rychlé hledání:


Interaktivní výpočty

Porovnání nákladů na vytápění TZB-info

Potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody

Převodník jednotek

Partner výpočtu: AHI Carrier

Výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN 06 0210

Partner výpočtu: KINGSPAN Izolace

Výpočet tlakové ztráty třením v potrubí

Partner výpočtu: FV Plast

Výpočet doby ohřevu teplé vody

Přepočet spotřeby zemního plynu na kWh

Přepočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí

Tepelná ztráta potrubí s izolací kruhového průřezu

Povrchy a objemy těles

Výhřevnosti paliv

Tlaková expanzní nádoba

Partner výpočtu: REFLEX CZ, s. r. o.

Přepočet tepelných výkonů otopných těles

Partner výpočtu: KERMI

Finanční kalkulátor pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic

Ekvitermní křivky

Výpočet denostupňů

Oslunění/zastínění okenní plochy

Partner výpočtu: ISOTRA

Stanovení přibližného průměru komínu

Tlaková ztráta místními odpory

Optimalizační výpočet - ekonomická tloušťka tepelné izolace

Zjednodušená bilance solárního kolektoru

Průtokový součinitel kv a graf tlakových ztrát

Výpočet pojistného ventilu pro kotle a výměníky tepla

Návrh vzduchospalinové cesty pro krb

Výpočet výhřevnosti biopaliva a hnědého uhlí

Lineární interpolace / extrapolace


Technické tabulky


Základní technické tabulky

Převody jednotek SI a jednotek anglo-amerických

Převody jednotek SI 01

Převody jednotek tlaku

Dekadické díly a jejich násobky

Vybrané fyzikální konstanty

Převody jednotek SI 02


Vlastnosti vody, vzduchu a páry

Fyzikální hodnoty pro suchý vzduch při tlaku 100 kPa

Vlastnosti syté vodní páry při daném tlaku

Hodnoty vody a vzduchu pro výpočet přestupu tepla

Vybrané výpočetní vztahy pro vlastnosti vody

Tepelné vlastnosti vody při tlaku nasycení


Vlastnosti materiálů a látek

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných kovů

Fyzikální vlastnosti vybraných plynů a par


Vlastnosti paliv

Výhřevnosti a měrné jednotky palivového dřeva

Výhřevnosti paliv

Přehled energetických plodin, jejich vlastnosti a přepočty jednotek

Objemové hmotnosti paliv ze dřeva

Porovnání vlastností topných plynů

Hustota zemních plynů v závislosti na teplotě


Potrubí - ocelové a měděné

Ocelové trubky závitové běžné a bezešvé

Porovnání světlostí DN[mm] a světlostí v palcích ["]

Měděné trubky

Jmenovité světlosti DN dle ČSN

Ocelové trubky svařované přesné


Potrubí - plastové

Dimenze plastového potrubí - polypropylen (PP)


Tabulky pro výpočet tlakových ztrát potrubí a tvarovek, třecí charakteristiky Fe a Cu potrubí


Tabulky pro výpočet tepelných ztrát a tepelných zisků

Venkovní výpočtové teploty a otopná období dle lokalit

Partner výpočtu: Kamstrup

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Vnitřní výpočtové teploty dle ČSN EN 12831 a doporučené relativní vlhkosti vzduchu dle ČSN 06 0210

Průměrné venkovní teploty v otopném období pro vybrané lokality

Měrné tepelné ztráty objektů q[W/m3]

Doporučené intenzity osvětlení a odpovídající produkce tepla pro různá pracoviště

Průměrné teploty, vlhkosti a entalpie venkovního vzduchu v Praze

Teplota v sousedních nevytápěných místnostech dle ČSN 06 0210

Průměrné venkovní teploty v otopném období pro ostatní lokality

Výpočtové teploty zeminy dle ČSN 06 0210


Otopná tělesa

Tepelný výkon ocelových a litinových článkových těles


Kreslení technických výkresů

Značky pro kreslení dokumentace ve vytápění

 
 

Aktuální články na ESTAV.czLesy ČR zvýší investice do vodních staveb o polovinu na 300 mil.Webinář: Otázky a odpovědi z Wienerberger fóra 2018 - Tepelná technikaČisté tržby mezinárodního koncernu Lindab v roce 2017 vzrostly na 826,6 mil. EURBřeclavská nemocnice vsadila na energetické úspory. Ročně na energiích ušetří okolo 40 %