Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

17. konferencia s medzinárodnou účasťou Meranie a rozpočítanie tepla 2017

Datum: 29.10.2017  |  Organizace: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Úvodné prednášky budú venované očakávanému vývoju v energetickej legislatíve EÚ a vývoju energetickej legislatívy SR v roku 2017. Pravidlá rozpočítavania množstva tepla si budú môcť účastníci konfrontovať s legislatívou ČR.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
Koceľova 15
815 94 Bratislava

tel.:+421 (903) 562 108, +421 2 555 677 48 (15.00 - 17.00 h )
e-mail:
web:www.sstp.sk

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava, odborná sekcia Meranie a rozpočítanie spotreby tepla pripravila 17. ročník tradičnej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2017.

Odborný garant: Ing. Michal Piterka, Stavebné bytové družstvo Komárno, e-mail: mpiterka@azet.sk

Program konferencie je rozdelený do šiestich prednáškových sekcií spojených s prezentáciou firiem. Úvodné prednášky budú venované očakávanému vývoju v energetickej legislatíve Európskej únie a vývoju energetickej legislatívy SR v roku 2017.

Ustanovenia Vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla si budú môcť účastníci konfrontovať s legislatívou Českej republiky.

Pozornosť budeme venovať nielen rozpočítaniu nákladov podľa nových pravidiel, ale aj budovám na bývanie, kvalite ich vnútorného prostredia, diagnostike stavu budov, vplyvu existujúceho stavu na náklady na vykurovanie a tradične určeným meradlám a technickým prostriedkom na podporu spravodlivého rozpočítania, s dôrazom na inteligentné meracie systémy, ktorých zavádzanie do praxe sa v budúcnosti dotkne každého účastníka trhu s teplom, či je už na strane výroby alebo spotreby tepla.


Novinkou je obsah štvrtej sekcie – Energetický manažment, ktorú pripravila Stavebná fakulta STU Bratislava.
  • Súčasťou podujatia je fakultatívna exkurzia v spoločnosti HERZ Bernolákovo.
  • Priestor dostanú prezentácie špičkových výrobcov inteligentných meracích prostriedkov a technológií na monitorovanie spotreby energie a najnovšie trendy v tejto oblasti.

Konferencia je zameraná na priamych odberateľov tepla, výrobcov tepla, ktorí sú súčasne rozúčtovateľmi tepla pre konečných spotrebiteľov, čiže bytové družstvá, bytové podniky, správcovské firmy, spoločenstvá vlastníkov bytov. Veríme, že konferencia bude mať čo povedať aj pracovníkom miestnej samosprávy, štátnej správy, školstva a zdravotníctva.

Organizátori, prednášatelia, generálni partneri, partneri a firmy prezentujúce sa na 17. ročníku konferencie sa tešia na Vašu účasť.

Prípravný výbor: Ing. Michal Piterka, Stavebné bytové družstvo Komárno a Ing. Taťjana Jánošková, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava

 

Hodnotit:  

Datum: 29.10.2017
Organizace: Slovenská spoločnosť pre techniku prostrediaSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

Partneři - Provoz a údržba

Slunce v domě on-line

Stav nabití BAT:--- %
Roční soběstačnost:--- %

In-počasí v ČR
technická podpora výrobců

Partneři - Vytápění