Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Reklama

Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii - TZB-info

Výpočet a grafické porovnání včetně investičních a provozních nákladů

Výpočet umožňuje stanovit přibližné náklady na spotřebovaná paliva a energie běžně používané pro vytápění, přípravu teplé vody a náklady na elektřinu pro ostatní elektrické spotřebiče. Porovnání zahrnuje i náklady na pořízení dle druhu vytápění a související provozní náklady.
Přednastavené údaje odpovídají běžnému rodinnému domu se 4-člennou domácností, s podlahovou plochou 150 m2 a výpočtovou tepelnou ztrátou 5 až 10 kW.


Přednastavené hodnoty výpočtu:
  • Výpočtová venkovní teplota: -15°C
  • Výpočtová tepelná ztráta: 7 kW
  • Teplá voda: 55°C pro 4 osoby à 50 l/os 365 dnů/rok
  • Spotřeba elektřiny ostatní spotřebiče: 3 229 kWh/rok

Zadejte vstupní data:

V jaké lokalitě je dům (klimatická data)

Jak velký je dům (tepelná ztráta, způsob větrání)

Jak se ohřívá teplá voda a pro kolik osob

Jaká je spotřeba elektřiny ostatních spotřebičůCo porovnávat - výběr paliv, zdrojů tepla, ceny a investiční náklady


GRAF ROČNÍCH NÁKLADŮ NA ENERGIE V DOMĚ

Zobrazit: ICON: nápověda

Potřeba energie na vytápění a teplou vodu kWh/rok, spotřeba elektrické energie pro ostatní spotřebiče kWh/rok

Celková částka za vybrané složky spotřeby energie Kč/rok


KOMENTÁŘ K POROVNÁNÍ NÁKLADŮ PRO ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ

Uvažuje-li někdo v současnosti o stavbě rodinného domu, zcela jistě počítá s tím, že se dům bude pohybovat minimálně v energetické třídě B, na pomezí A/B nebo dokonce ve třídě A dle PENB (průkaz energetické náročnosti budov). Jednoduše řečeno, půjde minimálně o nízkoenergetický dům (NED), nebo téměř pasivní dům. Objekt s horšími tepelně-technickými vlastnostmi již dnes asi nikdo neplánuje.

U těchto nových objektů hraje významnou roli regulace, případně i inteligentní systémy zajišťující provázanost systémů například vytápění, osvětlení a ovládání žaluzií podle zvolených programů, ve spolupráci s čidly nebo s predikcí. Toto jsou skutečnosti, které výše uvedená tabulka nemůže zahrnovat. Praxe ukázala, že nejcitlivější na tyto vlivy je vytápění objektů elektrickým vytápěním. Proto zde uvádíme příklady, které na konkrétních údajích ukazují realitu domů s elektrickým přímotopným vytápěním.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ REFERENCE (administrativní budovy, bazény, bytové domy, domy pro seniory, kostely, fotbalové stadiony, historické objekty, hotely, sportovní areály, obchodní centra, restaurace, výrobní provozy, zimní terasy)

 
 
Reklama