Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN 06 0210

POZOR: Norma již byla zrušena. Pro orientační výpočet tepelných ztrát a potřeby tepla na vytápění použijte naší on-line kalkulačku Zelená úsporám

Tato zjednodušená výpočtová pomůcka je určena pro výpočet tepelné ztráty místnosti nebo pro výpočet tepelné ztráty budovy obálkovou metodou. V takovém případě části popisující vlastnosti místnosti uvažujte jako vlastnosti popisující počítanou budovu (rozměry budovy jsou rozměry venkovní).


Lokalita a vlastnosti budovy
(Tabulka)
Venkovní výpočtová teplota te °C 
Krajina
Poloha budovy  ???
Druh budovy  ???
Charakteristické číslo budovy B  Pa0.67 ???
Přirážka p2 na urychlení zátopu   ???

Místnost (u obálkové metody to jsou další vlastnosti budovy)
Číslo a název místnosti
Zvětšení char. čísla budovy ΔB Pa0.67 ???    
Venkovní výpočtová teplota te °C ???
Vnitřní výpočtová teplota ti °C (Tabulka)  
Orientace místnosti  => přirážka p3 =  ???
Počet těsných dveří  ???  
Počet netěsných dveří  ???  
Charakteristické číslo místnosti M   ???  
Tepelný zisk Qz  W ???  

Rozměry
Půdorysný rozměr a m Půdorysný rozměr b m Půdorysná plocha místnosti P m2 ???
Konstrukční výška VK ??? Světlá výška VS ??? Vypočtená plocha obálkových konstrukcí ∑S1 m2 ???
Vytápěný objem V m3 Objem místnosti Vm m3 Sečtená plocha všech obálkových konstrukcí ∑S2 m2 ???

Teplota větracího vzduchu tvv °C ???
 h-1 ???
m3/h ???

Parametry obálkové konstrukce (místnosti / budovy)
  Typ ???
konstr.
Počet te,i ???
[°C]
???
[W/m2K]
Plocha konstrukce Qo
[W]
Infiltrace
???
[m]
???
[m]
???
[m2]
Sd ???
[m2]
Sv ???
[m2]
S-Sd-Sv
[m2???
iL(Tabulka)
[m3/m.s.Pa0.67]
???
[m]
1. vložit
smazat
Pomocný výpočet součinitele prostupu tepla   x 10−4
2. vložit
smazat
Pomocný výpočet součinitele prostupu tepla   x 10−4
3. vložit
smazat
Pomocný výpočet součinitele prostupu tepla   x 10−4
4. vložit
smazat
Pomocný výpočet součinitele prostupu tepla   x 10−4
5. vložit
smazat
Pomocný výpočet součinitele prostupu tepla   x 10−4
6. vložit
smazat
Pomocný výpočet součinitele prostupu tepla   x 10−4
7. vložit
smazat
Pomocný výpočet součinitele prostupu tepla   x 10−4
8. vložit
smazat
Pomocný výpočet součinitele prostupu tepla   x 10−4
9. vložit
smazat
Pomocný výpočet součinitele prostupu tepla   x 10−4
10. vložit
smazat
Pomocný výpočet součinitele prostupu tepla   x 10−4
11. vložit
smazat
Pomocný výpočet součinitele prostupu tepla   x 10−4
12. vložit
smazat
Pomocný výpočet součinitele prostupu tepla   x 10−4
13. vložit
smazat
Pomocný výpočet součinitele prostupu tepla   x 10−4
14. vložit
smazat
Pomocný výpočet součinitele prostupu tepla   x 10−4
15. vložit
smazat
Pomocný výpočet součinitele prostupu tepla   x 10−4
16. vložit
smazat
Pomocný výpočet součinitele prostupu tepla   x 10−4
17. vložit
smazat
Pomocný výpočet součinitele prostupu tepla   x 10−4
18. vložit
smazat
Pomocný výpočet součinitele prostupu tepla   x 10−4
19. vložit
smazat
Pomocný výpočet součinitele prostupu tepla   x 10−4
20. vložit
smazat
Pomocný výpočet součinitele prostupu tepla   x 10−4

Tepelná ztráta prostupem
∑Qo  W ???
Průměrný součinitel prostupu tepla kc  W/m2K ???
Přirážka p1 ???
Přirážka p2 ???
Přirážka p3 ???
Qp  W ???
Tepelná ztráta větráním / infiltrací
Tepelná ztráta infiltrací Qinf =  W ???
Tepelná ztráta větracím vzduchem Qv,v =  W ???
Tepelná ztráta větráním Qv =  W ???
Vypočtená intenzita výměny vzduchu nvypočtená = ???

Celková tepelná ztráta místnosti
Tepelná ztráta místnosti Qc =  W ???
Měrná tepelná ztráta místnoti qc =  W/m3 ???

Změny obálkových konstrukcí ???
Typ ???
konstr.
U1 ???
[W/m2K]
U2 ???
[W/m2K]
 
Pomocný výpočet součinitele prostupu tepla Pomocný výpočet součinitele prostupu tepla

 
 
Reklama