Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vývojová novinka ventilu servopohonu – revoluce rozvaděče topného okruhu

Pro automatickou regulaci pokojové teploty u plošného vytápění jsou rozvaděče topných okruhů vybavené servopohony, které musely být dosud montovány jako samostatný konstrukční prvek. Vývojová novinka TacoDrive společnosti Taconova je kombinací servopohonu a rozdělovacího ventilu. TacoDrive je dodáván na rozvaděči topného okruhu hotový včetně zástrčky, takže odpadá samostatná montáž servopohonu.

Při vývoji ventilu servopohonu TacoDrive použili specialisté společnosti Taconova, která prodává součásti rozvaděčů topných okruhů, celé množství svého Know-how. Z vývoje vzešla přímo elektricky poháněná kombinace rozdělovacího ventilu a servopohonu. Ventil servopohonu TacoDrive umožňuje dílensky vybavit rozdělovací hrazdu servopohony. Individuální montáž samostatných servopohonů instalatérem tak odpadá.

Ventil servopohonu TacoDrive je koncipován k regulaci objemového proudění ve spojení s pokojovým termostatem a je montován na zpětný okruh rozvaděče topného okruhu. „Díky inovaci, při které byl sloučen servopohon a ventil do jednoho konstrukčního celku, je bez jakékoli diskuze zajištěna vhodná adaptace rozdělovacího ventilu a pohonu ventilu. Kromě toho tím byl eliminován častý problém rozvaděčů topných okruhů, spočívající ve vyladění zavíracích rozměrů“, zdůrazňuje René Freudrich, vedoucí výrobního managementu společnosti Taconova. Pro napájení je nutné pouze zasunout k pohonu ventilu síťový kabel, který je součástí dodávky. Jako další výhodu tohoto zástrčkového spojení uvádí společnost Taconova, že díky tomu je možné v případě potřeby rychle upravovat přiřazení jednotlivých zón místností.

Vizuální funkční kontrola rozdělovacího ventilu

Stejně jako u osvědčeného kompenzačního ventilu rozvaděče TopMeter realizovala společnost Taconova také při vývoji ventilu servopohonu TacoDrive důsledně přímou kontrolu funkčnosti. Přes průhledítko je možné opticky kontrolovat jak skutečnou polohu ventilu, tak také funkci servopohonu. V porovnání s instalací se samostatným servopohonem je tak podle informací výrobce možné zpětně sledovat funkčnost ventilu. Zdvihový pohyb ventilu má na starosti prvek z pružného materiálu. „Přímý účinek pohonu na ventil způsobuje vyšší přenos síly, než je tomu u běžných pohonů“, vysvětluje René Freudrich. U obvyklé kombinace ventilu a servopohonu jako samostatných konstrukčních jednotek je uzavírací síla ventilu vystavena menší síle pracovní pružiny v servopohonu, což v praxi často vede po delším přerušení provozu ke vzpříčeným ventilům.

Společnost Taconova začlenila praktickou dodatečnou funkci pro ten případ, kdy při uvádění do provozu nebo poruše není k dispozici elektrické napájení: „Pomocí reverzibilní funkce „First Open“ je možné uvést TacoDrive ručně do základní otevřené polohy, aby bylo možné i bez přívodu elektrického proudu plnit a proplachovat připojené okruhy.“

Nejkompaktnější servopohon na trhu

Sloučením TacoDrive s kompenzačním ventilem TopMeter vznikla štíhlá konstrukce, která vypadá podstatně kompaktněji, než konvenční, samostatně montovaný elektrotermický servopohon.

Kombinovaný ventil servopohonu TacoDrive v sobě slučuje ventil rozvaděče a servopohon pro regulaci objemového proudění v rozvaděčích plošného vytápění a plošného chlazení. Při instalaci rozvaděčů topných okruhů uspoří předmontovaný ventil servopohonu TacoDrive montáž samostatného servopohonu.
Kombinovaný ventil servopohonu TacoDrive v sobě slučuje ventil rozvaděče a servopohon pro regulaci objemového proudění v rozvaděčích plošného vytápění a plošného chlazení. Při instalaci rozvaděčů topných okruhů uspoří předmontovaný ventil servopohonu TacoDrive montáž samostatného servopohonu.
Ventilem servopohonu TacoDrive jsou vybavovány prefabrikované rozvaděče topných okruhů. Při instalaci rozvaděčů topných okruhů uspoří předmontovaný ventil servopohonu montáž samostatného servopohonu.
Ventilem servopohonu TacoDrive jsou vybavovány prefabrikované rozvaděče topných okruhů. Při instalaci rozvaděčů topných okruhů uspoří předmontovaný ventil servopohonu montáž samostatného servopohonu.


Taconova Group AG
logo Taconova Group AG

Dovozce techniky Taconova Group AG - hydraulické vyvažovaní, rozdělovače a termoregulace, směšování, separace plynů, měření průtoku, solární ohřev, zónové ventily, kulové servokohouty, předávací stanice na nabíjení zásobníků a přípravu teplé vody.