Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Půda - nevyčerpatelný zdroj tepla

Čím více se blížíme zemskému jádru, tím více roste teplota podloží. Proto se realizují stále delší a delší hlubinné vrty, s cílem navýšit potenciál zisku tepla pro vytápění. Ale existují i jiné varianty, jak energii půdy využít, stačí vědět, jak na to.

Při hledání odpovědi na otázku, která z možných variant vytápění je nejperspektivnější, je třeba zohlednit řadu faktorů. Především pak ceny jednotlivých energií a jejich pravděpodobný vývoj s ohledem na jejich dostupnost, vyčerpatelnost, enviromentální „čistotu“ a technologický pokrok určující efektivitu jejich využití, a vzápětí samozřejmě investiční náklady na zařízení sloužící k využití dané energie k výrobě tepla. Abychom to neměli moc jednoduché, je nepsaným pravidlem, že to co je ideální z pohledu nákladů nebo vlivu na životní prostředí, bývá pro změnu obtížně dostupné ať už v požadovaném množství, nebo v požadovaném čase. Takže než se nekriticky zamilujeme do energie Slunce nebo do geotermální energie, je s ohledem na předpokládanou vyčerpatelnost osobních finančních zdrojů třeba posoudit návratnost plánované investice a efektivitu jejich využití v té které oblasti a pro ten který účel, tedy pokud není naším cílem fungovat pouze jako jakási pokusná laboratoř, anebo nedisponujeme zdroji v takovém objemu, že čistě ekonomický pohled můžeme směle upozadit.

Jednou z diskutovaných variant současnosti je využívání energie obsažené v zemi, vodě a vzduchu prostřednictvím tepelných čerpadel. Tato oblast aktuálně zažívá velký rozmach díky tomu, že výše uvedené faktory se pro ni vyvíjejí tím správným směrem. Správným by bylo možná lépe napsat v uvozovkách, protože asi nelze očekávat absolutní shodu při hodnocení všech kritérií. Radovat se kupříkladu z toho, že už tepelná čerpadla nejsou řešením pouze pro vyvolené a nadšence, si za situace, kdy jedním z nezanedbatelných prostředků tohoto vývoje je umělé zdražování levných a ekologicky uspokojivých variant, moc nemůžeme. Spravedlivé je ale dodat, že své pro zatraktivnění tepelných čerpadel udělali i výrobci tím, že stále zvyšují jejich technické parametry a čas ukazuje, že kdysi odhadované a logicky těžko ověřitelné údaje o životnosti zařízení, se ukázaly být naprosto realistickými. A když hovoříme o producentech tepelných čerpadel, nelze opomenout ani ty části systému, které jsou sice oku běžného spotřebitele dokonale skryty, ale přesto mají zásadní vliv na celkový výsledek – zemní výměníky tepla.

Způsobů jak energii z půdy získat je více, o vhodnosti konkrétního řešení rozhodují geologické podmínky a rovněž naše prostorové možnosti. O tom, že je to docela věda, se mohli přesvědčit účastníci přednášky pana Milana Trse z firmy GEROtop, která se na vrtání a instalace zemních kolektorů specializuje. Přednáška se okrajově věnuje i dalším oblastem, ve kterých má firma co nabídnout – systémové prostupy, velkoplošné průmyslové vytápění a chlazení, nebo instalační nářadí – ale otázkám týkajících se odběru tepla ze země, byla věnována její stěžejní část.

 
 
Reklama