Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Optimalizace návrhu a volby potrubí při rekonstrukci rozvodů tepla

O výsledné ceně tepla nerozhoduje jen zdroj. Rozvody tepla, chladu a teplé vody mohou být příčinou velkých ztrát zvyšujících spotřebu energií a tedy náklady. Ztráty lze minimalizovat použitím plastových předizolovaných potrubí a vhodně kombinovat s ocelovými předizolovanými potrubími. Vhodným návrhem plastových předizolovaných potrubí případně kombinací s ocelí umí NRG flex uspořit až 30 % tepelných ztrát oproti původnímu návrhu.

Intenzívním procesem modernizací prochází nejen rozsáhlé tepelné sítě, ale i menší přípojky, rozvody tepla a teplé vody po areálech atp. Intenzitu modernizací zesilují ceny paliv a energií, které nebývale rychle rostou a tento růst posilují již vyhlášené konkrétní záměry ukončit provoz uhelných a v některých případech i jadernách zdrojů energií včetně spekulativního trhu s emisními povolenkami.

Společnost NRG flex pro modernizace rozvodů tepla a teplé vody nabízí více možných řešení. Investičně, montážně i provozně zajímavé je například tzv. hybridní řešení. Je založeno na páteřních rozvodech s většími dimenzemi z ocelového předizolovaného potrubí, na které navazují odbočky v menších dimenzích DN 100 z plastového předizolovaného potrubí. Plastové potrubí snižuje počet spojů, neklade tak vysoké požadavky na přesnost výkopů, jako ocelové a také snižuje objem výkopových prací.

Základní a zásadní vlastností je vysoká tepelně izolační schopnost. Pro přizpůsobení provozním parametrům rozvodů se zohledňuje výška provozních teplot a tlaků. Patentované zvýšení vlastností plastových potrubí NRG FibreFlex/NGR FibreFlex Pro umožnilo používat tento systém i pro vyšší provozní teploty do 115 ⁰C i tlaky 10 anebo 16 bar, a tak je z části použít i tam, kde dosud výhradně panovalo potrubí ocelové.