Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výpočet tlakové ztráty třením v potrubí

Výpočet lze použít ke zjištění tlakové ztráty třením v potrubí v závislosti na tvaru a rozměrech potrubí, drsnosti a délky potrubí, hustoty a kinematické viskozity proudící tekutiny. Zadává se průtok potrubím nebo rychlost proudění.

Geometrie a charakteristiky potrubí
  
A =  x  B =  m
d = ICON: nápověda
 Drsnost potrubí k = mm ICON: nápověda
 Délka potrubí l = m
 
Vlastnosti proudící tekutiny
 Teplota t = °C
 Hustota ρ = kg/m3 ICON: nápověda
 Kinematická viskozita ν = m2/s ICON: nápověda
 
Qv =
w = m/s
 
 TLAKOVÁ ZTRÁTA TŘENÍM pzt =   Pa ICON: nápověda

 
 
Reklama