Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Měrné tepelné ztráty objektů q[W/m3]

Tabulka uvádí měrné tepelné ztráty objektů podle typu objektu a provozu, exteriérové teploty a podle roku realizace. Ve všech případech je infiltrace počítána pro výměnu vzduchu 0,5/hod. Okenní plocha tvoří 45 % obvodové stěny.

Typ Druh a velikost objektu
s vnitřní teplotou
ti = 20 °C
te
[°C]
Objekt volně stojící Objekt vestavěn
Období výstavby Období výstavby
A B C D E A B C D E
1960 1978 1992 1994 >2000 1960 1978 1992 1994 >2000
1. Jednopodlažní podsklepený, bez půdy,
lehký materiál do 1000 m3
-12 50 48 38 35 32,5 43 41 33 31 28
-15 57 54 43 40 37 50 48 38 35 32,5
-18 65 62 49 46 42 57 54 43 40 37
2. Dvoupodlažní rodinný domek. Dílenský provoz
z keram. materiálu do 1000 m3
-12 43 41 33 31 28 38 36 29 27 25
-15 50 48 38 35 32,5 44 42 33 31 27
-18 57 54 43 40 37 50 48 38 35 32,5
3. Dvou až čtyřpodlažní obytný objekt.
Malé školy, provozní budovy do 5000 m3
-12 38 36 29 27 25 34 32,5 26 24 22
-15 44 42 33 31 27 40 38 30 28 26
-18 50 48 38 35 32,5 45 43 34 32 29
4. Dvou až třípodlažní obytný objekt.
Malé školy, administrativní a velké budovy
-12 34 32,5 26 24 22 30 28 22 21 20
-15 40 38 30 28 26 35 33 27 25 23
-18 45 43 34 32 29 40 38 30 28 26
5. Tří až čtyřpodlažní sídlištní objekty.
Velké školy, obchodní budovy do 5000 m3
-12 30 28 22 21 20 25,5 24 19 18 16,5
-15 36 34 26 25 23 30 28 22 21 20
-18 40 38 30 28 26 35 33 25 24,5 23
6. Čtyř a vícepodlažní sídlištní bloky. Adm. budovy.
Obchodní domy od 5000 m3 do 100 000 m3 a více
-12 28 27 21 20 18 22,5 21 17 24,5 23
-15 32,5 31 25 23 21 27 26 20,5 19 18
-18 37 35 27 26 17 31 29,5 24 22 20

Poznámky:
1. Předpokládá se dvojité (zdvojené) zasklení
2. Denní teplota kolísá mezi 18 °C až 20 °C
3. Období výstavby značí platnost tepelně-technických norem a směrnic. Součinitel prostupu tepla
k v jednotlivých obodbích:
A - 1960 - k = 1,45 W/m2K
B - 1978 - k = 0,89 W/m2K
C - 1992 - k = 0,46 W/m2K
D - 1994 - k = 0,33 W/m2K
E - 2000 - k = 0,33 W/m2K (okna ko = 1,50 W/m2K)
4. Ve všech případech je infiltrace počítána pro výměnu vzduchu 0,5/hod.
5. Okenní plocha tvoří 45 % obvodové stěny.


 
 
Reklama