Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vytápění a chlazení administrativních a bytových objektů, příklady realizací

V současné době je vytápění kancelářských budov a větších objektů stále nákladnější. S neustálým zdražováním cen energií jsou tak tepelná čerpadla velmi výhodnou alternativou. Lze je velmi jednoduše využít k vytápění a chlazení v podstatě jakýchkoliv budov, neboť výkony tepelných čerpadel mohou dosahovat stovek kW. Ale s podstatně nižšími provozními náklady oproti jiným způsobům vytápění.

Princip tepelných čerpadel velkých výkonů se v ničem neliší od tepelných čerpadel používaných pro vytápění rodinných domků. Zdroj, ze kterého se odebírá nízkopotenciální teplo, tedy může být voda, země a vzduch. Zdroj tepla musí ale být mnohem vydatnější. Master Therm CZ umí vytápět a chladit jakékoliv objekty, což dokládají příklady některých realizací.

Administrativní budova, Vrskmaň – realizace 2012

Administrativní budova, Vrskmaň – realizace 2012
 
 • 2× EasyMaster 75Z
 • Instalovaný topný výkon tepelných čerpadel: 61,6 kW
 • Typ tepelných čerpadel: vzduch-voda
 

Vytápění a ohřev teplé užitkové vody v areálu. Dvojice tepelných čerpadel vzduch-voda EasyMaster 75Z o celkovém výkonu 61,6 kW (A7W35) vytápí prostřednictvím otopných těles administrativní část výrobního areálu firmy Remov EK s.r.o. Ohřev TUV je řešen přepínacím způsobem do nepřímotopného zásobníku, s podporou integrovaných podchlazovačů plynného chladiva – tzv. desuperheaterů, které odebírají teplo na výstupu horkých par z kompresoru a výrazně zvyšují účinnost ohřevu TUV.

ÚZSVM, Ostrava – realizace 2012

ÚZSVM, Ostrava – realizace 2012

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ostravě. Rekonstrukce kotelny z původního centrálního zásobování teplem na vytápění a ohřev teplé vody prostřednictvím tepelných čerpadel vzduch-voda. Čtveřice tepelných čerpadel EasyMaster 75Z poskytuje celkový topný výkon 124 kW při podmínkách A7W35. Vnitřní jednotky jsou umístěny v kotelně, venkovní na ploché střeše.

 • 4× EasyMaster 75Z
 • Instalovaný topný výkon tepelných čerpadel: 124 kW
 • Typ tepelných čerpadel: vzduch-voda
 • Roční množství energie získané ze vzduchu: 162 
 • Roční finanční úspora: 330 000 Kč / 13 200 
 • Návratnost investice: 5–6 let
 

Zámek Loděnice – realizace 2012

Zámek Loděnice – realizace 2012

Rekonstrukce a prakticky záchrana zdevastovaného zámku v Loděnicích. Vila z konce 19. století, místními přejmenována na zámek, je rekonstrukcí přetvářena na pravoslavný klášter. Instalace 2000 m2 podlahového topení rozdělených na 3 samostatně řízené topné okruhy. Čtvrtý topný okruh je ohřev užitkové vody v bojleru 1000 l. Pátý topný okruh je ohřev vzduchotechniky. Zdrojem je kaskáda 3 tepelných čerpadel AquaMaster 180.2Z o celkovém výkonu 189 kW s vrtným polem čítajícím 27 vrtů s délkou každého 130 m. Vrtné pole je rozděleno na dvě části s průtokovými regulátory.

 • 3× AquaMaster 180.2Z
 • Instalovaný topný výkon tepelných čerpadel: 189 
 • Typ tepelných čerpadel: voda-voda
 

Středisko ekologické výchovy, Kaprálův Mlýn – realizace 2012

Středisko ekologické výchovy, Kaprálův Mlýn – realizace 2012

Rekonstrukce starého mlýna, který sloužil jako skautská základna, na moderní Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn. Středisko bude dále sloužit skautské organizaci JUNÁK, bude však využíváno k ekologické výchově mládeže. V objektu řešen ohřev topné vody a TV. Příprava TV v zásobníku o objemu 1500 l se třemi výměníky napojenými na tepelné čerpadlo, solární panely a na tuhá paliva.

 • 2× AquaMaster 60Z
 • Instalovaný topný výkon tepelných čerpadel: 110 kW
 • Typ tepelných čerpadel: země-voda
 • Zemní výměník-kolektor: 11 smyček á 200 m
 

Bytový dům Dvorce – Bruntál – realizace 2010

Bytový dům Dvorce – Bruntál – realizace 2010

Bytový dům, 24 bytových jednotek. Původním zdrojem tepla bylo CZT (centrální zásobování teplem). Pro kotelnu byla využita část sklepa, která je oddělená plotem. Venkovní jednotky jsou instalované hned za zdí kotelny. Instalovaná tepelná čerpadla: 3× AirMaster 3076.2M, vzduch-voda.

 • 3× AirMaster 3076.2M
 • Instalovaný topný výkon tepelných čerpadel: 90 kW (A7W35)
 • Typ tepelných čerpadel: vzduch-voda
 • Celkový rozpočet: 1 500 000 
 • Návratnost investice: 5 let
 

Apartmánový komplex se službami Borová – realizace 2012

Apartmánový komplex se službami Borová – realizace 2012

Dům s pečovatelskou službou na úrovni 4* hotelu. Původní rozestavěná stavba byla určena jako hotel s wellness provozem. Investor zakoupil budovu v rozestavěné hrubé stavbě a vytvořil komplex s veškerým komfortem pro lidi staršího věku. V budově je nainstalováno 6 dvoukompresorových jednotek. Každá jednotka má výkon 35,7 kW, což při maximálním výkonu je 214 kW. Tento výkon je dle potřeby využíván na vytápění celého objektu pomocí vodního podlahového vytápění, dále se dle potřeby ohřívá 2000 l užitkové vody a zároveň se ohřívá nebo chladí čerstvý vzduch proudící do budovy vzduchotechnikou. Cena instalace topení 6 mil. Kč.

 • 6× Air Master 3090.2M
 • Instalovaný topný výkon tepelných čerpadel: 214 kW
 • Typ tepelných čerpadel: vzduch-voda
 

Chata Jiřího, Šerák – Ramzová – realizace 2014

Chata Jiřího, Šerák – Ramzová – realizace 2014

Rekonstrukce kotelny horské chaty na vrcholu hory Šerák (1 351 m n.m.). Vytápění pomocí kotlů na koks přestalo být udržitelné z důvodů vysokých nákladů na dopravu paliva, dosluhující technologie, špatné regulace a náročnosti na obsluhu. Instalace dvojice splitových tepelných čerpadel vzduch-voda EasyMaster 75Z přináší plně bezobslužný a bezemisní provoz a kvalitní řízení vytápění a ohřevu teplé vody. Jde o jedno z nejvýše umístěných tepelných čerpadel vzduch-voda v ČR (země-voda nebylo možno instalovat).

 • 2× EasyMaster 75Z
 • Instalovaný topný výkon tepelných čerpadel: 60,6 kW (A7W35)
 • Spotřeba tepla na vytápění: 110 
 • Typ tepelných čerpadel: vzduch-voda
 

Polyfunkční objekt Felicidad, Brno – realizace 2014

Polyfunkční objekt Felicidad, Brno – realizace 2014

Polyfunkční dům Felicidad na rušné ulici Křenová v centru Brna. Zdrojem vytápění jsou tři splitová tepelná čerpadla vzduch-voda Easy Master 75Z, zapojená do kaskády o celkovém topném výkonu 91 kW (A7W35). Dům je vybaven podlahovým topným systémem, který přispívá k vysoké účinnosti vytápění a rychlé návratnosti investice. Strojovna je umístěna v nejvyšším patře budovy a venkovní jednotky na ploché střeše.

 • 3× Easy Master 75Z
 • Instalovaný topný výkon tepelných čerpadel: 91 kW (A7W35)
 • Typ tepelných čerpadel: vzduch-voda
 • Roční úspora energie oproti konvenčnímu řešení: 120 MWh
 • Roční finanční úspora: > 100 000 Kč
 • Návratnost investice: 3,5 roku
Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
logo Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.

Master Therm je český výrobce tepelných čerpadel vzduch - voda, země - voda, voda - voda, s certifikací EHPA a registrací pro dotace. TČ pro rodinné domy, bytové domy, průmyslové objekty. Výroba, projekt, instalace na klíč včetně topné sosutavy. Master ...