Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ucelený systém press-fitinků a potrubí z uhlíkové oceli

IVAR.PRESS FITTING SYSTEM je soubor lisovacích tvarovek a trubek, které se velmi snadno a rychle instalují, přičemž zaručují spolehlivé spojení s vysokou mechanickou odolností. Instalace provedené v uvedeném systému mají mnoho výhod pro realizační firmu i pro investora.

U mnoha již zrealizovaných akcí byla původně vyprojektovaná kombinace svařovaných ocelových rozvodů kombinovaných v menších světlostech s měděným potrubím nahrazena systémem IVAR.PRESS FITTING, čímž umožnila splnit zásadní požadavek investora na snížení ceny a zkrácení montážního času.

Kombinace železa a mědi není rozhodně kombinací nejvhodnější. V uzavřených soustavách sice nejde o tragickou chybu, přesto je zbytečné zvyšovat potenciál rizika koroze, protože nikdo dnes nezaručí, s jakou vodou bude soustava vytápění skutečně provozována, jak často se bude voda doplňovat, případně i vypouštět. Pokud je možné potrubní soustavy zhotovit z jednoho typu materiálu, je to vždy lepší varianta.

Faktor času při instalacích je stále významnější. Investor může mít sebelépe připravený projekt a povolení zahájit stavbu, ale pokud není možné stavbu, nebo její etapu dokončit do konce účetního období, vzniká obrovský problém. A proto srovnávat časovou náročnost lisování a svařování je jistě zbytečné.

Způsob mechanického spojení trubky s tvarovkou zabezpečuje spolehlivé, bezpečné a dlouhotrvající spojení bez rizika vzniku požáru. Vzhledem k povrchové úpravě zinkování je dosažena i vysoká odolnost vůči korozi.

Vedle garantované kvality je pro investora důležitým faktorem, někdy i nejdůležitějším, cena, která se dlouhodobě odvíjí nejen od hodnoty použité suroviny, ale i od jejího množství. A zde se IVAR.PRESS FITTING SYSTEM řadí na první místo ve srovnání s dalšími používanými materiály jako je ocelové, pozinkované nebo měděné potrubí. Nutno připomenout, že cenu systému netvoří jenom použitý materiál, ale i montáž, nátěry, doprava, manipulace, kotvení, požární dozory, pronájem plošin a další.

Základním komponentem IVAR.PRESS FITTING SYSTEM jsou lisovací press tvarovky, které se dodávají oboustranně zinkované nebo nerezové a v široké rozměrové řadě použitelnosti, včetně několika variant použití pro závitové nebo přírubové spoje. Lisovací tvarovky mají na těle červené nebo modré proužky, v závislosti na typu materiálu, které slouží pro vizuální kontrolu provedeného lisovaného spoje. Teplotní použitelnost je do trvalé provozní teploty 85 °C s maximálním krátkodobým zatížením až do 120 °C. Tlaková použitelnost je do tlaku PN 16. Standardně jsou tvarovky dodávané s těsnicími O-kroužky EPDM, které jsou zaměnitelné za variantu FPM pro minerální oleje a uhlovodíky, a to pro teploty až do 170 °C. Lisovací tvarovky nejsou redukované na průměru, a proto systém rozvodu není zatížen tlakovou ztrátou na tvarovce tak jako u jiných materiálů.

Druhým důležitým komponentem systému je potrubí, které se dodává z uhlíkové oceli pod označením IVAR.C-STEEL v provedení s povrchovou úpravou zinkováním vnější stěny pod označením IVAR.IVCT nebo s povrchovou úpravou vnější i vnitřní stěny pod označením IVAR.IVCCT. Potrubí nerezové je dodáváno pod označením IVAR.INOX a to ve dvou materiálových složeních nerezu, IVAR.IVINT je nerez AISI 316L a IVAR.IVINT4 nerez AISI 304L. Druh instalace ovlivňuje i typ použitého potrubí. Potrubí IVAR.IVCT s povrchovou úpravou vnější stěny se nejčastěji používá pro rozvody vytápění a tlakového vzduchu, potrubí s povrchovou úpravou vnější i vnitřní stěny IVAR.IVCCT např. pro trvale zavodněné rozvody požární vody (tzv. mokrovody) nebo závlahové systémy. Ideálním řešení pro instalaci systémů s pitnou vodou je potom potrubí nerezové IVAR.INOX, které díky použité nerezové oceli AISI 316L a AISI 304L splňuje i ty nejpřísnější hygienické požadavky.

Další výhodou systému je široká rozměrová řada a to od 15 mm do 108 mm vnějšího průměru. Vzhledem k faktu, že se jedná o přesnou, slabostěnnou trubku se sílou stěny od 1,2 do 2 mm u uhlíkové oceli a od 1 do 2 mm u nerezové oceli, je významným způsobem ovlivněna nejenom její váha, ale i tlaková ztráta, která je menší než u klasické oceli. Dá se říci, že hmotnost je na 50 % hmotnosti ostatních klasických materiálů, jako je ocelové nebo pozinkované potrubí. To umožňuje jak snadnější manipulaci ve výškách, tak i jednodušší kotvení. U mnoha instalací byla důležitým faktorem i délková roztažnost potrubí, která je menší než u ostatních běžně používaných materiálů.

Lisovací proces se provádí pomocí lisovacích čelistí typu M v různých lisovacích rozměrech, které se používají v závislosti na průměru potrubí a lisovacích tvarovek. Elektrohydraulické nářadí se používá od firmy REMS a NOVOPRESS a je zapůjčováno společností IVAR CS zdarma. Velmi důležitým obchodním argumentem je kromě kvality i okamžitá dostupnost všech zmíněných materiálů v celé rozměrové řadě.

Firma IVAR CS, spol. s r. o. úspěšně nabídla a dodala IVAR.PRESS FITTING SYSTEM při instalacích rozvodů staveb, jako jsou hotely, administrativní budovy, skladovací haly, výrobní haly, školy, panelové domy a další akce. Některé z realizovaných akcí je možno vidět na webových stránkách firmy www.ivarcs.cz v kapitole Reference.

IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.

Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...