Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Expanzní nádoby pro topení

Nejčastější aplikací pro uzavřené expanzní nádoby jsou topné soustavy. Velmi důležitý je jejich správný návrh a umístění v topném systému. Firma Reflex nabízí ve svém výrobním programu nejen široké spektrum typů a velikostí, ale věnuje se také odborné podpoře pro projektanty.Základní rozdělení je podle typu membrány. Expanzní nádoby s pevnou membránou nebo expanzní nádoby s vyměnitelnou membránou. V posledních dvou letech je znatelný posun do oblasti použití nádob s pevnou membránou.

Je to dáno několika skutečnostmi:
  • nízká cena
  • vysoká spolehlivost
  • dlouhá životnost
  • používání nádob do 1000 litrů
Původně se používaly nádoby s vyměnitelnou membránou (vakem) pro velké objemy, protože v případě poruchy membrány nevznikala tak velká škoda. Dnes, pokud je potřeba větší expanzní nádoba, se instalují menší nádoby v bateriích nebo expanzní automat.

Expanzní nádobu charakterizuje objem (obvyklé řady 8, 12, 18, 25, 35, 50, 80, 140, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 ... litrů) a maximální dovolený pracovní tlak (obvyklé řady 3, 6, 10, 16, 25 barů).

Každá expanzní nádoba je ve smyslu ČSN 690010 vyhrazené technické zařízení (tlaková nádoba) a musí být vybavena revizní knihou (podle ČSN 690012).

Barva nádob bývá většinou červená.


Zapojení
Expanzní nádoby doporučujeme umístit na zpětnou větev topné soustavy, protože je zde nižší teplota a na membránu by neměla trvale působit vyšší teplota než 70°C (pro vyšší teploty se používají oddělovací nádoby). Expanzní potrubí musí být dimenzováno tak, aby jeho hydraulický odpor nedosáhl otevírací tlak pojistné armatury (dimenzujte podle tabulky č. 1).Expanzní nádoba Reflex - aut. doplňování

Reflex N - bateriové zapojeníTepelný výkon zdroje MW Expanzní potrubí (světlost)
DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100
délka potrubí ≤ 10m 0,35 2,1 3,6 4,8 7,5 14 19 29
délka potrubí > 10m ≤ 30m 0,35 1,4 2,5 3,2 5 9,5 13 20
Tabulka č. 1


Před expanzní nádobu se vždy instaluje uzavírací armatura se zajištěním v otevřené poloze a vypouštěcí armatura. To je zvláště důležité pro servis, který je potom možné provádět za provozu a bez vypouštění soustavy.

Na jednu topnou soustavu můžete použít více nádob (i o různých velikostech). Nádoby mohou být umístěny společně nebo v různých místech soustavy. Nutno pouze nastavit tlak plynu na různé statické výšky.

Doporučujeme použít pro každý zdroj tepla malou lokální expanzní nádobu (samostatné zajištění) a pro soustavu velkou.
Při použití více nádob se objemy expanzních nádob sčítají až do vypočteného objemu.

Nádoby mohou být orientovány připojením dolů, nahoru, nebo do strany. Na funkci nádoby nemá orientace vliv, nutno pouze nádobu pevně uchytit nebo podepřít (aby nedošlo k namáhání připojení od klopného momentu při změně zatížení).


Návrh
Expanzní nádoby se navrhují podle vzorce (ČSN 060830):

Ve celkový objem expanzní nádoby
Vs objem soustavy
n koeficient tepelné roztažnosti
Psv otevírací tlak na pojistné armatuře (bar)
Pst statická výška (bar)
(zlomek se někdy nazývá tlakový faktor)

Spočítaný objem expanzní nádoby je celkový objem nádoby. Při některých aplikacích se kontroluje navíc užitečný objem (pouze hodnota součinu Vs . n).

Koeficient roztažnosti se určuje pro teplotu vody, která se z 10°C ohřívá na maximální požadovanou teplotu v soustavě - nejčastěji 90°C (diference = 80°C) - tab. č. 2.

maxim. teplota soustavy 90°C 80°C 70°C 60°C
koeficient roztažnosti n v % 3,58 2,88 2,24 1,66
(pro dosazení do vzorce koeficient vydělte 100, např. 3,58/100 = 0,0358)
Tabulka č. 2

Pro roztok glykolu (hodnoty mohou být nepatrně odlišné pro různé typy nemrznoucích látek) - tab. č. 3:

koeficient roztažnosti n v % maxim. teplota soustavy
90°C 80°C 70°C 60°C
roztok 20% (-10°C) 4,23 3,57 2,95 2,37
roztok 34% (-20°C) 5,01 4,34 3,71 3,11
Tabulka č. 3

Při výpočtech soustav s vyšší teplotou než 100°C je potřeba uvažovat tenzi par.


Servis
1) Uvedení do provozu
Před uvedením do provozu je nutno expanzní nádobu nastavit na požadovaný tlak. Nejdříve se nastaví tlak plynu (nádoba musí být prázdná!) a potom se nádoba naplní studenou vodou.

2) Kontrola za provozu
Kontrolu doporučujeme provádět minimálně 1x za rok. Zrakem kontrolujeme úniky z nádoby nebo z připojení, dále korozi a deformaci pláště nádoby. Pokud je nádoba v pořádku, zkontrolujeme nastavení tlaku plynu. Nádobu uzavřeme a vodu z nádoby vypustíme. Následně zkontrolujeme tlak plynu dle bodu 1).

Často je diskutováno, jaký druh plynu používat pro plnění expanzních nádob. Ve výrobě se používá dusík, při servisu se většinou používá stlačený vzduch. Prakticky nemá volba typu plynu vliv na činnost a životnost nádoby.

REFLEX CZ, s. r. o.
logo REFLEX CZ, s. r. o.

Značka Reflex je v mnoha zemích světa známá svými zařízeními na udržování tlaku v topných soustavách a systémech pitné a užitkové vody. Expanzní nádoby a systémy - vše od malých soustav v rodinných domcích až po velké soustavy zásobování teplem. Doplňovací ...