Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Přepočet emisí oxidů dusíku NOx ze spalování zemního plynu na zvolenou jednotku

Zpřísňující se limity emisí NOx vypouštěných do ovzduší i ze zdrojů tepla spalujících zemní plyn a legislativa vyžadující uvádět parametry emisí konkrétního zdroje tepla občas vyžaduje provádět přepočty mezi hodnotami emisí udávaných v různých jednotkách.

V Topenářské příručce 3. vydané Českým sdružením pro technická zařízení (ČSTZ) v Praze v roce 2007 je uvedena tabulka převodních konstant pro emise oxidů dusíku NOx (přepočítáno na oxid dusičitý NO2) ve spalinách zemního plynu.

Tuto tabulku jsme s laskavým souhlasem ČSTZ převedli do on-line výpočetní pomůcky


 
 
Reklama