Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vlastní elektřina, teplo, teplá voda a klimatizace s moderním systémem od jednoho výrobce

Nejlepší energie je ta, kterou si sami vyrobíte a ušetříte za její nákup. S výrobky Airsun české společnosti SunnyCold si každý může vyrobit a uskladnit energii ve formě elektřiny, tepla či chladu.

Airsun HW je řada tepelných čerpadel vzduch voda. Spolu s hybridní fotovoltaickou elektrárnou Airsun SC tvoří celek, díky kterému si uživatel vyrobí elektrickou energii, ohřeje teplou užitkovou vodu a plnohodnotně vyhřeje či vychladí klima svého domu. Obě zařízení jsou pod kabátem stejného designu a pod jednotným uživatelským rozhraním. Díky plné integraci vlastních výrobků je možné dosahovat lepší účinnosti a funkcí systému než mezi výrobky kombinovanými od několika dodavatelů.

Co dovede Airsun?


Airsun je unikátním řešením propojení tepelného čerpadla vzduch-voda (TČ) a hybridní fotovoltaické elektrárny (FVE) s bateriovým uložištěm. Systémy lze přitom provozovat odděleně, nebo jako propojené řešení. Unikátní na celém systému je, že využívá dvou různých druhů energií: energii ze vzduchu (TČ) a energii ze slunce (FVE). Platí, že tepelné čerpadlo vyrobí z 1 kW elektřiny až 3 kW tepla, díky čemuž lze pokrýt příkon tepelného čerpadla pro rodinný dům právě rozumně velkou FVE umístěnou na jeho střeše.

Invertorové tepelné čerpadlo Airsun plynule pracuje se svým výkonem, sytém také přesně ví, kolik elektřiny pro přeměnu na teplo jde aktuálně z fotovoltaické elektrárny získat. Tím je fotovoltaická elektrárna plynule zatěžována a využívána na maximum. Tepelné čerpadlo představuje komfortní a plnohodnotný systém vytápění. Nejedná se pouze o fotovoltaický či fototermický předehřev. Samotná elektrická energie ze systému Airsun SC pak může být zužitkována jakýmkoli jiným elektrickým spotřebičem v domácnosti. Díky bateriím se její vlastní stává nezávislý od distribuční sítě v době jejího výpadku.

Proč je systém Airsun lepší než levnější síťové elektrárny, nebo fotovoltaické ohřevy vody?


Většina domácností používá tepelné čerpadlo k ohřívání bazénové vody, klimatizaci na léto, ohřevu užitkové vody a v zimě ještě jako systém na vytápění. Veškeré tyto funkce však lze vyřešit jediným systémem Airsun HW. Tepelné čerpadlo je přitom na rozdíl od jiných způsobů ohřevu plnohodnotným tepelným zdrojem, v zimě plně stačí na ohřev a úpravu užitkové vody většiny rodinných domů. Jedná se o komfortní zdroj energie, rozhodně se vás netýkají starosti, jako je potřeba přikládání do kotle, čištění, revidování komínů apod. Pokud je nedostatek slunečního záření, dům i tepelné čerpadlo využívají elektřinu z distribuční sítě.

Hybridní FVE Airsun SC se vám však zároveň plynule stará o využití maximálního množství energie z vlastní výroby, polední přebytky výroby ukládá do baterií na večerní provoz a pro případ zálohy. Systém zužitkuje všechnu elektřinu vyrobenou fotovoltaikou, v případě nedostatku dobírá elektřinu z distribuční sítě. V poledních hodinách však fotovoltaika vyrábí víc než je možno spotřebovat. Klasická síťová elektrárna pošle přetoky do distribuční sítě s minimální výkupní cenou. Hybridní elektrárna Airsun SC přebytky uloží do baterií a uvolní večer, tím nemusí uživatel ve večerních hodinách znovu draze nakupovat z distribuční sítě.

Proč si pořídit systém od firmy SunnyCold?


Společnost SunnyCold vyrábí jako jediná na trhu obě zařízení (tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny). Tím je špičkou v jejich propojování a regulaci. Zařízení jsou dostupná ve stejném designu a s jedním přehledným uživatelským rozhraním přístupným na jakémkoli zařízení kdekoli ze světa. U systému Airsun máte jistotu jejich kompatibility, zařízení digitálně komunikují a předávají si mezi sebou cenné informace, které potřebují. Do systému jsou přitom integrovány bezpečnostní a zálohové prvky, které konkurence v základním provedení nenabízí. Společnost SunnyCold se navíc zavázala šířit doživotních aktualizaci softwaru zdarma. Díky tomu mají zákazníci v rukou systém, který reaguje na trendy. Decentralizace distribuční sítě, chytrá města, virtuální baterie, elektromobilita, změna výkupních tarifů nejsou problémem.

Naším cílem bylo umístit maximum možných součástí uvnitř samotného výrobku. U fotovoltaické elektrárny je vše uvnitř jednoho zařízení a to je tak i certifikováno. Instalace nebude obnášet montáž měniče, elektrických rozvaděčů a baterií po místnosti, kterou je pak často nutné prohlásit za místnost technickou s přístupem pouze proškolených osob. Tepelná čerpadla Airsun HW integrují maximum komponent včetně zásobníku na užitkovou vodu (bojleru). Výsledkem je jednoduchý čistý design obou výrobků Airsun, rychlá instalace a jistota, že jednotlivé komponenty jsou dobře vybrány a kompatibilní.

Co děláme jinak?


Při dlouholeté zkušenosti s instalacemi rozličných technologií budov ve společnosti SunnyCold zjistili, že se nedaří vhodně kombinovat technologie různých výrobců do jednotného celku s jednoduchým přístupem a porozuměním od konečného zákazníka. V případě poruchy výrobků se zákazník dostával do nesnází tím, že se jeho dům stával neobyvatelný. V SunnyCold však zjistili díky omezeným možnostem, které výrobci jednotlivých zařízení dávali, že nebyli schopni rychle a efektivně řešit problém ve prospěch zákazníka. Díky těmto zkušenostem se proto rozhodli vytvořit vlastní produkty, které značně zjednodušují nebo odstraňují většinu problémů pro instalační firmy i koncové zákazníky.

Hybridní fotovoltaické elektrárny jsou osazovány záskokovým automatem, v případě výpadku je dům automaticky přepojen zpátky do distribuční sítě bez nutnosti zásahu. Tepelná čerpadla mají plnohodnotný 9 kW záložní zdroj, zákazník může pomocí mechanického přepínače jednoduše zapnout ohřev užitkové vody či vytápění. Díky vzdálenému monitoringu a přístupu do regulace mají všichni k dispozici historická data, vyskytl se problém před týdnem? Není problém, vše lze dohledat. Díky těmto technikám je možné eliminovat 95% výjezdů a tím i zkrátit odstávky systémů na dobu, za kterou byl problém vyřešen. Po celou dobu je v domech zákazníků zachován jejich komfort.

Vlastním vývojem a přístupem byli v SunnyCold schopni integrovat moderní způsoby řízení a techniky ze světa IT. Tepelná čerpadla precizně měří svůj výstupní výkon, bivalentní zdroj není spínán dle bodu bivalence, ale jen po částech tak, jak je za akutních podmínek potřeba. Kompresor je plynule řízen pomocí spojité PID regulace, nikoli v krocích. Ekvitermní křivka je po instalaci korigována dle historických dat pro optimální nastavení, které nemusí uživatel řešit. Regulace dokáže sama měřit sluneční výkon, tím kontroluje funkci panelů a ví, kolik může ze slunce opravdu získat. Hloubka vybíjení akumulátorů je automaticky upravována dle historických podmínek osvitu tak, aby byla zachována jejich dlouhá životnost. Software zařízení lze jednoduše aktualizovat bez nutností akcí uživatele, technik k nim může přistupovat tak, jako by byl fyzicky u zákazníka. Využívání systému lze z historických dat monitorovat, doporučovat změny nastavení či rozšíření systému. Nejenom díky těmto funkcím odpadá nejistota instalační firmy z toho, zda po jejich odjezdu zařízení stále plní uživateli funkci, kterou má.


Nároky na ovládání

Jakožto zákazník přijdete do styku se zařízením jen minimálně, jednou nastavíte teplotu a je to. I přes to bylo důležité vytvořit intuitivní uživatelské rozhraní s maximem možných detailů a přehledů pro konečného uživatele. Zařízení reportují svůj stav do dohledového systému firmy SunnyCold, o případných závadách se tedy dodavatel dozví a může včas reagovat.

Další zajímavosti o zařízení Airsun

 • Airsun lze pořídit buď jako tepelné čerpadlo, nebo v kombinaci s FVE, každé zařízení přitom pracuje samostatně.
 • Vše je certifikováno a přihlášeno do dotačních programů (např. Nová zelená úsporám). Buď nainstalujete jedno zařízení, a pokud uznáte za vhodné, pak si z dotace pořídíte druhé zařízení.
 • Máte-li původní zdroj tepla, můžete jej využívat jako bivalentní, případně v kombinaci s Airsun.
 • Na propojení dvou systémů (TČ a FVE) nepotřebujete žádnou nadřazenou regulaci, vše zařídí ta v zařízení Airsun.
 • S Airsun získáváte bezplatný vzdálený dohled. Na přání vám dodavatel vytvoří účet, pomocí kterého se dostanete na své zařízení odkudkoli ve světě. Díky dohledu lze tvořit přehledy z aktuálních i historických dat a podle nich systém optimalizovat (např. automatické ladění ekvitermní křivky).
 • Součástí dodávky Airsun je též doživotní aktualizace software. Vývoj systému stále sleduje trendy a proto bude možné zákazníkům nabídnout pomocí jednoduché aktualizace možnost reagovat na ně.
 • Airsun má moderní API, díky kterému ho lze jednoduše integrovat do domácí automatizace či jiného nadřazeného systému.

Co nabízí společnost SunnyCold firmám, které instalují Airsun

 • Pomoc s vyřízením a výběrem dotačních titulů pro klienty partnerů
 • Vzdálené oživení a kontrolu funkčnosti nově nainstalovaných zařízení
 • Přístup pro partnery do Online monitoringu s přehledem jeho instalací
 • Automatickou optimalizaci a ladění systémů dle historických dat
 • Čerpat zakázky z interní databáze poptávek
 • Propagaci
 • Zaškolení a pomoc s prvními instalacemi
 • Jistotu a úsporu času s maximem komponent již nainstalovaných a certifikovaných v rámci výrobku.
 • Více informací a registrace na obchod@sunnycold.cz

Zdroj: www.sunnycold.cz, www.facebook.com/sunnycoldsro/

SunnyCold
logo SunnyCold

SunnyCold je jediným výrobcem, který vyrábí moderní tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny pro domácnosti a menší firmy v České republice, s cílem úspory a cesty k energetické nezávislosti v době drahých energií a poslední šanci zlepšit světové klima.