Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Uvádění do provozu u TČ a chladicích zařízení

Datum: 29.9.2018 17:08  |  Autor: redakce

První spuštění zařízení realizuje montážní firma. Součástí je funkční zkouška, kontrola provozních tlaků jak na sací, tak na výtlačné straně, kontrola zabezpečovacích prvků atd.

Postup uvedení zařízení do provozu je řešen ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., výrobcem, dovozcem či zplnomocněným zástupcem, který zajistí ať již sám, či přes autorizovanou (notifikovanou) osobu posouzení shody podle typu zařízení a požadavků příslušných nařízení vlády.

První spuštění - montážní firma

První spuštění zařízení pak zpravidla realizuje organizace provádějící montáž daného zařízení, součástí je funkční zkouška, kontrola provozních tlaků jak na sací, tak na výtlačné straně, kontrola zabezpečovacích prvků atd.

Provozovatel

Oproti tomu provozovatel zařízení musí věnovat pozornost především požadavkům na samotný provoz zařízení. K jeho základním povinnostem patří vedení provozní dokumentace (např. provozní řády a provozní předpisy, provozní záznamy, zápisy o zkouškách bezpečnostní výstroje, předepsaná průvodní dokumentace, popř. pasporty vyhrazených tlakových nádob stabilních), dále vyhledání a vyhodnocení rizik při provozu tlakových zařízení a strojoven chlazení, a to nejen z hlediska samotného provozu, ale i z hlediska provádění preventivní a provozní údržby, ať je prováděna vlastními pracovníky, nebo dodavatelskými.

Mimořádná událost

V neposlední řadě je pak důležité stanovení opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí spojených s provozem strojoven chlazení a tlakových zařízení. Současně je třeba vést v patrnosti povinnosti samotného provozovatele zajišťovat bezpečný stav tlakového zařízení a pravidelně provádět kontroly, revize, údržbu a servis, zpracovat plány revizí, jmenovat odpovědné osoby za provoz a údržbu. U čpavkového chlazení se v rámci kontrolní činnosti setkáváme s používáním armatur ze slitin barevných kovů a u ocelových armatur s nedostatečnou antikorozní ochranou. Z hlediska pracoviště je třeba zajistit bezpečný přístup pro obsluhu, údržbu zařízení a pro provádění kontrol a revizí.

Zdroj: s využitím textu Ing. Vlastimil Nejtek, vedoucí oddělení inspekce BOZP, Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj: Tepelná čerpadla a chladicí zařízení - uvádění do provozu

Podrobně v článku na TZB-info: Tepelná čerpadla a kontroly těsnosti od 1. ledna 2017
Od 1.1.2017 se podle Nařízení č. 517/2014 změnil způsob stanovení hranice pro povinné kontroly těsnosti. Ze současného limitu podle hmotnosti chladiva se přechází na hranici podle ekvivalentní hmotnosti CO2 (dále CO2-eq), kterou je možné vypočítat z ukazatele GWP. Od roku 2017 již neplatí jednotný limit daný pouze hmotností chladiva pro vznik povinnosti provádět kontroly těsnosti. Bude záležet jak na množství chladiva v zařízení, tak na GWP chladiva.
Novým limitem pro vznik povinnosti kontroly těsnosti je množství 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaného chladiva a pro hermeticky uzavřená zařízení 10 tun ekvivalentu CO2.

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona TwitterTisk Související z oboru

Ekodesign kotlů na pevná paliva – uvádění výrobků na trh a do provozu od 1. 1. 2020

25.5.2019 | Ing. Zdeněk Lyčka
1. lednem roku 2020 ze změní podmínky pro uvádění kotlů na pevná paliva na trh. Autor upozorňuje na nutnost správně chápat význam a vztah pojmů uvedení na trh a uvedení do provozu.

Kotlíkové dotace – na co si dát pozor v žádosti a ve vyúčtování

24.5.2019 | Ing. Zdeněk Lyčka, Mgr. Lucie Hochmanová
Autoři podle přednášky na semináři ke Kotlíkovým dotacím v Moravskoslezském kraji uvádí nejčastěji se vyskytující chyby v žádostech o dotaci, které brání vyplacení dotace, případně zbytečně termín proplacení prodlužují.

Požární bezpečnost komínů se zaměřením na prostup hořlavou konstrukcí

21.5.2019 | Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění, Ing. Jiří Vrba, Schiedel, s.r.o.
S nástupem standardu budov s téměř nulovou potřebou energie souvisí potřeba utěsnit v domě všechny spáry, včetně těch nacházejících se okolo komína. Požárně bezpečné řešení nevyplývá ze štítkového zařazení komína podle norem, ale opírá se o doporučený způsob daný výrobcem, říká v rozhovoru pro TZB-info Ing. Vrba.
Zdražení tepla z domovních plynových kotelen - ministerstvo financí zvyšuje daň

Zdražení tepla z domovních plynových kotelen - ministerstvo financí navrhuje zvýšit daň

18.5.2019 | redakce
Novela daňových zákonů mimo jiné ruší osvobození zemního plynu spotřebovaného takzvanými domovními kotelnami. Ministerstvo financí chce díky daňovým změnám vybrat 10 miliard navíc, od této úpravy si slibuje 0,2 miliardy Kč.

Obnovený Libušín vytápí tepelná čerpadla

17.5.2019 | Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
Rekonstrukce vyhořelé národní panátky, útulny Libušín na Pustevnách, vstoupila do posledního roku realizace. Článek je zaměřen na rekonstrukci soustavy vytápění, která je založena na tepelných čerpadlech země-voda značky Vaillant.
diskuse: 1 příspěvek, 19.05.2019 23:40

Témata 2019

Partneři - Tepelná čerpadla

technická podpora výrobců

Odborný garant

Ing. Tomáš Straka, Ph.D.
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Partneři - Vytápění