Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Uvádění do provozu u TČ a chladicích zařízení

Datum: 29.9.2018 17:08  |  Autor: redakce

První spuštění zařízení realizuje montážní firma. Součástí je funkční zkouška, kontrola provozních tlaků jak na sací, tak na výtlačné straně, kontrola zabezpečovacích prvků atd.

Postup uvedení zařízení do provozu je řešen ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., výrobcem, dovozcem či zplnomocněným zástupcem, který zajistí ať již sám, či přes autorizovanou (notifikovanou) osobu posouzení shody podle typu zařízení a požadavků příslušných nařízení vlády.

První spuštění - montážní firma

První spuštění zařízení pak zpravidla realizuje organizace provádějící montáž daného zařízení, součástí je funkční zkouška, kontrola provozních tlaků jak na sací, tak na výtlačné straně, kontrola zabezpečovacích prvků atd.

Provozovatel

Oproti tomu provozovatel zařízení musí věnovat pozornost především požadavkům na samotný provoz zařízení. K jeho základním povinnostem patří vedení provozní dokumentace (např. provozní řády a provozní předpisy, provozní záznamy, zápisy o zkouškách bezpečnostní výstroje, předepsaná průvodní dokumentace, popř. pasporty vyhrazených tlakových nádob stabilních), dále vyhledání a vyhodnocení rizik při provozu tlakových zařízení a strojoven chlazení, a to nejen z hlediska samotného provozu, ale i z hlediska provádění preventivní a provozní údržby, ať je prováděna vlastními pracovníky, nebo dodavatelskými.

Mimořádná událost

V neposlední řadě je pak důležité stanovení opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí spojených s provozem strojoven chlazení a tlakových zařízení. Současně je třeba vést v patrnosti povinnosti samotného provozovatele zajišťovat bezpečný stav tlakového zařízení a pravidelně provádět kontroly, revize, údržbu a servis, zpracovat plány revizí, jmenovat odpovědné osoby za provoz a údržbu. U čpavkového chlazení se v rámci kontrolní činnosti setkáváme s používáním armatur ze slitin barevných kovů a u ocelových armatur s nedostatečnou antikorozní ochranou. Z hlediska pracoviště je třeba zajistit bezpečný přístup pro obsluhu, údržbu zařízení a pro provádění kontrol a revizí.

Zdroj: s využitím textu Ing. Vlastimil Nejtek, vedoucí oddělení inspekce BOZP, Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj: Tepelná čerpadla a chladicí zařízení - uvádění do provozu

Podrobně v článku na TZB-info: Tepelná čerpadla a kontroly těsnosti od 1. ledna 2017
Od 1.1.2017 se podle Nařízení č. 517/2014 změnil způsob stanovení hranice pro povinné kontroly těsnosti. Ze současného limitu podle hmotnosti chladiva se přechází na hranici podle ekvivalentní hmotnosti CO2 (dále CO2-eq), kterou je možné vypočítat z ukazatele GWP. Od roku 2017 již neplatí jednotný limit daný pouze hmotností chladiva pro vznik povinnosti provádět kontroly těsnosti. Bude záležet jak na množství chladiva v zařízení, tak na GWP chladiva.
Novým limitem pro vznik povinnosti kontroly těsnosti je množství 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaného chladiva a pro hermeticky uzavřená zařízení 10 tun ekvivalentu CO2.

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Související z oboru

Měření tepla v soustavách s teplonosnou látkou tvořenou směsí vody a dalších kapalin

11.12.2018 | Ing. Peter Holyszewski, Enbra, a.s.
Směsi vody a různých látek mají odlišné termodynamické vlastnosti než voda a pokud měřič tepla není možné na jiné podmínky měření nastavit, může chyba měření dosáhnout extrémně až 100 %.

Pohledem znalce: Dřevo jako garanční palivo – i vlhkost 25 % je v pořádku!

11.12.2018 | Ing. Zdeněk Lyčka
Vlhkost dřeva použitého jako palivo je zásadní pro uznání případných garančních záruk a rovněž jako podklad do protokolu z kontrol kotlů na tuhá paliva. Autor poukazuje na rozdíl mezi měřením a vyhodnocením vlhkosti ve stavební a energetické praxi a na možné omyly.

Pokud někdo doma spaluje odpad, existuje metoda, jak mu to prokázat?

10.12.2018 | Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Stanislav Bajer, Ing. Milan Dej, Ph.D., Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Jiří Kremer, Ing. Martin Garba, Ing. Petr Kubesa, Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Jiří Ryšavý, Miroslav Jaroch, VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Článek popisuje aktuální přístup legislativy ČR ke spalování odpadů v domácnostech, dále popisuje vznik a princip metody pro odhalování spalování nebo spoluspalování odpadů. V závěru článku je uvedeno, jaký je následný postup při prokázání spalování odpadu a jaké sankce hrozí majiteli dotčeného spalovacího zařízení.
© Jiri Hera - Fotolia.com

Kombinované kotle už z dotací podporovány nebudou

6.12. 07:00   Nákup kombinovaných kotlů už nebude podporován z takzvaných kotlíkových dotací. Změnu schválil Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí. více >>>

Přehled nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (červenec až říjen 2018)

4.12.2018 | Ing. Jan Kolomazník
V následujícím stručném přehledu jsou uvedeny vybrané nové ČSN a změny ČSN za červenec až říjen 2018 související s oborem vytápění a příprava teplé vody (kromě některých norem výrobků).

Témata 2018

Partneři - Tepelná čerpadla

CAD a BIM knihovny

Odborný garant

Ing. Tomáš Straka, Ph.D.
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Partneři - Vytápění

Doporučujeme