Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vytápění a chlazení průmyslových objektů, příklady realizací

Master Therm CZ je tradičním a největším českým výrobcem nejširšího sortimentu tepelných čerpadel, kterých prodal v tuzemsku i zahraničí již na 6 tisíc. Jak se dají v průmyslu šetřit náklady za energie, se můžete dozvědět na příkladech některých průmyslových realizací.

Unikátní využití tepelných čerpadel pro zpětné získávání tepla v Ústavu jaderné fyziky Akademie věd
Unikátní využití tepelných čerpadel pro zpětné získávání tepla v Ústavu jaderné fyziky Akademie věd

Ústav jaderné fyziky Akademie věd – realizace 2014/2015

Unikátní využití tepelných čerpadel pro zpětné získávání tepla. Tepelná čerpadla Master Therm voda-voda chladí nový urychlovač částic TR24 a získané teplo je zpětně využito pro celoroční ohřev teplé vody a vytápění budovy. Přebytečná energie je s vysokou účinností mařena pomocí suchých chladičů umístěných na střeše objektu s možností režimu volného chlazení. Součástí řešení je výroba ostré chladicí vody pro potřeby klimatizování objektu. Při odstavení cyklotronu je pomocí soustavy tepelných čerpadel a suchých chladičů budova vytápěna teplem z okolního vzduchu (vzduch–voda). Tepelná čerpadla jsou proto vybavena subcoolery (dochlazovači kapalného chladiva), které využívají ztrátové teplo chladicího okruhu pro odtávání suchých chladičů, bez jakéhokoli navýšení celkové spotřeby energie. Jde o mimořádně inovativní instalaci tepelných čerpadel voda–voda, kombinující zpětné získávání tepla, špičkové technologické chlazení a funkci vytápění objektu v režimu vzduch–voda, unikátně bez nároků na energii pro odtávání.

 • Celkový topný výkon: 856 kW (20/14 °C × 35/45 °C)
 • Celkový chladicí výkon: 688 kW (20/14 °C × 35/45 °C)
 • Typ tepelných čerpadel: vzduch–voda
 • COP: 5,09 (20/14 °C × 35/45 °C)
 

Superpočítačové centrum IT4 Innovations, Ostrava – realizace 2015


Systém rekuperace tepla z chladicího okruhu nového počítače „Salomon“ v budově Národního superpočítačového centra IT4 Innovations v Ostravě. Chlazení aktivních prvků jednoho z největších superpočítačů na světě je založeno na přímém chlazení vodou o teplotě 30–50 °C. Teplo z chladicího okruhu je odváděno ke kaskádě 5 tepelných čerpadel voda–voda Master Therm AQ 180.2X o celkovém topném výkonu 450 kW (W40W60). Na sekundární straně produkují tepelná čerpadla s velmi vysokou účinností vodu o teplotě až 60 °C, která slouží jak pro vytápění budovy, tak pro přípravu teplé vody. Specifický systém chlazení superpočítače teplou vodou umožňuje snížit spotřebu energie na chlazení v řádu desítek procent a zefektivňuje jak rekuperaci energie, tak využití systému volného chlazení (freecooling).

 • 5× Aqua Master 180.2X
 • Celkový topný výkon: 450,5 kW (W40W60)
 • Celkový příkon: 90,5 kW (W40W60)
 • COP: 5,0 (W40W60)
 • Roční úspora energie oproti konvenčnímu řešení: 2 200 GJ
 • Roční finanční úspora: > 1 000 000 Kč/rok
 

Preciosa, a.s. – realizace 2015


Systém rekuperace odpadního tepla ze vzduchu pracoviště mycí linky. Provoz mycích linek vytváří významnou tepelnou zátěž okolního pracovního prostředí, kterou je nutné celoročně snižovat aktivním chlazením a větráním. Současně mycí stroje ke svému provozu potřebují větší množství teplé technologické vody, která byla připravována přímotopnými ohřívači. Instalací tepelného čerpadla vzduch–voda je dosaženo výrazného snížení tepelné zátěže pracoviště a vzniklé teplo je využito pro ohřev technologické vody. Přínosy tohoto řešení spočívají v omezení nákladů na klimatizaci výrobních prostor, zejména však v náhradě elektrického ohřevu vody mycích linek ohřevem pomocí tepelného čerpadla.

 • 2× AirMaster 3021.M
 • Celkový topný výkon: 23,9 kW (A25W55)
 • Celkový chladicí výkon: 18,3 kW (A25W55)
 • Typ tepelných čerpadel: vzduch–voda
 • COP: 4,26 (A25W55)
 • Roční úspora energie: 150 MWh
 • Návratnost investice: 2 roky
 

FESTA SERVIS spol. s r.o., Olomouc – realizace 2014


Zapojení tepelného čerpadla voda–voda AquaMaster do výrobní linky zakázkové galvanovny. Proces galvanického zinkování je energeticky náročný, některé lázně je nutné intenzivně chladit, jiné ohřívat. Tepelné čerpadlo odebírá teplo z ochlazovaných van a předává do lázní vyhřívaných. V optimálním režimu je možné z 1 kWh el. energie dodané na pohon tepelného čerpadla získat 5 kWh tepelné energie a 4 kWh energie chladicí. Instalací tepelného čerpadla došlo při výrobě ke snížení energetické náročnosti o více než 40 %.

 • AquaMaster 90Z
 • Instalovaný topný/chladicí výkon tepelného č.: 45 kW / 35 kW (W10W45)
 • Typ tepelných čerpadel: voda–voda
 • Roční úspora energie oproti konvenčnímu řešení: 220 MWh
 • Roční finanční úspora: 200 000 Kč
 

PVD Centrum, spol. s r.o., Brno – realizace 2011


Chlazení výrobní technologie – vakuových povlakovacích zařízení. Tepelná čerpadla zajišťují teplotně definované chlazení a recyklaci technologického tepla pro vytápění výrobní haly a přilehlých kancelářských prostor, vč. celoročního ohřevu teplé vody.

 • 2× AquaMaster 180.2Z
 • Instalovaný topný výkon tepelných čerpadel: 330 kW
 • Typ tepelných čerpadel: voda–voda
 • Roční úspora energie oproti konvenčnímu řešení: 210 MWh
 • Roční finanční úspora: 580 000 Kč
 • Návratnost investice: 3,5 roku
 

Nemocnice Na Homolce, Praha – realizace 2013


Využití tepelných čerpadel Master Therm pro chlazení náročné technologie magnetické rezonance a Leksellova gama nože v pražské Nemocnici na Homolce. Řešení kombinuje dvojici tepelných čerpadel voda–voda AquaMaster 180.2Z se suchým chladičem a přináší podstatné výhody. Řízení chladicího výkonu ve 4 stupních je zárukou stability systému a nízkých provozních a servisních nákladů. Elektronické vstřikování chladiva podstatně zvyšuje chladicí faktor a zajišťuje rychlou reakci systému na změnu pracovní zátěže.Výsledkem je dosažení značných provozních úspor a maximální spolehlivosti při chlazení špičkových lékařských pracovišť.

 • 2× Aqua Master 180.2Z
 • Instalovaný chladicí výkon tepelných čerpadel: 90 kW
 • Typ tepelných čerpadel: voda–voda
 • Roční úspora energie oproti konvenčnímu řešení: 15–20 MWh
Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
logo Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.

Master Therm je český výrobce tepelných čerpadel vzduch - voda, země - voda, voda - voda, s certifikací EHPA a registrací pro dotace. TČ pro rodinné domy, bytové domy, průmyslové objekty. Výroba, projekt, instalace na klíč včetně topné sosutavy. Master ...