Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Stanovení výhřevnosti palivového dřeva z naměřené vlhkosti

Každý provozovatel zdroje tepla spalujícího palivové dřevo by měl mít jednoduchý vlhkoměr. Tím ověří, zda je spalované dřevo dosti vyschlé a pomocí pomůcky v článku lze z naměřené vlhkosti orientačně určit výhřevnost dřeva.


Palivové dřevo, foto © autor TZB-info

Ve výbavě každého provozovatele zdroje tepla spalujícího palivové dřevo by měl být jednoduchý vlhkoměr, kterým by se mělo ověřit, zda je spalované dřevo již dosti vyschlé, tedy zda se jeho relativní vlhkost snížila k hranici 20 %. Pomocí níže uvedené jednoduché pomůcky lze z naměřené vlhkosti zjistit orientační výhřevnost měřeného dřeva. U pevných paliv se běžně výhřevnost udává v megajoulech vztažených na kilogram daného paliva [MJ/kg]. Dřeva jehličnatých stromů mají řádově o 6 až 8 % vyšší výhřevnost oproti dřevům listnatých stromů, protože obsahují více pryskyřic.

Nejrozšířenější metoda zjišťování vlhkosti dřeva je založena na měření jeho elektrického odporu. Měření se provádí jednoduchými hrotovými vlhkoměry. Dva hroty zabodnuté do dřeva jsou elektrodami, které měří velikost elektrického odporu mezi nimi. Elektrický odpor dřeva se postupně snižuje s jeho rostoucí vlhkostí. Při vyšších vlhkostech je tedy odpor již poměrně malý a hůře měřitelný. Z tohoto důvodu je zjišťování vlhkosti běžnými hrotovými vlhkoměry přesné do vlhkosti na hranici hygroskopicity, tedy do „energetické“ relativní vlhkosti 20–23 % (cca 30 % absolutní vlhkosti). Kvalitní vlhkoměry měří s ještě přijatelnou přesností do absolutní vlhkosti 35 %, několik typů profesionálních vlhkoměrů pak ho hranice 50–70 %. Drtivá většina hrotových vlhkoměrů měří tzv. absolutní vlhkost (viz níže).

Na vzduchu sušené dřevo vyschne i po několika letech na hranici vlhkosti, které se říká „vzduchosuchost“. U běžných dřev se vzduchosuchost pohybuje okolo hranice 16 % absolutní vlhkosti. Z tohoto důvodu lze v pomůcce volit jako spodní hranici pro absolutní vlhkost 16 % (vzduchosuchost) a horní hranici 40 % (nad touto hranici je u běžných vlhkoměrů naměřená vlhkost velice nepřesná).

Přečtěte si také Výpočet výhřevnosti dřeva v závislosti na jeho vlhkosti Přejít na online výpočet

Dřevo je materiál velice nehomogenní (anizotropní), to znamená, že co kus, to originál a jiné specifické vlastnosti. Z tohoto důvodů jsou uvedené výpočty pouze orientační.

Postup měření vlhkosti hrotovým vlhkoměrem

Měření vlhkosti hrotovým vlhkoměrem
Měření vlhkosti hrotovým vlhkoměrem
Více o vlhkosti
Více o vlhkosti
Přepočet vlhkosti
Přepočet vlhkosti

Měřicí přístroj testo 606-2 pro spolehlivé měření vlhkosti palivového dřeva
Testo 606-2 je přístroj pro měření vlhkosti dřeva s integrovaným měřením vlhkosti a NTC sondou pro měření teploty vzduchu. Přesné měření vlhkosti dřeva je zaručeno díky sorpčním křivkám uložených v přístroji například pro buk, smrk, modřín, dub, borovici, nebo javor. Dodáván je včetně ochranné krytky, pouzdra na pásek, baterií a výstupního protokolu z výroby.
 
 
Reklama