Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Akční sety tepelných čerpadel HOTJET ONE - získejte navíc dotaci až 66 000 Kč!

Český výrobce tepelných čerpadel nabízí časově omezenou akci na sety tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE s vnitřní jednotkou HYDROBOX obsahující veškeré prvky pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Akce platí pro zaslané objednávky do 30. 6. 2015.

Tepelné čerpadlo HOTJET ONE (vzduch–voda) efektivně vytápí a chladí rodinné domy
i komerční a průmyslové objekty. Kompaktní jednotky v akčním setu jsou určeny pro venkovní instalaci a obsahují regulaci, ventilátor, ovládací panel, venkovní čidlo, ohřev teplé užitkové vody průtokovým způsobem, vyrovnávací zásobník, rozvaděč a doplňkový zdroj pro topení a ohřev teplé užitkové vody. Spolehlivá tepelná čerpadla od českého výrobce mají vysoký topný faktor, velmi tichý chod i zajímavou cenu. Mezi další přednosti patří špičková regulace Siemens, jednoduchá montáž, ovládání přes webserver, vysoká odolnost, možnost provozu na konstantní teplotu aj.

Akční set HOTJET ONE s vnitřní jednotkou HYDROBOX

Tepelné čerpadlo obsahuje:
 • Vysoce úsporný ventilátor s frekvenčním měničem
 • Komfortní prostorový ovládací panel
 • Venkovní čidlo ekvitermní regulace
Vnitřní jednotka obsahuje:
 • Ohřev TUV v nejmodernější elektronicky řízené výměníkové stanici (k ohřevu TUV dochází průtokovým způsobem v nerezovém výměníku)
 • Vyrovnávací zásobník pro topný systém
 • Doplňkový zdroj pro topení a TUV
 • Rozvaděč s kompletní regulací Siemens RVS21
Výhody:

AKČNÍ SET: Kompaktní provedení s Hydroboxem 300 l nebo 500 l
 • Bezobslužný ohřev vody do 55°C
 • Výparník s lamelami optimalizovanými pro středoevropské klimatické podmínky
 • Tichý a velmi účinný ventilátor s plynulou regulací otáček
 • Účinné odhlučnění krytu kompresoru
 • Vícestupňové odpružení celého chladicího okruhu pro minimalizaci hluku
 • Odolný kryt s vícenásobnou protikorozní ochranou
 • Možnost ovládání přes internet, telefon či tablet
Za příplatek:
 • Bezdrátový ovladač QAA78 cena 2 100,–
 • Záruka 5 let (záruka + webserver + softstarter) cena 9 900,–
 • Záruka 10 let (záruka + webserver + softstarter) cena 12 900,–

Rozdělení Hydroboxu dle verze

Verze Topná voda pro TUV Vyrovnávací zásobník
Hydrobox 300 220 l 80 l
Hydrobox 500 370 l 130 l

Energetické parametry

Model 8 ONE 15 ONE
Výkonová data Tepelný výkon / Příkon / Topný faktor
A7/W35 10,19 / 2,48 / 4,10 13,39 / 3,20 / 4,13
A2/W35 8,43 / 2,48 / 3,40 10,74 / 3,14 / 3,42

Ceník akčních setů

Model Cena Akce Dotace NZÚ
HOTJET 8 ONE s Hydrobox 300 170 570,- 137 376,- až 66 000,-
HOTJET 15 ONE s Hydrobox 300 175 570,- 144 466,- až 66 000,-
HOTJET 8 ONE s Hydrobox 500 177 590,- 146 057,- až 66 000,-
HOTJET 15 ONE s Hydrobox 500 182 590,- 153 147,- až 66 000,-

Akce platí do 30. 6. 2015, uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Hlavní kritéria pro získání dotace Nová zelená úsporám na tepelné čerpadla

Energetické parametry splňují přísné podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám. Můžete získat dotaci při splnění podmínek NZÚ na HOTJET ONE až 60 000 Kč (pozn. Moravskoslezský a Ústecký kraj až 66 000 Kč).

Pro získání dotace na tepelné čerpadlo v oblasti C.2 musíte splnit tato tři kritéria:

 • Váš hlavní zdroj tepla na vytápění budovy je elektrický kotel nebo kotel na spalování černého uhlí, hnědého uhlí, uhelných briket, koksu či mazutu a dle norem nedosahuje parametrů pro 3.emisní třídu.
 • Měrná spotřeba tepla vašeho domu musí být do 150kWh/m². To platí tehdy, pokud současně nežádáte o dotaci na zateplení domu (oblast C.1)
 • Budova, na kterou je poskytnuta podpora, musí splňovat definici rodinného domu po celou dobu udržitelnosti. Rodinný dům je stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům je pro účely programu považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt.
AKČNÍ SET: Kompaktní provedení s Hydroboxem 300 l nebo 500 l

Kdo vám poradí a tepelné čerpadlo instaluje

Potřebujete-li jakoukoliv pomoc či radu, obraťte se na vstřícné pracovníky společnosti HOTJET (obchodní oddělení). Ti vám doporučí osvědčené partnerské firmy z vašeho okolí, které mají zkušenosti z montáží tepelných čerpadel a se zajištěním dotací z programu Nová zelená úsporám. Montáž nového tepelného čerpadla vám bezpečně provede firma, která má certifikát k montáži tepelných čerpadel HOTJET. Rádi vám takové firmy ve vašem okolí najdeme.

Informace o jednotlivých čerpadlech HOTJET, o jejich cenách a o tom, jak velkou dotaci dostanete, se nejpřesněji dozvíte na webu společnosti ZDE.

Katalogový list čerpadla si můžete stáhnout zde

 
 
Reklama