Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Splitové tepelné čerpadlo Vitocal 100-S

Cenově atraktivní zdroj energie při zachování vysoké kvality produktů Viessmann a vysoké účinnosti zařízení

Splitová tepelná čerpadla Vitocal 100-S vynikají svou pohotovostí a všestranností. Vyrábějí se jako systém pro vytápění místností a přípravu teplé vody. Tuto službu lze doplnit o funkci „aktivní chlazení“, která zajišťuje příjemnou vnitřní teplotu v létě. Zařízení umožňuje také využití vlastní vyrobené fotovoltaické elektřiny. Jiné řešení je s vestavěným průtokovým ohřívačem topné vody.

Venkovní jednotka splitového TČ Vitocal 100-S. Tu je vhodné umístit v blízkosti dlouhodobě osluněné části fasády, která svojí vyšší teplotou ohřívá vzduch.
Venkovní jednotka splitového TČ Vitocal 100-S. Tu je vhodné umístit v blízkosti dlouhodobě osluněné části fasády, která svojí vyšší teplotou ohřívá vzduch.

Splitové a monoblokové řešení

Venkovní tepelná čerpadla jsou ve dvou provedeních – splitovém a monoblokovém. Monoblokové řešení má chladicí okruh hermeticky uzavřený a výstup z tepelného čerpadla se napojuje přímo na topnou vodu. Jeho výhodou jsou tedy nižší požadavky na pečlivost instalace.

Splitové provedení tepelného čerpadla se skládá z vnitřní a venkovní jednotky, které jsou propojeny chladivem. Tím odpadá obava ze zamrznutí, protože do venkovní jednotky vede jen chladivo a nikoliv otopná voda. Další výhodou jsou nízké požadavky na vnitřní prostor a také příznivá cena. Invertorová technologie pak umožňuje plynulou změnu výkonu zařízení, může ale mít vyšší hlučnost.

Schéma splitového tepelného čerpadla
Schéma splitového tepelného čerpadla

Co TČ Vitocal 100 nabízí?

Vitocal 100-S se vyrábí v několika variantách pro různé požadavky. Buď jako topné zařízení pro vytápění místností a přípravu teplé vody nebo navíc s chladící funkcí „aktivní chlazení” pro příjemnou teplotu v místnosti v letních měsících a v neposlední řadě s vestavěným průtokovým ohřívačem topné vody.

Stojí za to vyzdvihnout, že jde o velmi spolehlivé, jak je u Viessmanna zvykem, a zároveň velmi efektivní technické zařízení, které při správném užívání slouží po dlouhou dobu. Toto hodnocení se opírá o přímou uživatelskou zkušenost autora tohoto článku s produkty Viessmann.

Dlouhá životnost produktů Viessmann je důvodem, proč jsou vždy velmi nadčasové. Konkrétně tepelné čerpadlo Vitocal 100-S se hodí nejen k vytápění a ohřevu vody, ale umožňuje, hned nebo postupně, zprovoznit i další služby, u kterých je ještě zastavíme. Shrňme si základní přednosti tohoto zařízení:

  • Vysoce spolehlivé tepelné čerpadlo za příznivou cenu.
  • Flexibilní instalace venkovní jednotky (možnost postavení nebo zavěšení na stěnu).
  • Reverzní provedení umožňuje vytápění a chlazení (varianta AC).
  • Regulace Vitotronic s mimořádně jednoduchou obsluhou, srozumitelným textem a grafickým displejem.
  • Možnost připojení k internetu pomocí modulu Vitoconnect 100 (příslušenství) pro obsluhu a servis přes aplikace Viessmann.
  • Optimalizované využití vlastní vyrobené elektrické energie pocházející z fotovoltaických zařízení.

Technické údaje

Jmenovitý tepelný výkon4,0 až 16,0 kW
Třída energetické účinnostiA++ / A+ (podle nařízení EU číslo 811/2013 pro topení, průměrné klimatické poměry, použití nízké teploty (35 °C) / střední teploty (55 °C))
Oblast použitíRodinný dům, novostavba a modernizace, bivalentní systémy

Energeticky úsporná technologie – určeno pro provoz s vlastní vyrobenou elektřinou

Elektrické komponenty pracují mimořádně úsporně. Vysoká účinnost oběhového čerpadla pro sekundární okruh je standardní. Při částečném provozním zatížení se kompresor s modulací svým výkonem vždy přizpůsobuje aktuální potřebě tepla, čímž je udržována požadovaná teplota vytápění a chlazení, jakož i teplota vody. V kombinaci s fotovoltaickým zařízením může být pro provoz tepelného čerpadla použita vlastní vyrobená elektřina.

Třída energetické účinnosti podle nařízení EU číslo 811/2013 pro topení, průměrné klimatické poměry, použití nízké teploty (35 °C)/střední teploty (55 °C)
Třída energetické účinnosti podle nařízení EU číslo 811/2013 pro topení, průměrné klimatické poměry, použití nízké teploty (35 °C)/střední teploty (55 °C)
Vnitřní jednotka splitového TČ Vitocal 100-S
Vnitřní jednotka splitového TČ Vitocal 100-S

Komfortní ovládání přes internet

Bezdrátovým připojením WLAN pomocí volitelného modulu Vitoconnect 100 je možno tepelné čerpadlo Vitocal 100-S vzduch/voda ovládat přes internet. Pomocí aplikace ViCare je možno mnoho funkcí, např. regulace teploty při úsporném režimu, nebo režim „Párty” s vyhřátím místnosti před akcí, regulovat pomocí chytrého telefonu.

Ideální pro bivalentní provoz

V rámci modernizace otopné soustavy je splitové tepelné čerpadlo velmi vhodné pro efektivní bivalentní provoz. Stávající zařízení zůstává dále v provozu pro pokrytí špičkových zatížení při obzvlášť nízkých teplotách.

Splitové tepelné čerpadlo Vitocal 100-S vzduch/voda se skládá ze dvou oddělených jednotek: venkovní jednotka odebírá teplo z okolního vzduchu přes výparník pomocí chladiva, teplo je vedeno do kompresoru, kde se silně stlačí a zahřeje na teplotu potřebnou k vytápění. Potrubím je teplo vedeno do vnitřní jednotky a tam odevzdáno prostřednictvím kondenzátoru do topné soustavy.

Vnitřní jednotka je již z výroby vybavena všemi hydraulickými komponenty, jako jsou trojcestný přepínací ventil, čerpadlo sekundárního okruhu, expanzní nádoba (10 l) a regulace tepelného čerpadla.

Splitové tepelné čerpadlo Vitocal 100-S: cenově atraktivní zdroj energie při zachování vysoké kvality produktů Viessmann a vysoké účinnosti zařízení.

Třída energetické účinnosti podle nařízení EU číslo 811/2013 pro topení, průměrné klimatické poměry, použití nízké teploty (35 °C) / střední teploty (55 °C).

VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.

Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.