Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Reklama

Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii - TZB-info

Výpočet provozních a investičních nákladů u rodinných domů

Výpočet umožňuje stanovit přibližné náklady na spotřebovaná paliva a energie běžně používané pro vytápění, přípravu teplé vody a náklady na elektřinu pro ostatní elektrické spotřebiče. Porovnání zahrnuje i náklady na pořízení dle druhu vytápění a související provozní náklady.
Přednastavené údaje odpovídají běžnému rodinnému domu se 4-člennou domácností, s podlahovou plochou 150 m2 a výpočtovou tepelnou ztrátou 5 až 10 kW.


Přednastavené hodnoty výpočtu:
  • Výpočtová venkovní teplota: -15°C
  • Výpočtová tepelná ztráta: 7 kW
  • Teplá voda: 55°C pro 4 osoby à 50 l/os 365 dnů/rok
  • Spotřeba elektřiny ostatní spotřebiče: 3 229 kWh/rok

Zadejte vstupní data:

V jaké lokalitě je dům (klimatická data)

Jak velký je dům (tepelná ztráta, způsob větrání)

Jak se ohřívá teplá voda a pro kolik osob

Jaká je spotřeba elektřiny ostatních spotřebičůCo porovnávat - výběr paliv, zdrojů tepla, ceny a investiční náklady


GRAF ROČNÍCH NÁKLADŮ NA ENERGIE V DOMĚ

Zobrazit: ICON: nápověda

Potřeba energie na vytápění a teplou vodu kWh/rok, spotřeba elektrické energie pro ostatní spotřebiče kWh/rok

Celková částka za vybrané složky spotřeby energie Kč/rok


 
 
Reklama