Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Teplota v sousedních nevytápěných místnostech dle ČSN 06 0210

Tabulka uvádí teplotu v sousedních nevytápěných místnostech dle ČSN 06 0210 dle druhu nevytápěných místností a venkovní výpočtové teploty. Tabulka vychází z ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění, 5/1994.

Druh nevytápěných místností Teplota v sousedních nevytápěných místnostech
tie [oC]
při výpočtové venkovní teplotě
te [oC]
-12 -15 -18 -21
1 Podstřešní prostory (půdy) netěsná krytina
těsná krytina
- bez tepelné izolace
- s tepelnou izolací
-6
 
-3
0
-9
 
-6
0
-12
 
-9
-3
-15
 
-12
-6
2 Vzduchová mezera u větraných dvouplášťových střech 1) -9 -12 -15 -18
3 Místnosti sousedící převážně s vytápěnými místnostmi, např. vnitřní chodby apod. +15
zčásti s vytápěnými místnostmi a zčásti s venkovním prostředím
- bez venkovních dveří
- s venkovními dveřmi; také vnitřní schodiště 2)
 
+6
0
 
+6
0
 
+3
-3
 
+3
-3
převážně s venkovním prostředím, s nímž jsou spojeny
venkovními dveřmi
-3 -6 -9 -12
4 Sklepy a jiné suterénní nevytápěné místnosti zcela pod terénem +5  až  +10
částečně nad terénem
- nevětrané
- větrané
 
+3
0
 
+3
0
 
0
-3
 
0
-3
5 Zřídka vytápěné místnosti ve stejné budově
v sousední budově
+15
+10
6 Kotelny, výměníkové stanice, strojovny +15  až  +20

Poznámky:

  • Normy: ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění, 5/1994
  • 1) Tepelný odpor větraných dvouplášťových střech se počítá podle ČSN 73 0540:1994.
  • 2) Pro vnitřní schodiště platí uvedené hodnoty tej pro přízemí, tj. pro 1. nadzemní podlaží. Pro 2. a 4. podlaží se hodnoty tej zvýší o 3 oC, pro 5. a další podlaží o 6 oC.

 
 
Reklama