Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výhřevnost plnometru palivového dřeva v závislosti na vlhkosti dřeva

Spotřeba i nákup palivového dřevo se nehodnotí podle jeho hmotnosti, protože se v průběhu vysychání mění, ale používá se prostorový metr rovnaný (prm, případně prmr).

Výhřevnost dřeva se mění v závislosti na tom, kolik vody obsahuje. Výhřevnost vztaženou k hmotnosti dřeva můžeme určit pomocí hrotového vlhkoměru s využitím postupu popsaného v článku Stanovení výhřevnosti palivového dřeva z naměřené vlhkosti.

Tento výpočet pomáhá orientačně určit výhřevnost dřeva vzhledem k  jeho vlhkosti a vztaženou na prostorový metr rovnaný se zohledněním změny objemu dřeva při jeho vysychání.

Dřevo Absolutní vlhkost
změřená vlhkoměrem
(rozsah 16 až 40 %)
Přepočtená relativní
(energetická) vlhkost
Objemová výhřevnost
vztažená na prostorový metr rovnaný
% % MJ/prm kWh/prm

Při obchodování s palivovým dřevem, či bilančních výpočtech roční potřeby paliva, je nemožné používat jako základní referenční jednotku hmotnost dřeva (například „spálil jsem 3 tuny smrkového dřeva“), protože se hmotnost dřeva v průběhu vysychání mění. V praxi se jako základní „bilanční“ jednotka u palivového dřeva používá měrný objem, udávaný v kubických metrech. Teoretickou hodnotu představuje objem nazývaný plnometr dřeva (plm), který vyjadřuje jeden m3 čisté dřevní hmoty. Slouží jako etalon, ze kterého se počítají další měrné objemy, které jsou již vztaženy k reálnému stavu. Pro výpočet je použita jednotka zvaná prostorový metr rovnaný (prm, rovněž i prmr), který odpovídá jednomu m3 řádně rovnaného dřeva (štípaného nebo neštípaného). Tuto měrnou jednotku nejčastěji používají dodavatelé palivového dřeva při stanovení ceny. Pro vzájemný přepočet mezi těmito měrnými objemy plm a prm je použit předpoklad, že prostorový metr rovnaný prm obsahuje 65 % dřevní hmoty, zbytek je vzduch mezi kusy dřeva. Výpočet zohledňuje také skutečnost, že v průběhu vysychání mění skladované dřevo svůj objem (u přirozeně sušeného dřeva je úbytek objemu 5 až 10 %). Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že jde o orientační výpočet, který nelze použít k řešení právních vztahů vznikajících při dodávce palivového dřeva.


 
 
Reklama