Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Instalujete tepelná čerpadla? Nyní u nás můžete absolvovat profesní zkoušku dle zákona č. 406/2000 Sb.

Společnost HOTJET CZ se od 17. července 2015 stala autorizovanou osobou dle požadavků MPO a Národního systému kvalifikací. Nyní u nás můžete absolvovat profesní zkoušku instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů. Osvědčení nelze získat pro firmu, platí pouze pro kvalifikované osoby.

Instalujete tepelná čerpadla financovaná za podpory státního nebo evropského rozpočtu? Od 1. července 2015 je Vaší povinností mít profesní kvalifikací dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií pro všechny montážníky, kteří montují dotované zdroje využívající obnovitelné zdroje energie. Od 17. července 2015 se společnost HOTJET CZ stala autorizovanou osobou dle požadavků MPO a Národního systému kvalifikací. Nyní u nás můžete absolvovat profesní zkoušku instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů. Osvědčení nelze získat pro firmu, platí pouze pro kvalifikované osoby.

 

Máte zájem o zkoušku?

V případě zájmu o absolvování zkoušky u autorizované osoby HOTJET CZ, s.r.o. jsou v nejbližším období stanovené termíny školení na 21. 8. a 10. 9. 2015.

pátek 21.8., 9:00 - 15:00 - aktuálně 10 volných míst
čtvrtek 10.9., 9:00–15:00 - aktuálně 20 volných míst
aktualizace volných míst každý den v 8:00


Montážní a servisní firmy si zde mohou v reálných podmínkách vyzkoušet uvedení do provozu, obsluhu a servis tepelných čerpadel. Prostory a technika v zázemí sídla HOTJET CZ slouží kromě montážníků i projektantům, kteří se seznámí s jednotlivými produkty při běžném provozu.

Průběh zkoušek a některá doporučení

Seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO. Celodenní zkouška (9:00–15:00) z profesní kvalifikace je složena z písemného testu, praktického předvedení a ústní zkoušky.

U písemného testu je potřeba správně zodpovědět alespoň 75 % otázek a současně v každé zkoušené oblasti uspět minimálně na 50 %. Obecně se dá říci, že pokud má uchazeč dostatečnou praxi v oboru a není vyloženým nováčkem, má vysoké předpoklady k úspěšnému absolvování kompletní zkoušky.

Příprava na zkoušku může spočívat např. v prostudování základních norem vztažených k příslušné kvalifikaci, seznámení se s nejčastějšími typy zapojení zdrojů do tepelné soustavy, vysvětlení standardních servisních úkonů a v orientaci v bezpečnostních prvcích z hlediska správného provozu tepelné soustavy.

školicí centrum Hotjet zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií pro všechny montážníky montují dotované zdroje využívající obnovitelné zdroje energie
Písemná zkouška ve školicím centru HOTJET CZ. Montážní a servisní firmy si navíc mohou v reálných podmínkách vyzkoušet uvedení do provozu, obsluhu a servis tepelných čerpadel.

U nás absolvovaním zkoušky z profesní kvalifikace získáte

 • OSVĚDČENÍ o profesní kvalifikaci na 5 let
 • ZDARMA oběd a občerstvení
 • Při objednávce druhého a třetího tepelného čerpadla HOTJET do 31. 3. 2016, bude vrácena stanovená částka za profesní kvalifikaci (druhé TČ 3 000 Kč, třetí TČ 3 000 Kč, pozn. včetně DPH).

Cena

 • 6 000 Kč s DPH (Platba musí být uhrazena před termínem školení)*

* Každý účastník má za povinnost školení uhradit bankovním převodem na základě přijaté faktury nejpozději 3 pracovní dny před jeho konáním (za úhradu se považuje připsání peněz na bankovní účet dle faktury). Na základě řádného uhrazení této faktury vzniká právo účasti na školení / zkoušce. V případě, že se účastník na termín nedostaví a není řádně omluven nejpozději 3 pracovní dny před jeho konáním, pak jako smluvní pokuta bude storno poplatek ve výši 1210,– Kč bez DPH za řádně neomluvenou neúčast na školení / zkoušce a organizátor školení je oprávněn si ji jednostranně započíst. Řádnou omluvou se rozumí: e-mailová zpráva na adresu obchod@hotjet.cz doručená nejpozději 3 dny před konáním školení.

Požadavky minimálního vzdělání

 • střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru 36-52-H/01* Instalatér, zaměření topenář, nebo v oboru 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení, se specializací pro chladící a klimatizační techniku
 • nebo úplné střední vzdělání s maturitou technického směru
 • nebo vyšší odborné vzdělání technického směru
 • nebo vysokoškolské vzdělání technického směru
 • nebo osvědčení o získání profesní kvalifikace Topenář (36-004-H) na základě zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

* Číslo oboru 36-52-H/01 je platné nyní v minulosti se mohlo jednat o tyto obory

 • 0618 – přibliižně do roku 1980
 • 09-78-2 – přibližně do roku 1992
 • 36-78-2 – přibližně do roku 2004
 • 36-52-H/001 – přibližně do roku 2009

Objednávky a dotazy na školení zasílejte na e-mail obchod@hotjet.cz (do objednávky vepište datum narození, rodné číslo a trvalé bydliště).

V případě dotazu na školení volejte na tel. 777 427 427

CERTIFIKÁT AUTORIZOVANÁ OSOBA – Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů ke stažení zde

logologologo
logologo
 
 
Reklama