Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Reklama

Výpočet potřeby tepla pro vytápění, větrání a přípravu teplé vody

Výpočet potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody počítá celkovou orientační roční potřebu energie na vytápění zahrnující i energii na pokrytí tepelných ztrát větráním a na přípravu teplé vody v GJ/rok i MWh/rok. Výpočet respektuje lokalitu, venkovní výpočtovou teplotu, délku otopného období a další okrajové podmínky.


Lokalita (Tabulka)        ???
MěstoDélka topného obdobíd = [dny]
Venkovní výpočtová teplota te = °CPrům. teplota během otopného obdobítes = °C
Tepelná ztráta objektuQc = kW
Průměrná vnitřní výpočtová teplotatis = °C???

Vytápěcí denostupně
=K.dny

Opravné součinitele a účinnosti systému
ei =??? ηo =???
et =???ηr =???
ed =???

Opravný součinitel ε ???

GJ/rok
MWh/rok
t1 = °C??? ρ =kg/m3???
t2 = °C???c =J/kgK???
V2p = m3/den???
Koeficient energetických ztrát systémuz = ???

Denní potřeba tepla pro ohřev teplé vody
=kWh

Teplota studené vody v létětsvl = °C
Teplota studené vody v zimětsvz = °C
Počet pracovních dní soustavy v roceN = [dny]GJ/rok
MWh/rok
Celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev teplé vody
GJ/rok
MWh/rok 
 
Reklama