Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výpočet výhřevnosti biopaliva a hnědého uhlí

Výpočet udává výhřevnosti biopaliva a hnědého uhlí v závislosti na spalném teplu hořlaviny, množství vodíku v hořlavině, obsahu vody a obsahu popela. Zároveň pomůcka udává Seznam odzkoušených paliv v automatických kotlích na tuhá paliva, jako jsou agropelety, dřevní pelety, obiloviny, uhlí, olejniny a další.

Palivo ???
Spalné teplo hořlaviny Qsdaf kJ/kg ???
Vodík v hořlavině Hdaf ???
obsah vody Wr ???
obsah popela Ad ???
Výhřevnost paliva Qir = kJ/kg

Seznam odzkoušených paliv v automatických kotlích na tuhá paliva

Agropelety
sláma pšeničnáovesné vločky
sláma kukuřičnárašelina
plevy obilnéseno
plevy obilné + otrubyšlupky ze slunečnice
plevy travních sementravní semínko
ječmen zrno + slámasměs mlýnské odpady + olejniny
kukuřice zrno + slámasměs pokrutiny ze slunečnice + 70% seno
tritikále zrno + slámasměs seno + 20% tritikále
pšenice zrno + slámasměs seno + ječmen celý
pokrutiny z řepkysměs slad + výpalky
pokrutiny ze slunečnicesměs sláma + melasa
otruby pšeničnésměs šťovík 50% + plevy 30% + tráva 20 %
otruby žitnésměs vinná réva 80% + pilina 20%
lihovarnické výpalkysměs jílek+kostřava
kávová zrnkasměs pazdeří + konopí
kraličí bobkykoňský hnůj + sláma
Dřevní pelety
piliny měkké dřevo
piliny tvrdé dřevo
piliny s příměsí kůry
Obiloviny
ječmenzadina žito
pšenice krmnázadina oves
pšenice potravinářskákukuřice CZ
žitokukuřice SK
oveskukuřice Maďarsko
zadina ječmenkukuřice Itálie
zadina pšenice krmnákukuřice USA
zadina pšenice  
Uhlí
hnědé uhlí, ořech 2, zrnitost 10 – 25 mm
Olejniny
hořčice
lněné semínko
řepka olejka
Ostatní
makovinasměs makovina 40% + osiva travní 40% + hořčice 20%
pecky ze švesteksměs makovina 50% + obilná zadina 50%
pohanka slupkysměs plevy obilné + hrách + slunečnice + plevel
vonné květysměs seno + hobliny
směs laskavec 70% + dřevní pelety 30%směs žito 50% + pokrutiny z řepky 50%
mákzbytky po extrudované řepky

 
 
Reklama