Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Reklama

Výpočet pojistného ventilu pro kotle a výměníky tepla

Výpočet vychází z ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení a řeší návrh pojistného ventilu a pojistného potrubí jako ochrany proti překročení nejvyššího dovoleného přetlaku.


Předpokládá se teplovodní nebo horkovodní otopná soustava.

Zdroj tepla Varianta Teplotní rozsah [°C] vstup do PV výstup z PV
θ1<100 voda voda
θ1≥100 voda směs
B   pára pára

θ1 - výpočtová teplota ohřívací vody na vstupu


pot = kPa ... otevírací přetlak pojistného ventilu
Φn = kW ... jmenovitý výkon zdroje tepla
Ao= 40 mm2 ... vypočtený minimální průřez sedla pojistného ventilu

Výpočtové parametry pojistných ventilů: 
Ventil - dimenze Nejmenší průtočný průřez
Ao
[mm2]
Výtokový součinitel
αV
[-]
Poznámka: Přednastavené hodnoty průtočného průřezu a výtokového součinitele můžete změnit a výpočet se provede znovu pro Vámi zadané hodnoty.

 
1/2"
... navržený pojistný ventil
Ao= 113 mm2 ... skutečný průřez sedla navrženého pojistného ventilu
d1 = 21 mm ... minimální vnitřní průměr vstupního pojistného potrubí
d2 = 21 mm ... minimální vnitřní průměr výstupního pojistného potrubí

Poznámka: Na vypočtený vnitřní průměr pojistného potrubí se v případě napojení pohlíží pouze orintačně. Dimenze potrubí musí vyhovovat podmínce, aby tlaková ztráta pojistného potrubí před pojistným ventilem nepřesáhla hodnotu 0,03 . pot a celková ztráta pojistného potrubí nepřesáhla hodnotu 0,10 . pot
Teorie výpočtu:
průřez sedla pojistného ventilu je stanoven ze vztahu: [mm2] ... pro vodu
  [mm2] ... pro páru
kde pojistný výkon ΦP = 2 . Φn [kW] ... pro výměníky skupiny A2
  ΦP=Φn [kW] ... pro ostatní zdroje

vnitřní průměr pojistného potrubí: [mm] ... pro případ kdy nemůže dojít k vývinu páry
  [mm] ... pro případ kdy dochází k vývinu páry

Konstanta K [kW.mm-2] je závislá na stavu syté vodní páry a určí se podle následující tabulky:
pot [kPa] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000
K [kW.mm-2] 0,5 0,67 0,82 0,97 1,12 1,26 1,41 1,55 1,69 1,83 1,97 2,1 2,37 2,64 2,91 3,18

 
 
Reklama