Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Podtlakové odplynění Reflex Servitec = snadná cesta k úsporám

Hlavní téma webináře – výhody používání vakuového odplyňování, úspora energie, nižší provozní náklady s větším komfortem. Více informací se dozvíte na webináři 6. 10. 2022 od 9.30 hod.

PŘIHLÁŠKA NA WEBINÁŘ 6.10.2022
Podtlakové odplynění Reflex Servitec = snadná cesta k úsporám

Moderní a bezpečná instalace? Servitec je nutností.

Plyn v kapalině

Plyn ve vodě z řádu není jen vzduch.
Na instalaci působí různými způsoby, buď prostřednictvím chemických reakcí (zejména korozí) nebo hromaděním ve formě bublin.

Plyn v kapalině

Proč je obtížné získat nezaplyněné médium?

Žádná instalace, ani ta dokonale utěsněná, není vzduchotěsná. To znamená, že plyny jsou přítomny v každém zařízení. Nevstupují do nich pouze při instalačních pracích.

Proč je obtížné získat nezaplyněné médium?

Negativní účinky přítomnosti plynů v topných soustavách

Negativní účinky přítomnosti plynů v topných soustavách

Způsoby eliminace plynů v soustavách

Odvzdušňovací ventil

Odvzdušňovací ventil

Instaluje se v nejvyšších místech soustav. Odstraňuje lokálně vznikající vzduchové bubliny, neodstraňuje rozpuštěné plyny. V případě instalace, kde je vysoká tvrdost média, může docházet k častým poruchám. Vzhledem ke způsobu užití se vyznačuje nízkou účinností odstraňování plynu kvůli nedostatečnému snížení rychlosti proudění. Slouží svému účelu především při počátečním naplnění systému.

… „Při pomalém plnění systému jsou dostatečné“ …

Rozpuštěné plyny zůstávají v médiu a ovlivňují účinnost vytápění. V průběhu času způsobují korozi a zvýšenou tvorbu nečistot.

Odlučovač mikrobublin a kalů

Odlučovač mikrobublin a kalů

Snížení rychlosti média v odlučovači umožňuje účinnější odstraňování bublinek plynu než v případě odvzdušňovacích ventilů. Účinnost odstraňování plynu však klesá s rostoucím statický tlakem. Odlučovače se instalují za zdroj tepla na hlavním přívodním potrubí, tj. v místě, kde je průtok média největší, Současně se v otopné soustavě jedná o místo, kde je obvykle i nejvyšší statický tlak.

Jejich účinnost je proto omezená.

Odlučovač navíc neodstraňuje rozpuštěné plyny.

… „Odlučovač mikrobublin je bezúdržbový.“ …

Odlučovač vyžaduje pravidelné čištění, protože na dně odlučovače se shromažďují nečistoty. Kromě toho rozpuštěné plyny, které nejsou odlučovačem odstraněny, ztěžují hydraulické vyvážení systému.

Vakuové odplynění

Vakuové odplynění

Účinnost tohoto zařízení spočívá z procesu nástřiku média do vakua, díky čemuž se vzduchové bubliny i rozpuštěné plyny snadno z média odstraní. Účinnost není závislá na výši statického tlaku. Plyny jsou odváděny společně z oběhové i doplňovací vody – doplňovací médium je odplyněno před vstupem do systému.

Odvod plynů ze systému je optimalizován pomocí různých odplyňovacích programů (nepřetržitý nebo intervalový provoz). Účinná eliminace plynů, včetně rozpuštěných plynů a účinné odstraňování kyslíku výrazně zlepšuje podmínky pro snížení koroze v zařízení a zvyšuje účinnost přenosu tepla.

… „Pokud obsahuje elektroniku, musí to být komplikované a nákladné zařízení.“ …

Automatické doplňování média a kontrola minimálního tlaku v soustavě je zajištěna řídící jednotkou, která je velmi jednoduchá. Uvedení do provozu zajišťuje autorizovaný servis, v případě pravidelných servisních kontrol 1× za rok poskytujeme na zařízení 5 letou záruční lhůtu.

Servitec: široká škála aplikací

Procesem vakuového odplynění lze odstranit až 90 % plynů rozpuštěných ve vodě. Vakuové odplyňování rozprašovací tryskou je jednou z nejúčinnějších technologií dostupných na trhu. Díky široké škále řešení lze vakuové odplyňování Servitec použít pro malé instalace, jako je podlahové vytápění v rodinném domě, tak i v nejsložitějších instalacích navržených pro neobvyklé parametry.

Servitec – vakuové odplyňování pro libovolné instalace

 • rodinné domy
 • školky
 • systémy podlahového vytápění
 • hotely
 • kancelářské budovy
 • veřejné budovy
 • bytové domy
 • výrobní závody
 • nákupní centra
 • velké kancelářské budovy
Servitec – vakuové odplyňování pro libovolné instalace

Volba zařízení Servitec

Široká řada zařízení Servitec umožňuje jejich použití v nejrůznějších instalacích. V následující tabulce je uveden příklad použití Servitecu s expanzní nádobou pro konkrétní topný systém. Pokud potřebujete pomoci s výběrem správného řešení, obraťte se na naše zástupce nebo použijte nejnovější software Reflex Solutions Pro.

Výkon zdroje tepla & Objem vody v soustavě Expanzní nádoba a vakuové odplyňování
Reflex N + servisní armatura + Servitec Reflex G + připojovací sada + Servitec
hydrostatický tlak:
pst = 1,5 bar
otevírací přetlak pojistného ventilu:
psv = 3 bar
teplotní spád:
tz/tp = 80/60 °C
médium: voda
Q = 50 kW V = 550 dm3 N 100 + SU R 1 + Servitec S G 100 + AG 1 + Servitec S
Q = 100 kW V = 1 050 dm3 N 200 + SU R 1 + Servitec S G 200 + AG 1 1/4 + Servitec S
Q = 150 kW V = 1 550 dm3 N 250 + SU R 1 + Servitec S G 300 + AG 1 1/4 + Servitec S
Q = 200 kW V = 2 000 dm3 N 400 + SU R 1 + Servitec S G 400 + AG 1 + Servitec S
Q = 250 kW V = 2 500 dm3 N 400 + SU R 1 + Servitec S G 400 + AG 1 + Servitec S

Komfortní provoz soustavy se zařízením Servitec

Komfortní provoz soustavy se zařízením Servitec

Výhody používání vakuového odplyňování

Prevence koroze


Odstranění rozpuštěných plynů zlepšuje kvalitu média v soustavě:

 • prodlužuje životnost důležitých součástí systému tím, že snižuje množství plynů uvolňovaných korozí a rozkladem organických sloučenin,
 • chrání čerpadla před kavitací a snižuje odpor proudění,
 • zajišťuje tichý provoz zařízení,
 • umožňuje správné hydraulické vyvážení a zajišťuje odpovídající teplotu ve všech místnostech podle očekávání uživatelů.

Úspora energie

Eliminace plynů ze soustavy zajišťuje plný topný a chladicí výkon, což vede k úsporám energie*:

 • až 10,6 % s podlahovým vytápěním,
 • až 6,5 % s radiátorovým vytápěním,
 • až 10,3 % pro povrchové chlazení,
 • až 7,4 % pro zdroj chlazení.

* Výsledek nezávislých testů institutu Ifes, TÜV Nord a Technické univerzity v Drážďanech (IET).

Nižší provozní náklady

Odplyněné médium snižuje provozní náklady:

 • úspory plynou z lepší cirkulace a účinného přenosu tepla,
 • prodlužuje se životnost radiátorů, kotlů, výměníků a čerpadel, protože se odstraňují plyny a tím se zpomalují korozní procesy,
 • snížená četnost servisních návštěv za účelem hydraulického seřízení soustavy, odvzdušnění nebo odstranění závad,
 • řízená a plně automatická funkce doplňování. V případě vodních a glykolových soustav není třeba žádné další zařízení; chladivo je okamžitě odplyněno.

Moderní řešení

 • použití komunikačních modulů umožňuje výměnu informací mezi jednotlivými řídicími systémy budovy a zařízení (systém BMS),
 • standardní jednotky vybavené řídicí jednotkou umožňují odečítat provozní parametry,
 • ovládání Servitec Mini prostřednictvím aplikace Reflex Control Smart,
 • k dispozici jsou různé programy odplyňování – kontinuální, intervalové a odplyňování doplňovací vody,
 • plně automatický provoz,
 • kompatibilní s expanzní nádobou a s expanzními automaty Variomat a Reflexomat,
 • lze použít i v malých instalacích, zejména v systémech podlahového vytápění s rizikem difúze vzduchu do soustavy.

Možná použití

Řada Reflex nabízí spolehlivou ochranu proti problémům s plynem a nečistotami v malých i velkých soustavách. Standardní program je až do objemu 220 m a lze jej snadno integrovat do stávajících i nových instalací.

Systémy Servitec se používají v nejrůznějších stavbách:
v centrálně vytápěných obytných a průmyslových budovách, v systémech dálkového vytápění, ve sklenících, pro vyhřívání trávníků na fotbalových stadionech, v uzavřených chladicích soustavách – zejména v systémech s chladicími stropy.
REFLEX CZ, s. r. o.
logo REFLEX CZ, s. r. o.

Značka Reflex je v mnoha zemích světa známá svými zařízeními na udržování tlaku v topných soustavách a systémech pitné a užitkové vody. Expanzní nádoby a systémy - vše od malých soustav v rodinných domcích až po velké soustavy zásobování teplem. Doplňovací ...