtočnému množství vody.
Pomocí vyrovnávacího ventilu TopMeter Plus nastavíte množství vody v topných a chladicích okruzích přesně a pohodlně. Nově je ve ventilu integrována funkce Memory, díky níž existuje i po uzamčení možnost návratu k naposledy nastavenému průtočnému množství vody.
Osvědčený vyrovnávací ventil TopMeter k instalaci na nosník rozvaděče je doplněn současně s vyrovnávacím ventilem TopMeter Plus o variantu s aretovatelným a opakovatelným nastavením objemového proudu. Doplňková funkce zajišťuje provedené nastavení proti změně.
Osvědčený vyrovnávací ventil TopMeter k instalaci na nosník rozvaděče je doplněn současně s vyrovnávacím ventilem TopMeter Plus o variantu s aretovatelným a opakovatelným nastavením objemového proudu. Doplňková funkce zajišťuje provedené nastavení proti změně.

Pod červeným krytem se u vyrovnávacího ventilu TopMeter Plus skrývá dorazový kroužek, pomocí něhož se zajišťuje nastavený objemový proud proti přestavení. Uzamykací funkce je na zajištění nezávislá.
Pod červeným krytem se u vyrovnávacího ventilu TopMeter Plus skrývá dorazový kroužek, pomocí něhož se zajišťuje nastavený objemový proud proti přestavení. Uzamykací funkce je na zajištění nezávislá.

Taconova Group AG
logo Taconova Group AG

Dovozce techniky Taconova Group AG - hydraulické vyvažovaní, rozdělovače a termoregulace, směšování, separace plynů, měření průtoku, solární ohřev, zónové ventily, kulové servokohouty, předávací stanice na nabíjení zásobníků a přípravu teplé vody.