Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Novinka: otočné separátory

Poruchy v otopných soustavách závisí na mnoha faktorech. Vzduch, mikrobubliny, nečistoty a kal mohou do značné míry narušit správné funkce. Snižují účinnost přenosu energie a zvyšují riziko koroze. To následně vede k dalšímu poškození soustavy, k poškození drahých systémových komponentů nebo dokonce i k úplnému selhání.

Otočné mosazné separátory Exvoid, Exdirt a Extwin
Otočné mosazné separátory Exvoid, Exdirt a Extwin

Otočné mosazné separátory Exvoid, Exdirt a Extwin

 • Otočné pro instalaci v libovolné poloze na svislé, vodorovné i šikmé potrubí
 • Úspora místa a rychlá instalace i v existujících systémech
 • Exdirt a Extwin s novým vysoce výkonným magnetem Exferro Easy Clip pro optimální odloučení magnetických nečistot

Základní informace

Poruchy v otopných soustavách závisí na mnoha faktorech. Vzduch, mikrobubliny, nečistoty a kal mohou do značné míry narušit správné funkce. Snižují účinnost přenosu energie a zvyšují riziko koroze. To následně vede k dalšímu poškození soustavy, k poškození drahých systémových komponentů nebo dokonce i k úplnému selhání. Voda jako jedna z nejdůležitějších složek systému by proto neměla obsahovat cizí látky. Odlučovače Reflex spolehlivě odstraňují vzduchové mikrobubliny, nečistoty a částice kalu ze soustavy. Výsledkem je lepší bezpečnost systému, delší životnost, méně údržby a efektivnější přenos energie v celé soustavě.

Exvoid

Separátor vzduchu a mikrobublin. Mikrobubliny vznikají v soustavách vytápění, chlazení a i v solárních systémech v místech s rostoucí teplotou a s klesajícím tlakem. Pokud mikrobubliny zůstanou v soustavě, budou se hromadit v místech s nízkým průtokem a budou vytvářet větší plynové a vzduchové polštáře. Zabránit jejich vzniku pomáhá chránit soustavu před poruchami.

Exdirt

Separátor nečistot a kalu. Nečistoty a kal vznikají korozními procesy, ve starém nebo špatně čištěném potrubí, dostávají se do soustavy přes plnící a doplňovací vodu nebo vznikají formou vodního kamene (v závislosti na teplotě a stupně tvrdosti vody). Částice nečistot se usazují uvnitř potrubí, kde dochází k zúžení průřezu. Následně působí jako izolační vrstva a zvyšují tlakovou ztrátu, která musí být kompenzována zvýšeným výkonem čerpadla. Kromě toho mohou uvolněné částice a uvolňující se usazeniny poškodit části systému, jako jsou ventily a čerpadla. Separátory nečistot a kalů se používají ve vratném potrubí před zdrojem tepla a zabraňují tak přenosu nečistot a usazování v kotlovém tělese a soustavě.

Extwin

Kombinovaný separátor mikrobublin, nečistot a kalu. Extwin kombinuje funkce separátorů Exdirt a Exvoid v jediném kompaktním provedení, které odstraňuje vzduchové bubliny, mikrobubliny, nečistoty a kal ze soustavy současně.

Exferro Easy Clip

Odlučování magnetických nečistot. Soustavy s velkým množstvím kovových a ocelových komponent jsou vystavené konstantnímu vlivu koroze. Vzniklý magnetit lze účinně odloučit magnetem Exferro Easy Clip při separátorech Exdirt a Extwin.

Výhody

Průřez potrubím s uvolněným vzduchem a kalem
Průřez potrubím s uvolněným vzduchem a kalem
 • Spolehlivě odstraní rušivé faktory bez přívodu energie
 • Podporují správné fungování zdrojů tepla, termostatických ventilů, čerpadel atd. a snižují dlouhodobé riziko závad a poruch.
 • Trvale optimalizují výkon zdroje vytápění a chlazení
 • Údržbu a odstraňování kalu v separátorech Exdirt a Extwin lze provádět ve velmi krátkém čase bez přerušení provozu
 • Vysoce výkonný nasazovací magnet Exferro Easy Clip pro optimalizaci odlučování feromagnetických částic, jako je magnetit, je součástí dodávky separátorů Exdirt a Extwin

Připojení otočných separátorů umožňuje jejich otáčení o 360 ° a proto je vhodné pro různé montážní polohy, jako např. šikmé, vodorovné a svislé potrubí.

Připojení je možné upravit ručně a umožňuje rychlou instalaci do stávajících i nových systémů.


Novinka: Exferro Easy Clip vysoce výkonný magnet

Všechny mosazné separátory Exdirt a Extwin jsou vybaveny vysoce výkonným nasazovacím magnetem. Neodymový magnet s přídržnou silou 14,4 kg a osovým vyrovnáním se jednoduše nasadí ze spodní strany.

Intenzita magnetického pole Exferro Easy Clip

Magnetické pole intenzivně působí na kapalinu v separátoru a umožňuje optimální odloučení feromagnetických částic nečistot.


Průřez potrubím s uvolněným vzduchem a kalem
Průřez potrubím s uvolněným vzduchem a kalem

Instalace

Exvoid separátor mikrobublin

V soustavě vytápění se instaluje na výstupu ze zdroje tepla, v soustavě chlazení se instaluje ve vratném potrubí před zdrojem chladu.

Exvoid separátor v soustavě vytápění
Exvoid separátor v soustavě vytápění
Exdirt separátor v soustavě
Exdirt separátor v soustavě

Exdirt separátor nečistot a kalů

V soustavách vytápění i chlazení se instaluje do vratného potrubí před zdroj tepla (chladu). Tím chrání citlivé součásti zdrojů tepla (chladu), výměníky tepla a oběhová čerpadla před znečištěním.

Extwin kombinovaný separátor mikrobublin, nečistot a kalů

V soustavách vytápění jeho umístění záleží na hlavní funkci: Jestliže je upřednostňováno odlučování mikrobublin, je Extwin instalován do výstupního potrubí ze zdroje tepla. Pokud se upřednostňuje odlučování nečistot a kalů, Extwin se instaluje do vratného potrubí před zdrojem. V soustavách chlazení se instaluje vždy do vratného potrubí před zdroj chladu.


Exist Twist tepelná izolace

 • Tepelné izolace Exist Twist 22-1 " a exist Twist 1 1/4 a 1 1/2 jsou k dispozici na vyžádání, skládají se z teplotně stabilních, tvarově přizpůsobivých poloskořepin vyrobených z expandovaného polypropylenu (EPP).
 • Tepelná vodivost 0,035 W · m-1 · K-1 (10 °C)
 • Použití pro teploty do 110 °C
 • Třída požární ochrany B2 podle DIN 4102 a E dle EN 13501-1
 • Modulární design pro použití s každým separátorem Exdirt, Exvoid a Extwin22mmaž1 ", 11 / 4a11 /2

Více na: www.reflexcz.cz


REFLEX CZ, s. r. o.
logo REFLEX CZ, s. r. o.

Značka Reflex je v mnoha zemích světa známá svými zařízeními na udržování tlaku v topných soustavách a systémech pitné a užitkové vody. Expanzní nádoby a systémy - vše od malých soustav v rodinných domcích až po velké soustavy zásobování teplem. Doplňovací ...