Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Teplovzdušné větrání a vytápění - teorie a schémata (II)

Kotle na biomasu a teplovzdušné větrání/vytápění

Aktuálně k terminologii viz níže: Správná nová terminologie je teplá voda, ohřívání vody nebo příprava teplé vody. Dříve používaný termín TUV, teplá užitková voda již neodpovídá legislativě a požadavkům.

E1. biomasa (základní zapojení s přípravou TUV, ÚT - dohřev vzduchu ve výměníku vzduchotechniky)

Vzduchotechnická jednotka pro teplovzdušné vytápění obsahuje rekuperátor tepla, ohřívač, filtry a ventilátory. Ohřívač tepla je většinou vodní a je napájen z centrálního zdroje tepla - akumulačního zásobníku topné vody (dřevokotel, TUV vložka).

e1. biomasa (základní zapojení s přípravou tuv, Út - dohřev vzduchu ve výměníku vzduchotechniky)
(po kliknutí se obrázek zvětší)

Technický popis

Jako hlavní zdroj tepla slouží kotel na spalování biomasy. Paralelně ke kotli je instalována akumulační nádoba, která je v době přebytku energie z kotle nabíjena a slouží potom jako druhý zdroj tepla (útlum nebo odstavení kotle). Teplota pro vzduchotechniku je potom nezávisle na teplotě kotlové vody (vody z akumulační nádoby) připravována trojcestným směšovacím ventilem.

Teplá voda je připravována průtokově v horní spirále akumulační nádoby.

Možnosti použití:

Nízkoenergetické budovy koncipované pro použití teplovzdušného vytápění s rekuperací tepla (vzduchotěsnost budovy).

Spojením s prvky zapojení E (zemní výměník tepla, solární prostor) lze získat ucelený systém pro účinné zásobování budovy "solárním" teplem pro vytápění a přípravu TUV (nízkoenergetické a pasivní solární domy).

Požadavky na instalaci:

Tento způsob přípravy TUV je vhodný pouze u soustav s vysokou výstupní kotlovou teplotou (nad 70 °C) vzhledem k dostatečnému teplotnímu rozdílu na trubkovém výměníku. Tomu vyhovují zejména kotle na spalování biomasy.

E2. biomasa (zapojení se slunečními kolektory s přípravou TUV)

Teplovodní otopná soustava (viz schema E2) nebo vzduchotechnická jednotka pro teplovzdušné vytápění obsahuje rekuperátor tepla, ohřívač, filtry a ventilátory (viz sekundární okruh zapojení E1). Ohřívač tepla je většinou vodní a je napájen z centrálního zdroje tepla - akumulačního zásobníku topné vody (solární kolektory, dřevokotel, TUV vložka).

e2. biomasa (zapojení se slunečními kolektory s přípravou tuv)
(po kliknutí se obrázek zvětší)

Technický popis

Jako hlavní zdroj tepla slouží kotel na spalování biomasy. Jako doplňkový zdroj tepla jsou instalovány kolektory slunečního záření. Paralelně ke kotli je instalována akumulační nádoba, která je v době přebytku energie z kotle nabíjena a slouží potom jako druhý zdroj tepla (útlum nebo odstavení kotle). Teplota pro vzduchotechniku nebo teplovodní otopnou soustavu je potom nezávisle na teplotě kotlové vody (vody z akumulační nádoby) připravována trojcestným směšovacím ventilem.

Teplá voda je připravována průtokově v horní spirále akumulační nádoby.

Možnosti použití:

Nízkoenergetické budovy koncipované pro použití teplovzdušného vytápění s rekuperací tepla (vzduchotěsnost budovy) nebo teplovodní otopné soustava pro standardní budovy.

Spojením s prvky zapojení E (zemní výměník tepla, solární prostor) lze získat ucelený systém pro účinné zásobování budovy "solárním" teplem pro vytápění a přípravu TUV (nízkoenergetické a pasivní solární domy). Přebytky solární soustavy a odpadní tepelné zisky v letním období jsou využity pro zvyšování teplotní úrovně zeminy v okolí zemního výměníku.

Požadavky na instalaci:

Tento způsob přípravy TUV je vhodný pouze u soustav s vysokou výstupní kotlovou teplotou (nad 70 °C) vzhledem k dostatečnému teplotnímu rozdílu na trubkovém výměníku. Tomu vyhovují zejména kotle na spalování biomasy.

 
 
Reklama