Tepelná čerpadla NIBE přispívají ke snížení energetické náročnosti výrobních hal: příkladem je hala společnosti DAFE-PLAST v Polné

Datum: 13.4.2018  |  Organizace: NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.
  |  Firemní článek

V současné době jsou v popředí zájmu investorů tzv. zelené kanceláře nebo výrobní haly, pro které je charakteristická nízká energetická náročnost provozu a minimalizace negativních dopadů na životní prostředí. Při jejich realizaci se využívají environmentálně šetrné materiály a technologie, které výrazně přispívají k snížení provozních nákladů a zkvalitnění vnitřního prostředí daných objektů. Energeticky účinným konceptem vytápění, chlazení, větrání a ohřevu vody disponují např. výrobní a administrativní prostory společnosti DAFE-PLAST v Polné u Jihlavy. Hlavní součástí celého systému je tepelné čerpadlo systému země-voda NIBE F1345-40 s energetickou třídou A+++ a SCOP až 5,4.

NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.

Dražice 69
294 71 Benátky nad Jizerou

tel.:+420 326 373 801/802
fax:        +420 326 373 803
e-mail:
web:www.nibe.cz/cs

Cílem projektu byla částečná rekonstrukce stávajícího areálu a přístavba nové výrobní haly o rozloze 1 680 m2 za účelem rozšíření kapacity výroby hliníku českého producenta plastových a hliníkových oken DAFE-PLAST. Jak podotýká Jiří Sedláček, ředitel prodeje společnosti NIBE Energy Systems CZ, byl provoz původní haly na dnešní poměry nehospodárný, a proto se přistoupilo k rozsáhlé renovaci areálu. Po jejím dokončení začala nová hala plnit několik důležitých funkcí. Kromě výrobních a skladovacích prostor v přízemí vzniklo v její nástavbě zázemí pro zaměstnance a administrativu, které využívá řadu inovativních technologických zařízení čerpajících z obnovitelných zdrojů energie. „Tato část proto dosahuje opravdu nízké energetické náročnosti třídy A, ve které je zahrnuto hodnocení veškeré energie potřebné pro provoz budovy – tedy pro vytápění, ohřev teplé vody, chlazení, větrání či osvětlení. Pro nové prostory je navíc charakteristické i komfortní vnitřní prostředí pro zaměstnance a snížení zatížení životního prostředí,” uvádí Jiří Sedláček. Část finančních prostředků na rekonstrukci proto pocházela z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Obdobnou formu dotace ve výši až 400 mil. Kč mohou čerpat i další firmy, které ji plánují využít jako příspěvek k rozvoji ekonomicky, ekologicky a sociálně odpovědného podnikání.
Tepelné čerpadlo systému země-voda NIBE F1345
Tepelné čerpadlo systému země-voda NIBE F1345

Inovativní systém environmentálně šetrných technologií

Celý komplex je zónově vytápěný a chlazený prostřednictvím systému, jehož součástí je tepelné čerpadlo systému země-voda NIBE F1345 o výkonu 40 kW, tři retenční nádrže s plošnými kolektory a soustava čtyř hlubinných jímacích vrtů. Retenční nádrže se nachází pod vsakovací galerií dešťové vody, do které je odváděna voda z areálu, a slouží k ukládání tepla při výrobě chladu v letních měsících. Jímací vrty o délce 4 x 137 metrů jsou určené k získávání energie ze země. Propracovaný systém řídí strojovna, kde se nachází dvě nádrže na teplou užitkovou vodu a dvě akumulační nádrže pro teplé a studené médium. Celá soustava rozvádí energii do podlahového topení a tří vzduchotechnických jednotek s rekuperací tepla a umožňuje tak zásobovat objekt teplem i chladem současně za velmi příznivých energetických podmínek. V případě odpojení tepelného čerpadla – o víkendech a svátcích - zajišťuje ohřev vody v akumulačních zásobnících fotovoltaická elektrárna o výkonu 30 kWp. „Tepelné čerpadlo NIBE F1345, které je podstatným prvkem systému, je přímo určené pro instalaci do objektů s velkou spotřebou tepla. Toto zařízení se skládá ze dvou kompresorových jednotek a inteligentního řídicího systému, který monitoruje aktuální požadavky na energii, ohřev teplé vody či chlazení a spíná dle potřeby. Pokud by se v projektu navýšila spotřeba energie – např. při rozšíření výroby, je možné ho propojit do kaskády s dalšími tepelnými čerpadly o výkonu až 540 kW,” vysvětluje Jiří Sedláček.

 

Témata 2018

CAD a BIM knihovny

Partneři - Vytápění

Spolupracujeme

logo Asociace odborných velkoobchodů

Doporučujeme

 
 

Aktuální články na ESTAV.czSystém suchého zdění STAVSI - skvělá volba pro stavbu svépomocíMost je občas pod vodou. Je na to dobře připravenV Olomouci se bude opět protestovat proti stavbě Šantovky TowerDostatečná vlhkost či směr proudění vzduchu. Jak správně používat klimatizaci v interiéru?