Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výpočet potřeby tepla pro vytápění, větrání a přípravu teplé vody

Výpočet potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody počítá celkovou orientační roční potřebu energie na vytápění zahrnující i energii na pokrytí tepelných ztrát větráním a na přípravu teplé vody v GJ/rok i MWh/rok. Výpočet respektuje lokalitu, venkovní výpočtovou teplotu, délku otopného období a další okrajové podmínky.


Lokalita (Tabulka)
Město
Venkovní výpočtová teplota te = °C
      ICON: nápověda
Délka topného období d = [dny]
Prům. teplota během otopného obdobítes = °C
Tepelná ztráta objektuQc = kW
Průměrná vnitřní výpočtová teplotatis = °CICON: nápověda

Vytápěcí denostupně
=K.dny

Opravné součinitele a účinnosti systému
ei = ICON: nápověda ηo =ICON: nápověda
et = ICON: nápověda ηr = ICON: nápověda
ed = ICON: nápověda

Opravný součinitel ε ICON: nápověda
GJ/rok
MWh/rok
t1 = °C ICON: nápověda   ρ = kg/m3 ICON: nápověda
t2 = °C ICON: nápověda c = J/kgK ICON: nápověda
V2p = m3/den ICON: nápověda
Koeficient energetických ztrát systému z = ICON: nápověda

Denní potřeba tepla pro ohřev teplé vody
=kWh

Teplota studené vody v létětsvl = °C
Teplota studené vody v zimětsvz = °C
Počet pracovních dní soustavy v roceN = [dny]GJ/rok
MWh/rok
Celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev teplé vody
GJ/rok
MWh/rok 
 
Reklama