Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Jak vyčistit a utěsnit potrubí?

Bezdemontážními nedestruktivními technologiemi BCG lze čistit potrubí, utěsňovat trhliny, velké netěsnosti i obnovit funkci těsnění spojů. Tento nákladově úsporný způsob umožňuje použití vhodných chemických roztoků BCG. A to i jako prevenci vzniku větších škod.

Podívejte se na rozhovor s Pavlem Jašurkem, jednatelem společnosti BCG Technik s.r.o., s kterým jsme si povídali o řešení netěsností potrubních systémů nedestruktivní cestou.

Čistý vnitřní povrch potrubí a jeho těsnost včetně těsnosti spojů potrubí je základním předpokladem spolehlivého transportu jak kapalných, tak plynných látek. Pokud se na vnitřním povrchu potrubí vytváří usazeniny, korozí nebo mechanickým namáháním vznikne netěsnost, těsnění ztratí část svých vlastností, nemusí být ve všech případech nutné takový potrubní systém demontovat a nahradit novým. Některé usazeniny lze odstranit, pokud se potrubím nechá proudit speciální čisticí kapalina a podobně i některé netěsnosti lze k tomu určenými roztoky zacelit. Vždy je nutné předem posoudit, o jaké materiály se jedná, s jakými pracovními teplotami a tlaky se pracuje a podle toho zvolit to nejvhodnější řešení ze všech možných nabízených společností BCG Technik s.r.o.

Základní výběr vhodné kapaliny vychází ze systému, zda jde o systém s pitnou vodou, teplou vodou, otopnou vodou ve vytápěcích soustavách včetně podlahových, směsí vody s nízkotuhnoucí kapalinou například v solárních systémech, se zemním plynem aj. Zohlednit se musí objem zatěsňovaného systému s ohledem na nutné množství použitých kapalin BCG.

Vlastní aplikace začíná vytvořením okruhu. V topenářských systémech toto nevyžaduje mimořádné úsilí, neboť jejich funkce je na okruzích založena. Podobně například i cirkulační okruh na teplé vodě. V případě vodovodu s pitnou vodou se okruh vytváří demontáží směšovacích baterií a jejich dočasným nahrazením zkratovací propojkou mezi přívodem studené a teplé vody. U rozvodů plynu se musí postupovat po vhodných úsecích, zde není nutná cirkulace kapalin BCG GAS. Vzhledem k tomu, že aplikace čisticích a těsnicích kapalin neprobíhá za zvýšeného tlaku nebo teplot, nejsou nutná žádná speciální zařízení ani vybavení. Podrobný návod, případě zaučení, lze konzultovat s dodavatelem BCG Technik s.r.o. Nabízené, patentem chráněné, kapaliny jsou testovány a k použití doporučeny německým odborným spolkem DVGW, již od roku 1979.