Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Školy a přijímačky na obor TZB, instalatér nebo mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Přihlášky se podávají do 1. března

Nedostatek odborníků v oblasti technických zařízení budov trvá. Proto má tato kvalifikace v kombinaci se znalostmi elektrotechniky a elektroniky dobrou budoucnost. Přehled škol, počtů přijatých a úspěšných žáků poskytuje CTI ČR.

Foto © Von goodluz - Fotolia.com

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60, odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2022/2023.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: pondělí 17. dubna 2023
2. termín: úterý 18. dubna 2023

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: středa 10. května 2023
2. termín: čtvrtek 11. května 2023

Termín podání přihlášky do 1. 3. 2023

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky, což jsou i obory TZB-technická zařízení budov, instalatér nebo mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky. Přihlášky pro první kolo se podávají do 1. března 2023.

Kterou školu zvolit?

Základní informace pro obory TZB, instalatér nebo mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení lze čerpat z podkladů, které každoročně zpracovává Cech topenářů a instalatérů ČR.

Na stránkách cechu je pro každý obor přehledová tabulka obsahující všechny školy, které výuku v daném oboru zajišťují, počty žáků v jednotlivých ročnících a počet úspěšných absolventů oboru za uplynulé období, nyní ročník 2021/2022.

U každé školy jsou uvedeny adresy jejich webových stránek, na kterých lze vyhledat další údaje o škole nebo ji přímo kontaktovat. Záhlaví tabulek přehledů jsou níže.

Atraktivnost zmíněných oborů je dána mimo jiné i tím, že tepelný komfort, pitnou vodu, možnost provádět hygienu, úsporně větrat atp. považujeme za základní pro život a jsme ochotni se kvůli nim vzdát jiných záležitostí. Cena energií i vody obecně stoupá a nové úspornější způsoby se netýkají jen výstavby nových budov, ale i modernizací budov stávajících. Proto i při případném poklesu novostaveb generuje oblast technických zařízení budov mnoho pracovních příležitostí a je tak v oblasti pracovního uplatnění, proti jiným, velmi stabilní.