Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výpočet pojistného ventilu pro kotle a výměníky tepla

Výpočet vychází z ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení a řeší návrh pojistného ventilu a pojistného potrubí jako ochrany proti překročení nejvyššího dovoleného přetlaku.


Předpokládá se teplovodní nebo horkovodní otopná soustava.

Zdroj tepla:Skupina:Teplotní interval [°C]vstup do PVvýstup z PV
výměník tepla A1 T1<100 vodavoda
kotel A2 100<T1<t2x vodasměs
   A3 100≤t2x≤T1párapára
   B  pára pára
T1 - výpočtová teplota ohřívací vody na vstupu
t2x - teplota ohřívané vody na mezi odparu při přetlaku pot

Výpočtové parametry pojistných ventilů: 
jmenovitá světlostDN [mm] 1/2"3/4"1"5/4"6/4"2"
nejmenší průtočný průřezSo[mm2]
výtokový součinitelαw [-]
Poznámka: Přednastavené hodnoty průtočného průřezu a výtokového součinitele můžete změnit a výpočet se provede znovu pro Vámi zadané hodnoty.

pot = kPa ... otevírací přetlak pojistného ventilu
Qn = kW ... jmenovitý výkon zdroje tepla
So= 40 mm2 ... vypočtený minimální průřez sedla pojistného ventilu
 
1/2"
... navržený pojistný ventil
So= 113 mm2 ... skutečný průřez sedla navrženého pojistného ventilu
d1 = 21 mm ... minimální vnitřní průměr vstupního pojistného potrubí
d2 = 21 mm ... minimální vnitřní průměr výstupního pojistného potrubí
Poznámka: Na vypočtený vnitřní průměr pojistného potrubí se v případě napojení pohlíží pouze orintačně. Dimenze potrubí musí vyhovovat podmínce, aby tlaková ztráta pojistného potrubí před pojistným ventilem nepřesáhla hodnotu 0,03.pot a celková ztráta pojistného potrubí nepřesáhla hodnotu 0,10.potTeorie výpočtu:
průřez sedla pojistného ventilu je stanoven ze vztahu:[mm2]... pro vodu
 [mm2]... pro páru
kde pojistný výkonQP=2.Qn[kW]... pro výměníky skupiny A2
 QP=Qn[kW]... pro ostatní zdroje

vnitřní průměr pojistného potrubí:[mm]... pro případ kdy nemůže dojít k vývinu páry
 [mm]... pro případ kdy dochází k vývinu páry

Konstanta K [kW.mm-2] je závislá na stavu syté vodní páry a určí se podle následující tabulky:
pot [kPa] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000
K [kW.mm-2] 0,5 0,67 0,82 0,97 1,12 1,26 1,41 1,55 1,69 1,83 1,97 2,1 2,37 2,64 2,91 3,18


Autor výpočtové pomůcky: Ing. Miroslav Hořejší, Ing. Jan Novák


Hodnotit:  
Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Blogger  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 

Témata 2018

Tabulky a výpočty

Hledání:


technická podpora výrobců CAD a BIM knihovny

Slunce v domě on-line

Stav nabití BAT:--- %
Roční soběstačnost:--- %

In-počasí v ČR

Partneři - Vytápění

Top 10 tabulky a výpočty