Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Uvádění do provozu u TČ a chladicích zařízení

Datum: 29.9.2018 17:08  |  Autor: redakce

První spuštění zařízení realizuje montážní firma. Součástí je funkční zkouška, kontrola provozních tlaků jak na sací, tak na výtlačné straně, kontrola zabezpečovacích prvků atd.

Postup uvedení zařízení do provozu je řešen ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., výrobcem, dovozcem či zplnomocněným zástupcem, který zajistí ať již sám, či přes autorizovanou (notifikovanou) osobu posouzení shody podle typu zařízení a požadavků příslušných nařízení vlády.

První spuštění - montážní firma

První spuštění zařízení pak zpravidla realizuje organizace provádějící montáž daného zařízení, součástí je funkční zkouška, kontrola provozních tlaků jak na sací, tak na výtlačné straně, kontrola zabezpečovacích prvků atd.

Provozovatel

Oproti tomu provozovatel zařízení musí věnovat pozornost především požadavkům na samotný provoz zařízení. K jeho základním povinnostem patří vedení provozní dokumentace (např. provozní řády a provozní předpisy, provozní záznamy, zápisy o zkouškách bezpečnostní výstroje, předepsaná průvodní dokumentace, popř. pasporty vyhrazených tlakových nádob stabilních), dále vyhledání a vyhodnocení rizik při provozu tlakových zařízení a strojoven chlazení, a to nejen z hlediska samotného provozu, ale i z hlediska provádění preventivní a provozní údržby, ať je prováděna vlastními pracovníky, nebo dodavatelskými.

Mimořádná událost

V neposlední řadě je pak důležité stanovení opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí spojených s provozem strojoven chlazení a tlakových zařízení. Současně je třeba vést v patrnosti povinnosti samotného provozovatele zajišťovat bezpečný stav tlakového zařízení a pravidelně provádět kontroly, revize, údržbu a servis, zpracovat plány revizí, jmenovat odpovědné osoby za provoz a údržbu. U čpavkového chlazení se v rámci kontrolní činnosti setkáváme s používáním armatur ze slitin barevných kovů a u ocelových armatur s nedostatečnou antikorozní ochranou. Z hlediska pracoviště je třeba zajistit bezpečný přístup pro obsluhu, údržbu zařízení a pro provádění kontrol a revizí.

Zdroj: s využitím textu Ing. Vlastimil Nejtek, vedoucí oddělení inspekce BOZP, Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj: Tepelná čerpadla a chladicí zařízení - uvádění do provozu

Podrobně v článku na TZB-info: Tepelná čerpadla a kontroly těsnosti od 1. ledna 2017
Od 1.1.2017 se podle Nařízení č. 517/2014 změnil způsob stanovení hranice pro povinné kontroly těsnosti. Ze současného limitu podle hmotnosti chladiva se přechází na hranici podle ekvivalentní hmotnosti CO2 (dále CO2-eq), kterou je možné vypočítat z ukazatele GWP. Od roku 2017 již neplatí jednotný limit daný pouze hmotností chladiva pro vznik povinnosti provádět kontroly těsnosti. Bude záležet jak na množství chladiva v zařízení, tak na GWP chladiva.
Novým limitem pro vznik povinnosti kontroly těsnosti je množství 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaného chladiva a pro hermeticky uzavřená zařízení 10 tun ekvivalentu CO2.

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Související z oboru

Přehled nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (listopad a prosinec 2018)

14.2.2019 | Ing. Jan Kolomazník
Ve stručném přehledu jsou uvedeny vybrané nové ČSN a změny ČSN z listopadu a prosince 2018 související s oborem vytápění a příprava teplé vody (kromě některých norem výrobků).

Další miliarda korun míří do uhelných regionů – proti emisím i z vytápění (výzva č. 136)

12.2.2019 | Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
MŽP vyčlenilo další miliardu korun na podporu snížení emisí v uhelných regionech. Podporu mohou získat obce pro přechod svých soustav zásobování tepla z uhlí na jiné zdroje energií.
Smog v Praze © Lucie - Fotolia.com

Praha zvažuje vyhlášku omezující spalování tuhých paliv

11.2. 16:10   Pražský magistrát uvažuje o přípravě vyhlášky, která by omezovala topení tuhými palivy. Dokument dnes obdrželi pražští radní. Lidé podle úředníků magistrátu nejeví velký zájem o výměnu kotlů. více >>>

Obce mohou zakázat provozu kotlů na pevná paliva tříd 1 a 2, ale i lokálních topidel

10.2.2019 | Ing. Zdeněk Lyčka
Nikoliv ministerstvo, ale každá obec má právo ve zvolené lokalitě zakázat spalování vybraného druhu pevného paliva, jak vyplývá ze zákona schváleného poslaneckou sněmovnou ČR.

Kvalita ovzduší – přestřelka mezi MŽP a NKÚ

7.2.2019 | Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
Přes vynaložené miliardy korun se nedaří zásadně zlepšit kvalitu ovzduší. Nese vinu jen Ministerstvo životního prostředí? Národní kontrolní úřad si to myslí. Ale nemusí to být tak jednoznačné.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 09.02.2019 10:16

Témata 2019

Partneři - Tepelná čerpadla

CAD a BIM knihovny

Odborný garant

Ing. Tomáš Straka, Ph.D.
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Partneři - Vytápění

Doporučujeme