Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pravda nebo lež? 7 mýtů o tepelných čerpadlech

V souvislosti s rostoucí poptávkou po ekologických řešeních, vyvolanou zřejmými účinky globálního oteplování a nejistotou ohledně cen a zásob ropy na celém světě, se pro vytápění domácností prosazují spolehlivá a udržitelná řešení. Tepelné čerpadlo patří mezi několik technologií, které jsou schopny splnit současně očekávání týkající se kvality i nákladové účinnosti. Jak se popularita tepelných čerpadel rok od roku výrazně zvyšuje, šíří se stále rychleji i mýty spojené s jejich provozem a vlastnostmi. Abychom zamezili dezinformacím, rozhodli jsme se odstranit nejčastější mýty pomocí platných argumentů a vysvětlení.

1. Tepelná čerpadla jsou příliš drahá

Spolehlivé a dobře instalované tepelné čerpadlo může snížit náklady na vytápění vašeho domova. Skvělé je, že se počáteční investice v krátké době vrátí. V případě, že byste si vybrali řešení, které by bylo založené na plynovém kotli, mohla by tato investice být vyšší i o 60%. A protože tepelná čerpadla představují ekologické řešení, existují státní dotované programy, mezi něž patří například i program Nová zelená úsporám. Tento program Ministerstva životního prostředí nabízí pro bytové domy a rodinné domy možnost úspory energie pomocí dotací.

2. Tepelná čerpadla mají při velmi nízkých teplotách nízkou účinnost

U tepelných čerpadel vzduch-voda (například Belaria ) se v případě velkého poklesu venkovní teploty aktivuje, po dobu potřebnou pro přídavné vytápění, elektrický odpor. Co se týče tohoto aspektu, projektant nastaví bivalentní bod, od kterého již tepelné čerpadlo nepokrývá veškeré požadované vytápění budovy. Pokud například teplota klesne pod -5 °C (bivalentní bod) a potřebu vytápění budovy již nemůže plně zajistit čerpadlo, kompenzuje se aktivací alternativního zdroje tepla – elektrického odporu.

Tepelná čerpadla vzduch-voda dosahují díky nejnovější technologii schopnosti účinně fungovat i při tak nízkých teplotách, jako je -20 °C.

Geotermální tepelná čerpadla (například Thermalia) využívají půdní vodu, která se nachází velmi hluboko pod povrchem, kde je teplota po celý rok téměř konstantní, na rozdíl od venkovních teplot, u kterých dochází k výrazným výkyvům.


3. Tepelná čerpadla se používají výhradně pro účely vytápění

V případě tohoto mýtu není pojem „tepelné čerpadlo“ úplně ideální volba názvu. Tepelné čerpadlo je reverzní a lze ho použít i pro chlazení. Představuje kompletní sestavu s možností přepínání z vytápění na chlazení. Funkce chlazení je možná obrácením cyklu. Chlazení místností lze provést pomocí jednotek fan-coil. Vzduchovody musí být dobře izolovány. Teplota vody tak pomáhá výměně tepla mezi chladivem a vodou, a to jak při vytápění, tak při chlazení, což vede k nejlepšímu koeficientu výkonu. Čím vyšší je teplota vody, tím vyšší je koeficient výkonu při vytápění.

4. Tepelná čerpadla jsou velmi hlučná

Zpočátku, před mnoha lety, měla tepelná čerpadla s kompresory dle starých technologií vyšší hladinu hluku, asi 76 dB. Hladina akustického výkonu pro venkovní jednotku (v našem případě pro tepelné čerpadlo Belaria) je během vytápění a v závislosti na velikosti čerpadla 54–57 dB. Hodnoty akustického tlaku jsou mezi 35–38 dB v 5 m a 29–32 v 10 m. Tyto hodnoty platí, pokud je venkovní jednotka umístěna na přední straně budovy. Pokud je venkovní jednotka samostatná, jsou tyto hodnoty sníženy o 3 dB. Při instalaci v rohu se hodnoty akustického tlaku zvyšují o 3 dB. Zdroji hluku jsou ventilátor a kompresor (v posledních letech došlo k významnému vývoji v oblasti technologie kompresorů, hladina hluku je již minimální, což platí zejména v případě spirálového kompresoru ve srovnání s pístovými kompresory, které byly používány na začátku).

Nicméně rozdíl mezi celkovým akustickým výkonem (zvuk zařízení) a vnímáním akustického tlaku, což znamená vnímaný hluk, je ovlivněn řadou faktorů: podmínkami instalace, zvukovou izolací atd.

Pro snadné srovnání s jinými běžnými zdroji hluku uvádíme následující hodnoty:

0 dB: ticho (sluchový práh), akustická laboratoř
10 dB: nahrávací studio (neobvyklé ticho)
20 dB: šelest listí, tichá zahrada
30 dB: ložnice (klid)
35 dB: interiér tichého bytu
40 dB: tichá kancelář, tichý hlas, knihovna
50 dB: déšť
60 dB: jedoucí automobil


5. Tepelná čerpadla lze použít pouze v novostavbách

Tepelná čerpadla mohou být výborným řešením i při modernizaci stávajících budov. Nejdůležitějším aspektem je volba typu a výkonu. Je třeba věnovat pozornost následujícím věcem: zařízením pro rozvod tepla, jejich provozním teplotám, izolaci budovy a dostupnosti vhodného zdroje tepla pro tepelné čerpadlo. Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou velmi podobná klimatizaci, mají venkovní jednotku a vnitřní jednotku s potrubím chladiva spojeným pomocí dvou měděných trubek. Vnitřní jednotka je pak spojena se stávající tepelnou instalací. Tepelná čerpadla vzduch-voda se doporučují pro byty a geotermální čerpadla jsou vhodná pro nové stavby, protože je u nich pro výměnu tepla potřeba vrtat. V případě starších staveb se dále doporučuje nutnost provedení posouzení tepelných ztrát, které mohou být způsobeny vadnou izolací nebo únikem skrz okna a mohou nepřímo ovlivnit účinnost tepelných čerpadel.

6. Tepelná čerpadla zabírají hodně místa

Geotermální tepelná čerpadla zabírají zhruba stejnou plochu jako plynový kondenzační kotel. V obou případech je zapotřebí speciálně navržená kotelna (minimálně 6 m2).

Tepelné čerpadlo vzduch-voda společnosti Hoval (Belaria SRM 4-16) má vnější jednotku o rozměrech 80x73 cm a vnitřní jednotku o rozměrech 81x38 cm.


7. Tepelná čerpadla vyžadují časté revize

U tepelných čerpadel platí stejné podmínky jako u plynového kotle a to revize každé dva roky. Na rozdíl od kotle ale tepelné čerpadlo nevyžaduje řadu činností, jako například: čištění hořáku, čištění spalovací komory, ověření plynového ventilu, analýza plynu a spalování spalovacího hořáku. U tepelného čerpadla voda-voda se pouze ověřuje koncentrace glykolu na primárním výměníku tepla, aby se zabránilo námraze.

Více informací na www.hoval.cz

Hoval spol. s r.o.
logo Hoval spol. s r.o.

Hlavní činností firmy Hoval je výroba a prodej tepelné techniky a vzduchotechniky, podpora projektování, spolupráce s investory a developery při tvorbě komplexních řešení s ohledem na efektivnost a úsporu provozních nákladů, zajištění spolehlivého provozu ...