Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vodík v energetice

Vodík doplní evropský energetický mix. Do roku 2030 ho chce Evropa produkovat až deset milionů tun, a to s minimálními emisemi. V polovině února byla schválena státní podpora pro vodíkové projekty až ve výši 6,9 miliard eur v 7 evropských zemích, Česko mezi nimi nicméně chybí.

Tradičně uhelné české regiony sází na vodík jako na technologii, která může pomoci rozvoji obnovitelných zdrojů: na Ústecku vzniká vodíková laboratoř, v Moravskoslezském kraji pak první „vodíkové údolí“.
Globálnímu vodíkovému trhu ale dominuje Čína, která se soustředí na praktické využití a má zároveň největší instalovanou kapacitu elektrolyzérů na světě. Do vodíkových technologií mohou uhelné regiony investovat mimo jiné skrze Operační program Spravedlivá transformace, který je určen specificky pro ně. Další možností je využít finance z Modernizačního fondu, kde jsou na vodíkové projekty alokovány až čtyři miliardy korun.

Šedý a zelený vodík

Evropa si dala za cíl být do roku 2050 uhlíkově neutrální a právě vodík může být ideálním doplňkem energetického mixu. Umožní totiž na rozdíl od baterií skladování energii po delší časový úsek a do budoucna by měl doplnit a nahradit zemní plyn a také dekarbonizovat průmysl. Podmínkou nicméně je, že půjde o „zelený vodík“, který bude vyroben pomocí bezemisní elektřiny, tedy elektřiny z obnovitelných zdrojů. To je ale prozatím hudbou budoucnosti. „Absolutní většinu světového vodíku ale momentálně představuje tzv. šedý vodík vyrobený prostřednictvím fosilních zdrojů. Vodík má na evropské úrovni silnou politickou podporu a do roku 2030 počítá Evropa dle evropské vodíkové strategie s vlastní výrobou deseti milionů tun obnovitelného vodíku a stejným množstvím vodíku dovezeného ze zemí mimo EU,“ říká Kateřina Novotná, analytička portálu Evropa v datech.

Česko se do evropských vodíkových projektů (tzv. IPCEI, důležitých projektů společného evropského zájmu) zapojilo také, ale pouze v rámci první ‚vlny‘ společných vodíkových projektů. Ty se týkaly především výzkumu, vývoje technologií či inovativního využití vodíku,“ doplňuje Kateřina Novotná.

Ústecký a  Karlovarský kraj

Projekt GET Centre v Ústecko-mostecké aglomeraci

Na projektu se podílí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, AV ČR a průmysloví partneři. Sev.en Česká energie do projektu bude instalovat elektrolyzér o výkonu 750 kW, přímo propojený se 2 FV elektrárnami v okolí, přičemž jedna bude plovoucí.

V reálném provozním měřítku si tak studenti, jakožto budoucí energetičtí profesionálové, budou moci otestovat technologie spojené s výrobou zelené elektřiny a zeleného vodíku a například v reálném čase precizovat parametry ovlivňující čistotu vodíku nebo odpar z vodní hladiny. Vodíkové hospodářství ve spojení s fotovoltaickými zdroji bude dokončeno do konce roku 2027 a následně očekáváme, že tímto výrobním zázemím ročně projdou desítky studentů primárně z řad UJEP, ale i jiných spolupracujících univerzit,“ říká Pavel Farkač, manažer rozvojových a transformačních projektů skupiny Sev.en Česká energie.

Plán na FV elektrárnu a elektrolyzér nedaleko dolu Centrum

Důl Centrum je uzavřený hnědouhelný hlubinný důl, který nacházel v katastrálním území Dolní Jiřetín v okrese Most. Provoz dolu skončil v roce 2016 jako v předposledním hlubinném hnědouhelném dole v Česku. Stavbu plánuje ORLEN Unipetrol.
Ročně budeme vyrábět 4 500 tun obnovitelného vodíku, což představuje například pohon pro 30 tisíc aut. Při výrobě budeme kombinovat naši vlastní energii vyrobenou ze slunce s dodávkami zelené energie od jiných dodavatelů tak, abychom zajistili chod výroby i v nočních hodinách,“ říká Pavel Kaidl, Vedoucí odboru externí komunikace ORLEN Unipetrol. Stavba by měla být dokončena do roku 2028. 1)

Moravskoslezský kraj a české vodíkové údolí

Zdejší vodíkový klastr sdružuje, podobně jako GET Centre, zástupce kraje, univerzit i soukromých společností. Jeho strategickým cílem je v horizontu deseti let v regionu vytvořit fungující ekonomický systém výrobního a distribučního řetězce vodíku.

MS kraj má vlastní strategii rozvoje vodíkových technologií a je obecně považován za lídra v této oblasti v rámci České republiky.

V roce 2023 a 2024 se posouváme od prezentací do reality. V našem kraji už pár vodíkových aut jezdí, je tady funkční plnička, Tatrovka vyvíjí vodíkový náklaďák a průmyslníci řeší, jak použít vodík pro ozelenění výroby. V tuto chvíli kraj vypisuje tender na prvních 30 vodíkových autobusů. Více zatím bohužel nemůžeme, protože cena vodíku je tak vysoká, že bychom to z rozpočtu neufinancovali,“ řekl v lednu 2024 pro televizi Polar Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA, 1. náměstek hejtmana kraje.
Buď budeme striktně dodržovat požadavky EU (tj. vyrábět jen zelený vodík) a vodíkový pohon nikdy nebude levnější než fosilní paliva, protože nemáme k dispozici tolik větru a slunce. Nás důležitý vzkaz do Prahy a následně prostřednictvím ministrů i do Bruselu je takový, že vodík nesmí být jen zelený, ale zpočátku musí být jakékoliv barvy. Jinak se vodíková ekonomika nerozjede. Máme v kraji nekonečný potenciál odpadů, například důlní plyny, uhelné kaly, kaly z ČOV. Z toho všeho se dá vodík vyrábět velmi levně. Ale bohužel takový vodík EU zatím zakazuje používat v autobusech nebo vlacích,“ doplnil Jakub Unucka v komentáři z konference, kde se prezentovala mj. i vodíková strategie MS kraje. 2)

Pro energetiku není primárně určen Fond spravedlivé transformace, ale Modernizační fond. Ten tvoří peníze z emisních povolenek. Naše 3 postuhelné kraje ‚vytvářejí‘ 44 % částky ve fondu. A logicky čekáme, že se k nám minimálně stejná částka vrátí. Náš kraj byl třeba nejúspěšnější v první vlně pořizování FVE, kdy vyčerpal 90 % z celorepublikové alokace. Ale nechceme jít jen cestou OZE, to by byla sebevražda. Náš kraj má totiž ještě další výhodu. Zkuste zarazit na nějaké louce trubku do země a po pár metrech narazíte pravděpodobně na plyn, který jde spálit. Je potřeba přesvědčit EU, aby plyn, který tu je, považovala za zelený zdroj. Jako v Německu. Důlní plyn tu je a buď jej vypustíme do vzduchu nebo jej energeticky využijeme s mnohem menším dopadem na životní prostředí. A třeba z něj můžeme vyrábět vodík, pokud zrovna nebude svítit slunce nebo foukat vítr,“ řekl k energetice v souvislosti s MS krajem Jakub Unucka při zahájení výstavy Infotherma 2024 v Ostravě.

Zdroje:
1)Vodík v energetice, Evropa v datech,
2)ENERGIE A KRAJ: MS kraj by mohl k výrobě vodíku použít pouhelné zdroje, TV Polar, 1. 1. 2024

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení
 
 
Reklama