Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Uvádění do provozu u TČ a chladicích zařízení

Datum: 29.9.2018 17:08  |  Autor: redakce

První spuštění zařízení realizuje montážní firma. Součástí je funkční zkouška, kontrola provozních tlaků jak na sací, tak na výtlačné straně, kontrola zabezpečovacích prvků atd.

Postup uvedení zařízení do provozu je řešen ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., výrobcem, dovozcem či zplnomocněným zástupcem, který zajistí ať již sám, či přes autorizovanou (notifikovanou) osobu posouzení shody podle typu zařízení a požadavků příslušných nařízení vlády.

První spuštění - montážní firma

První spuštění zařízení pak zpravidla realizuje organizace provádějící montáž daného zařízení, součástí je funkční zkouška, kontrola provozních tlaků jak na sací, tak na výtlačné straně, kontrola zabezpečovacích prvků atd.

Provozovatel

Oproti tomu provozovatel zařízení musí věnovat pozornost především požadavkům na samotný provoz zařízení. K jeho základním povinnostem patří vedení provozní dokumentace (např. provozní řády a provozní předpisy, provozní záznamy, zápisy o zkouškách bezpečnostní výstroje, předepsaná průvodní dokumentace, popř. pasporty vyhrazených tlakových nádob stabilních), dále vyhledání a vyhodnocení rizik při provozu tlakových zařízení a strojoven chlazení, a to nejen z hlediska samotného provozu, ale i z hlediska provádění preventivní a provozní údržby, ať je prováděna vlastními pracovníky, nebo dodavatelskými.

Mimořádná událost

V neposlední řadě je pak důležité stanovení opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí spojených s provozem strojoven chlazení a tlakových zařízení. Současně je třeba vést v patrnosti povinnosti samotného provozovatele zajišťovat bezpečný stav tlakového zařízení a pravidelně provádět kontroly, revize, údržbu a servis, zpracovat plány revizí, jmenovat odpovědné osoby za provoz a údržbu. U čpavkového chlazení se v rámci kontrolní činnosti setkáváme s používáním armatur ze slitin barevných kovů a u ocelových armatur s nedostatečnou antikorozní ochranou. Z hlediska pracoviště je třeba zajistit bezpečný přístup pro obsluhu, údržbu zařízení a pro provádění kontrol a revizí.

Zdroj: s využitím textu Ing. Vlastimil Nejtek, vedoucí oddělení inspekce BOZP, Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj: Tepelná čerpadla a chladicí zařízení - uvádění do provozu

Podrobně v článku na TZB-info: Tepelná čerpadla a kontroly těsnosti od 1. ledna 2017
Od 1.1.2017 se podle Nařízení č. 517/2014 změnil způsob stanovení hranice pro povinné kontroly těsnosti. Ze současného limitu podle hmotnosti chladiva se přechází na hranici podle ekvivalentní hmotnosti CO2 (dále CO2-eq), kterou je možné vypočítat z ukazatele GWP. Od roku 2017 již neplatí jednotný limit daný pouze hmotností chladiva pro vznik povinnosti provádět kontroly těsnosti. Bude záležet jak na množství chladiva v zařízení, tak na GWP chladiva.
Novým limitem pro vznik povinnosti kontroly těsnosti je množství 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaného chladiva a pro hermeticky uzavřená zařízení 10 tun ekvivalentu CO2.

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Související z oboru

OC Fenix – přehled spotřeby energie prvního roku provozu budovy

15.10.2018 | Ing. Miroslav Urban, Ph.D., Ing. Michal Bejček, Ing. Marek Maška, Ing. Petr Wolf, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze
Článek obsahuje shrnutí spotřeb energie a porovnání s výpočtovými předpoklady v konkrétním administrativním objektu. Objekt je řešen s ohledem na minimální spotřebu energie a cílem je dosáhnout co nejvyššího stupně energetické nezávislosti s využitím fotovoltaiky a bateriového úložiště. Je uveden reálný průběh měřených spotřeb energie, celkové hodnocení za uplynulé období, měsíční souhrny pro budovu jako celek a jednotlivé dílčí měřené spotřeby energie.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 18.10.2018 10:31

Pohledem znalce – kde je hranice mezi kamny s výměníkem a teplovodním kotlem?

9.10.2018 | Ing. Zdeněk Lyčka
Autor upozorňuje na hranici mezi kotlem a lokálním zdrojem tepla, která mimo jiné rozhoduje i o možnosti získat dotaci z programu Kotlíkové dotace. Přes přesnou definici se v praxi lze setkat s nejednotným postupem úřadů, a proto je vhodné si předem ověřit, zda vybraný kotel podmínky dotací splní.

Seminář: Hodnocení energetických systémů v budovách

3.10.2018 | Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
K hodnocení energetických systémů budov je nutné volit vhodnou metodu. Čím modernější budova s nižším podílem tepla pro vytápění a s vyšším podílem využití OZE, tím více je nutný přesnější výpočet s kratším časovým krokem, hodinovým až v řádu minut. Jedině tak lze výsledky teoretických výpočtů přiblížit skutečnosti a dosáhnout souladu mezi slibovanými a skutečně dosaženými úsporami energií.

Lze odvádět kondenzát z kondenzačního kotle přes splachovací nádržku klozetu?

1.10.2018 | Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění, Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Se záměnou nekondenzačního plynového kotle za kondenzační je spojena nutnost řešit odvod kondenzátu z kotle do kanalizace. U kotlů zejména v domácnostech je jako jednoduché může jevit zavedení kondenzátu do splachovací nádržky klozetu. V článku jsou rozebrány provozní a hygienické souvislosti. Závěr je, že bez dodatečné instalace speciální armatury – potrubního oddělovače do přívodu pitné vody ke splachovací nádržce – jde o řešení odporující současným předpisům a nelze je doporučit.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 04.10.2018 07:32

Témata 2018

Partneři - Tepelná čerpadla

technická podpora výrobců

Odborný garant

Ing. Tomáš Straka, Ph.D.
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Partneři - Vytápění

Doporučujeme

 
 

14.11.2018 konference TZB-info o bytových domech

Připravujete rekonstrukci bytového domu, děláte PENB nebo audit? Jak na úspory za energie a zhodnocení domu? Unikátní publikace pro účastníky. Těšíme se na vás v Praze.

Program a přihláška