Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výhřevnosti paliv

Interaktivní přepočet výhřevnosti mezi různými palivy: zemní plyn, uhlí, dřevo, brikety, LTO, nafta, propan, koks, sláma atd.

Základem přepočtu jsou výhřevnosti paliv. Na jednotlivé číselné hodnoty výhřevností je třeba většinou pohlížet jako na orientační, protože jsou ovlivněny mnoha dalšími faktory (vlhkost, místo zdroje čerpání paliva, atd.). Výhřevnosti v tabulce jsou průměrnými hodnotami výhřevností pro paliva obvyklá v České republice.

Přesné hodnoty výhřevností jednotlivých druhů dřeva s respektováním vlhkosti najdete v tabulce Výhřevnosti palivového dřeva

Energie - palivoVýhřevnost Množství
Měrné palivo29,31 MJ/kgkg
Zemní plyn33,48 MJ/m30,88m3
Propan46,40 MJ/kg0,64kg
LTO42,30 MJ/kg0,69kg
Dřevo palivové14,62 MJ/kg2kg
Dřevěné brikety16,21 MJ/kg1,81kg
HU prachové - Most11,72 MJ/kg2,5kg
HU tříděné - Most17,18 MJ/kg1,71kg
HU prachové - Sokolov10,49 MJ/kg2,79kg
HU tříděné - Sokolov14,17 MJ/kg2,07kg
ČU prachové - Ostrava22,78 MJ/kg1,29kg
ČU energetické - Ostrava29,21 MJ/kg1kg
ČU prachové - Kladno15,57 MJ/kg1,88kg
ČU energetické - Kladno22,61 MJ/kg1,3kg
UVKP - Ostrava27,51 MJ/kg1,07kg
Kaly - Ostrava16,71 MJ/kg1,75kg
Proplástek - Ostrava14,79 MJ/kg1,98kg
Koks otopový27,49 MJ/kg1,07kg
Lignit8,79 MJ/kg3,33kg
Brikety23,05 MJ/kg1,27kg
Sláma obilná15,50 MJ/kg1,89kg
Komunální odpad9,12 MJ/kg3,21kg
Papír14,11 MJ/kg2,08kg
Pryžový odpad34,92 MJ/kg0,84kg
TTO40,61 MJ/kg0,72kg
Motorová nafta42,61 MJ/kg0,69kg
Autobenzín43,59 MJ/kg0,67kg
Svítiplyn14,50 MJ/m32,02m3
Zemní plyn karbonský - důlní30,11 MJ/m30,97m3
Generátorový plyn5,86 MJ/m35m3
Koksárenský plyn15,62 MJ/m31,88m3
Vysokopecní plyn3,81 MJ/m37,69m3

Poznámky:

  • Hodnoty výhřevností čerpány z publikace Energetického Institutu SEI pro ČR.

 
 
Reklama